Změny

bez shrnutí editace
Řádek 3: Řádek 3:  
== Definice  ==
 
== Definice  ==
   −
'''Cost – Benefit Analysis (CBA)''' je důležitý ekonomický nástroj, který sleduje [[ekonomickou efektivnost]] možných alternativ posuzovaného projektu, ať už v soukromém nebo [[veřejném sektoru]]. CBA je důležitá zvláště při posuzování projektů, které mají vysoké náklady, a také těch, které působí významné [[environmentální škody]] a škody na lidském zdraví. V ekonomické terminologii mluvíme o externích nákladech. CBA je vhodná zvláště pro ekonomická odvětví, sektor energetiky, sektor dopravy, nakládání s odpady, průmysl, telekomunikace a ostatní sektory jako je kultura, zdravotnictví, lesy, parky a vzdělání.<ref name="BOARDMAN, A">BOARDMAN, A., GREENBERG, D., VINING, A. AND WEIMER, D. (2006): Cost Benefit Analysis: Concepts andfckLRPractice, 3/E. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, US. ISBN-13: 9780131435834fckLRfckLR</ref>  
+
'''Analýza nákladů a užitků (Cost – Benefit Analysis, CBA)''' je důležitý ekonomický nástroj, který sleduje [[ekonomickou efektivnost]] možných alternativ posuzovaného projektu, ať už v soukromém nebo [[veřejném sektoru]]. CBA je důležitá zvláště při posuzování projektů, které mají vysoké náklady, a také těch, které působí významné [[environmentální škody]] a škody na lidském zdraví. V ekonomické terminologii mluvíme o externích nákladech. CBA je vhodná zvláště pro ekonomická odvětví, sektor energetiky, sektor dopravy, nakládání s odpady, průmysl, telekomunikace a ostatní sektory jako je kultura, zdravotnictví, lesy, parky a vzdělání.<ref name="BOARDMAN, A">BOARDMAN, A., GREENBERG, D., VINING, A. AND WEIMER, D. (2006): Cost Benefit Analysis: Concepts andfckLRPractice, 3/E. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, US. ISBN-13: 9780131435834fckLRfckLR</ref>  
    
CBA je nástroj, který umožňuje srovnání společenských nákladů a přínosů, a podle této analýzy lze určit, která alternativa projektu je z hlediska ekonomické efektivnosti nejvýhodnější.<ref name="Evropská komise">(2008): Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects. Structural Funds,Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession. Final Report. Directorate-General Regional Policy. Brussels. Internetový přístup:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf (11/26/2008)fckLR</ref>
 
CBA je nástroj, který umožňuje srovnání společenských nákladů a přínosů, a podle této analýzy lze určit, která alternativa projektu je z hlediska ekonomické efektivnosti nejvýhodnější.<ref name="Evropská komise">(2008): Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects. Structural Funds,Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession. Final Report. Directorate-General Regional Policy. Brussels. Internetový přístup:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf (11/26/2008)fckLR</ref>
Řádek 33: Řádek 33:  
<br> '''1. Definování projektu nebo politiky'''  
 
<br> '''1. Definování projektu nebo politiky'''  
   −
Je nutné si určit cíle projektu, aby bylo jasné čeho chce daný projekt dosáhnout. Cíle mohou být definovány v obecné rovině, ale měli bychom se pokusit definovat i konkrétní cíle. Takové cíle by měly být měřitelné. Příkladem obecného cíle může být modernizace stávajících elektráren s cílem zvýšit energetickou výkonnost a nižší emise CO 2. Konkrétní cíl by pak mohl vypadat takto: zvýšení energetické výkonnosti o 20&nbsp;% a snížení emisí CO<sub>2</sub> o 10&nbsp;% ve srovnání s rokem 1995.  
+
Je nutné si určit cíle projektu, aby bylo jasné čeho chce daný projekt dosáhnout. Cíle mohou být definovány v obecné rovině, ale měli bychom se pokusit definovat i konkrétní cíle. Takové cíle by měly být měřitelné. Příkladem obecného cíle může být modernizace stávajících elektráren s cílem zvýšit energetickou výkonnost a nižší emise CO<sub>2</sub>. Konkrétní cíl by pak mohl vypadat takto: zvýšení energetické výkonnosti o 20&nbsp;% a snížení emisí CO<sub>2</sub> o 10&nbsp;% ve srovnání s rokem 1995.  
    
<br> '''2. Rozhodnutí čí přínosy a náklady budeme počítat'''  
 
<br> '''2. Rozhodnutí čí přínosy a náklady budeme počítat'''  
Řádek 53: Řádek 53:  
<br> '''6. Diskontování přínosů a nákladů na získání současných hodnot (present value)'''  
 
<br> '''6. Diskontování přínosů a nákladů na získání současných hodnot (present value)'''  
   −
Matematický výraz pro výpočet [[Diskontované současné hodnoty]] je:  
+
Matematický výraz pro výpočet [[diskontované současné hodnoty]] je:  
    
                                       [[Image:PV.png]]
 
                                       [[Image:PV.png]]
 
   
 
   
   −
Kde Y je výše částky získané v n letech a s je [[Diskontní sazba]]. Výraz 1/(1 + s)ⁿ se nazývá diskontní faktor.  
+
Kde Y je výše částky získané v n letech a s je [[diskontní sazba]]. Výraz 1/(1 + s)ⁿ se nazývá diskontní faktor.  
    
Evropská komise doporučuje 5,5&nbsp;% diskontní sazbu v reálných číslech pro kohezní země a 3,5&nbsp;% v ostatních zemích EU.  
 
Evropská komise doporučuje 5,5&nbsp;% diskontní sazbu v reálných číslech pro kohezní země a 3,5&nbsp;% v ostatních zemích EU.  
49

editací