Udržitelný životní styl

Životní styly dle materiálních preferencíEditovat

Na základě údajů z dotazníků o životním stylu, rozhovorů a workshopů lze soudit, že v současné době existují čtyři jasně vymezené různé typy domácností[1] :

1. Velký domov a cestování: První typ je charakterizován vysokou spotřebou elektřiny a teply, každodenní mobilitou a turistikou; jsou to například lidé s velkým rodinným domem, kteří potřebují dojíždět nebo cestovat za prací.

2. Velký domov a setrvání doma: Druhý typ je charakterizován vysokou spotřebou energií a elektřiny + tepla, ale nízkou spotřebou v rámci každodenní mobility a cestovního ruchu. Jsou to například stárnoucí páry, lidé, kteří nemusejí dojíždět a užívají si volnočasových aktivit, jež jsou k dispozici v jejich vlastním sousedství. Jsou to také osoby s velkým bytem v blízkosti služeb.

3. Kompaktní domov a cestování: Třetí typ se vyznačuje nízkou spotřebou elektřiny a tepla (využívá např. elektřin z obnovitelných zdrojů) a vysokou spotřebou v každodenní mobilitě a cestovním ruchu. Bývají to například svobodní lidé, kteří dojíždějí za prací a rádi cestují ve svém volném čase, ale rozhodnou se mít kompaktní domov.

4. Kompaktní domov a život v okolí: Poslední a čtvrtý typ má nízkou spotřebu elektřiny a tepla, ale také co se týče každodenní mobility a cestování. Jde např. o lidi, kteří mají rádi městský život a rozhodnou se žít v pulzujících čtvrtích v malém, ale relativně drahém domě; mladí lidé ve společných bytech bez auta nebo lidé žijící v malém nebo soběstačném obydlí na venkově bez nutnosti pohybu na větší vzdálenosti.

Z toho můžeme usuzovat, že spolu se snahou o mnohem menší spotřebu materiálních zdrojů v každodenním životě si lidé budou muset vybrat, zda chtějí být doma nebo cestovat, a podle toho formovat svůj životní styl. V současné době jde materiální spotřeba v těchto oblastech poněkud ruku v ruce - čím větší je domov, tím více cestujeme. Zdá se, že se to alespoň částečně týká životních nákladů. Velké domy, které jsou cenově dostupné, se většinou nachází daleko od služeb, což uvádí do souvislosti způsoby bydlení a dopravy.

  1. SPREAD. (2012). iFuture – The Diversity of Sustainable Lifestyles. Sustainable Lifestyles 2050 D7.3 People’s forum workshop summaries. SPREAD Sustainable Lifestyles 2050. Online https://www.sustainable-lifestyles.eu/fileadmin/images/content/D7.3_iFuture_report.pdf


 Tato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu "Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu“, podpořeného v letech 2018–2021 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.