Diskuse:Spalovna odpadů

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky Skupiny D

ke spoluspalování by bylo vhodné vložit termín kogenerace + proklik na neextistující stránku - tento termín by bylo vhodné doplnit.

co splaovna obsahuje by pro přehlednost mohlo být v bodech, případně se schématem.

ve zdrojích chybí tag <references> který by umožnil dohledání použítých zdrojů. - viz návod jak citovat ve wikipedii

k integrovanému způsobu by bylo vhodné doplnit odpadovou pyramidu evropské unie. na stupně celsia použít ° neboli "& d e g ;" bez mezer a uvozovek: ° stejně tak Dolní index: x<sub>2</sub> Horní index: x<sup>2</sup> nebo x² vše viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Jak_editovat_str%C3%A1nku

poznámka: + redukce oxidů dusíku, odstraňování PCDD/PCDF [6] působí nedokončeně

v textu postrádám co se děje s výstupy: popel a struska -> nebezpečný odpad, třídění kovů apod.

vhodné by bylo také uvést konkrétní údaj výhřevnosti paliva - tzn. - kolik je schopná spalovna vytvořit tepla, které je využitelné (+ ztráty)

ve zdroji Inernationa Solid Waste Association chybí "l" - International

smazáním úvodního ___NOTOC___ se zobrazí obsah, který vzhledem k dobému členění by byl vhodný


Připomínky Skupiny B (Ji): Téma je hezky a přehledně zpracované. Pouze bych v poslední kapitole uvedla také nevýhody, aby byl zajištěn objektivní pohled na věc. Co se týče technických záležitostí, tak je potřeba upravit citace, aby fungovaly na kliknutí a také bych upravila nadpisy, aby se generoval obsah, který by byl vhodný vzhledem k většímu počtu kapitol. Nakonec ještě asi nepříliš podstatná věc: indexy. Dolní se píše jako Ax a horní Ax. Viz editovat.

Připomínky skupiny F(V): Nefungují odkazy na literaturu, proto neni jasné z jakého zdoroje daný odstavec pochází. Ve čtvrtém řádku v prvním odstavci překlep ve slově ODPADU.Pro lepší vzhled stránky bych doplnila obrázek nebo alespoň nějaké jednoduché schéma spalovny.


Autor (Katka):

  • Přidávat obrázek pyramidy se mi zdá jako opakování téhož, co je v psaném textu.
  • Nakonec jsem se rozhodla kapitolu výhody a nevýhody vypustit a doplnit je do textu tak, aby si je čtenář po přečtení vyvodil sám.

Za připomínky a rady děkuju.

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • nerozumím "Spoluspalovacím zařízením je zařízení,...."
  • text "Spalování odpadů " je příliš obecný, nic neříká o praxi
  • některé poznámky v odrážkách jsou bezobsažné, bez úvodu nedávají smysl
  • elektronické citace nejsou moc ve správném formátu (způsob citování elektronických zdrojů - bibliografické záznamy elektronických dokumentů;
  • jinak OK

--JaDlo 14. 1. 2009, 10:28 (UTC)

Pedagogové - obrázek[editovat zdroj]

Nejasný zdroj obrázku.

Obrázky a fotografie jsou, stejně jako psaný text, předmětem autorského práva. Pokud nejsou explicitně uvolněny jako volné dílo, někdo je držitelem autorských práv. Fakt, že obrázek je „volně“ umístěn na Internetu, neznamená, že je možno ho volně šířit, je vždy potřeba výslovné povolení, případně dohoda s držitelem práv. (Wikipedie)

--Jiří Dlouhý 14. 1. 2009, 13:40 (UTC)