Střešní FVE z pohledu instalační firmy

Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.

Úvod

Velkou překážkou pro rozjezd firmy na instalaci FVE je nedostatek znalostí činností, které budou muset provádět. Tento článek se to pokusí napravit.

Návrh

Posouzení vhodnosti střechy

Je dostatečně pevná? Střechy držící tašky jsou většinou dostatečně nadimenzovány. Na druhou stranu musíme počitat nejen s hmotností samotných panelů, ale také s hmotnosttí upevňovacích konstrukcí (háky, kolejnice).

Neplánuje se rekonstrukce?

Analýza spotřeby

 1. aktuální spotřeba - ideálně na základě faktur za elektřinu
 2. budoucí spotřeba: plánuje se pořizení elektromobilů? Tepelného čerpadla pro vytápění nebo ohřev vody v bazénu?

Analýza finančních možností

Pozdější navýšení výkonu nebo kapacity baterií je administrativně náročná (za předpokladu využití dotačního programu Nová zelená úsporám), proto je potřeba zvážit pořízení dostatečně velkého systému. Zároveň by však nemělo dojít k nebezpečnému zadlužení.

Studie osvitu

Pro studii osvitu se využívá speciální software. Záleží, zda je střecha rovná, či šikmá. Je-li šikmá, jakou má orientaci (sever-jih, východ-západ, ...). Stíní přes den něco? Jak vysoko je obzor? Kolik hodin ročně zde svítí slunce a pod jakým úhlem?

Umístění panelů

Plánuje se obytné podkroví a montáž střešních oken? Pak umístit samozřejmě jinam. Dále musíme dodržet bezpečnou vzdálenost >80 cm od bleskosvodu. [1]

Vedení kabeláže

Kudy dostat kabely ze střechy do technické mistnosti? Nabízejí se například tyto možnosti:

 • Nevyužitý komín - pouze pokud se již vůbec nepoužívá
 • Podbítím dovnitř a dále husími krky - vhodné u novostaveb
 • V příčkách (kandkách) se možná husí krky nevejdou a musí se přímo do drážky od drážkovačky zazdít (např. tekutým štukem) a nebo vést v liště (dle preferencí a finančních možností klienta)

Výběr komponent

Aby mohl zákazník získat dotaci, kompoenty musí byt v databázi NZÚ - mít své SVT kódy.

Střídač

Asymetrický je v Česku výazně výhodnější kvůli měření po fázích. Symetrický je levnější, ale moc se nevyplatí.

Výrobci:

 • GoodWe: čínský výrobce, nově umí i asymetrické. Dobrá cena. Kvalita ujde. Nabízí online monitoring.
 • RCT: německý výrobce asymetrických střídačů a designových baterií. Nízká spotřeba. Vyšší cena. Nově také nabízí online portál (čili jde sledovat odkudkoli, nejen ze stejné wifi).
 • Solax: čínský výrobce. Spousta funkcí a dobrá cena. Údajně vyšší kvalita než GoodWe. (dle názorů ve facebookových skupinách)
 • Victron: údajně výborná dokumentace a opravitelnost.
Srovnání nejprodávanějších měničů
Výrobce a model Výkon [kW] Backup Asymetrický Záruka výrobce [roky] Cena bez DPH [Kč]
GoodWe GW6.5K-ET 6,5 ano ano 5, lze přikoupit dalších 5 49 413 (na https://shop.iftech.cz/, prosinec 2021)
RCT power 6 6 ne (nutno dokoupit) ano ?? 53 430 (na SolarPartner.cz)
Solax G4 4,8 ?? ano 10+5 25 526 (na EkoProdukt.cz prosinec 2021)

Baterie

Dnes (2022) se používají téměř výhradně litium-iontové baterie, konkrétně Litium-železo-fosfátové. Jejich battery management system si musí rozumět se střídačem.

Velikost baterie: odvozuje se od denní spotřeby: měla by být o něco větší, než je průměrná denní spotřeba domácnosti. Samozřejmě, pokud to dovoluje rozpočet zákazníka.

Porovnání výrobců

Srovnání nejprodávanějších baterií
Výrobce a model Kapacita [kWh] Rozměry [mm] Záruka výrobce [cykly] Cena bez DPH [Kč]
SYL HV 3,7 dle počtu ks 29 801 (na gettrading.eu, prosinec 2021)
RCT 5,7 105 066 (na SolarniStavebnice.cz, prosinec 2021)

Panely

Monokrystalické jsou sice dražší než polykrystalické, ale mají větší účinnost při dobrém osvětlení a jen o trochu menší účinnost při zatažené obloze. Při dnešních (2021) cenách tvoří jen malý zlomek ceny elektrárny, a proto není rozumné na nich nějak výrazně šetřit.

Srovnání nejprodávanějších panelů
Výrobce a model Výkon [kWp] Rozměry [mm] Záruka výrobce [roky] Cena bez DPH [Kč]
Canadian Solar 450 2108 x 1048 x 40 12 4921 (na ecoprodukt.cz, prosinec 2021)
AEG AS1411 450W mono 450 2108 x 1048 x 35 15 produkt, 25 linearita 4590 (na rdsolar.cz, prosinec 2021)


Žádost o připojení k distribuční soustavě

Posílá se distributorovi pro danou lokalitu. Vyplňuje se ještě před realizací, může se vyplnit i před uzavřením smlouvy o dílo (vyžaduje-li to zákazník). Distributor poté pošle Smlouvu o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. Tu je potřeba nechat podepsat zákazníkem a poslat zpět distributorovi do termínu uvedeného ve smlouvě.

Smlouva o dílo

Nyní je čas na uzavření smlouvy o dílo. Měla by obsahovat specifikaci díla, termín dodání, povinnosti jednotlivých stran apod. Na internetu lze nalézt vzory takovýchto smluv, například na BusinessInfo.

Projekt

Pro získání dotace je nutné vypracovat projekt a nechat ho zkontrolovat a orazítkovat člověkem s příslušnou kvalifikací: autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, specializace elektrotechnická zařízení. Musí být v ČKAIT.

Příklad projektu: https://zakazky.rpa.cz/document_audit_5906/priloha-04-projektova-dokumentace_fve-styrice-pdf

Instalace

Upevnéní kolejnic a panelů na střechu

Šikmé střechy: kolejnice kotvíme pomocí háků zásadně do krokví

Rovné střechy: zde se panely montují pod úhlem, a proto na ně při silném větru působí mnohem větší síla, než u šikmých střech. Konstrukce tedy musí být velice kvalitně připevněna.

V obou případech pozor na zatékání do konstrukce střechy, je nutné použít těsnící prvky.

Kvalifikace: Klempíř stavební (kód: 36-053-H)?

Bezpečnost

Pád ze střechy

 • nevstupovat na mokrou nebo namrzlou střechu
 • nevstupovat na střechu při silném větru

Montáž střídače a připojení baterií

viz návod výrobce

Kvalifikace: ideálně Elektromontér fotovoltaických systémů (Kód oboru : 26-014-H)

Bezpečnost

Připojení bojleru

Kvalifikace: ideálně Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Připojení k distribuční síti

Musí se nejprve podat žádost o první paralelní spuštění. Poté přijde technik distributora a provede vizuální kontrolu, vyplní protokol o prvním paralelním spuštění a vymění elektroměr za čtyřkvadrantový. Teprve poté může dojít k trvalému spuštění elektrárny.

Dotace

Žádost o dotaci Nová zelená úsporám vyplnit dle pokynů na webu, vyplňuje se online. Jsou-li dodány všechny podklady, dotace přijde do 8 týdnů.