Portál:Udržitelné podnikání/Institucionální nástroje

Verze z 7. 12. 2016, 08:19, kterou vytvořil JaDlo (diskuse | příspěvky) (reorganizace)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Základním prvkem institucionálních nástrojů jsou instituce státní, které mají velký význam v realizaci a kontrole stanovených cílů v ochraně životního prostředí. Jsou jimi:

Výkonné, koncepční a dozorové orgány ČR - Ministerstvo životního prostředí ČR, ostatní ministerstva - Česká inspekce životního prostředí - Hlavní hygienik České republiky - Český báňský úřad (územní články - obvodní báňské úřady) - výzkumné ústavy - orgány regionální (kraje) a místní samosprávy (obce) - akademická obec, neziskové organizace a další.