Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Závěrem

Ekologie je věda, která zažívá velký rozvoj. Není možné (a ani potřebné) zde obsáhnout všechny principy a pravidla do hloubky. Tento text se snaží o jasné nastínění nejdůležitějších pojmů a principů ekologie a o poskytnutí vhledu do problematiky budoucím a stávajícím pedagogům (především jiných aprobací, než biologie). Zájemci o hlubší studium ekologie nezbývá než odkázat na v textu citovanou literaturu.

Předložený text byl koncipován s ohledem na potřeby praxe – práce pedagogů ve školách. Proto se věnuje aplikaci ekologie a ochrany životního prostředí do praxe – tedy environmentální (ekologické) výchově.