Diskuse:Nosná kapacita prostředí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky Skupiny D

Text rozsahem nesplňuje kritéria. Předpokládám, že bude ještě doplněn a rozšířen. Vzhledem k nekomletnosti hesla neudělujeme ani review. po případném doplnění bude třeba doplnit nové review. jestli autor nenašel dost zdrojů ke zpracování tohoto hesla, mohl si jej včas změnit. případně doplnit další pod nějakou zastřešující stránkou - např. základní ekologické pojmy o prostředí

pár technických, které ale bez textu nemají smysl:

 • nadpis nemusí být dvakrát
 • obsah je skoro žádný
 • chybí odkazy v textu
 • související stránky nejsou uvedeny

odkaz do anglické wiki není ve wiki formátu [[wikipedia:cs:nazev_hesla|Název hesla]]

 • počet zdrojů je minimální

U externího odkazu by bylo vhodné odstranit rámeček - stačí při editování smazat mezeru před hvězdičkou. Text by bylo možné doplnit o graf růstu populace.


Připomínky skupiny C:

Heslo je zpracováno velmi stručně pouze s definicí, předpokládám jeho další zpracování a rozšíření. Chybí odkaz na zdroj v textu, bylo by jistě vhodné pro lepší pochopení znázornit nosnou kapacitu prostředí graficky – exponenciální a logistická křivka s uvedením příslušným vzorců, popř. zmínit v závislosti na tom různé strategie (r, K selekce) a příklady, kdy nosná kapacita prostředí ovlivnila určitý druh. Chybí jakékoliv odkazy na české stránky a propojení na stránky v enviwiki, které by s tímto heslem souvisely. Informace jsou nedostačující a je třeba jejich širšího doplnění.


Připomínky skupiny (B):Heslo je příliš stručné a co se týká informací tak nedostatečné.Bylo by dobré zařadit i nějaké grafy pro objasnění.Psané obecně, proto nepříliš pochopitelné .Uvítala bych více odkazů (nosné kapacity prostředí vnitrodruhová konkurence).


Připomínky skupiny F: Helena

Heslo nesplňuje požadavek počtu znaků okolo 3000-4000. Text neobsahuje propojení čísel zdrojů v textu se seznamem zdrojů. Chybí doporučení další doplňující literatury a sekce odkazy s dalšími rozšiřujícími stránkami na internetu např. stránky různých organizací atd. . Čerpání informací k heslu pouze z jednoho zdroje je také v rozporu se zadáním úkolu. Odkaz na wikipedii by mohl být lépe popsán, aby bylo čtenáři jasné, kam se kliknutím dostane. Je zde vyřčeno chaoticky několik dalších pojmů, ale nejsou vysvětleny a ani zde není odkaz na stránku, kde by vysvětleny byly.

připomínky učitele[editovat zdroj]

 • problém nastíněn dobře, ale text má podstatné nejasnosti
 • např. věta "Prostředí má omezené zdroje limitující růst populací. Značíme je jako hodnotu K..." je v rozporu s definicí
 • je dobré uvést jednotku K (např. počet jedinců?)
 • ve vzrocích definovat všechny proměnné (např. t), vysvětlit je v souvislosti s dalším textem
 • žádné odstavce a nadpisy(např. definice, dnymika,praktické projevy ...)
 • není uveden kontext (jak se požívá?)

Jana Dlouhá

Pedagogové - obrázek[editovat zdroj]

Graf pochází z jakési prezentace na internetu, u které nevidím, že by byl souhlas s dalším šířením.

--Jiří Dlouhý 14. 1. 2009, 12:56 (UTC)