Urbanizace

Urbanizace je proces koncentrace obyvatelstva do měst a s tím související změny kultury v nejširším slova smyslu. Míra urbanizace lze číselně vyjádřit jako podíl obyvatelstva žijícího ve městech oproti celkovému počtu. Plánováním harmonického uspořádání území a sídelních celků se zabývá urbanismus


ZdrojeEditovat

Urban Ecosystem Analysis - Tools and Methods

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat