Otevřít hlavní menu

Nápověda:Struktura stránky

Podoba stránek v Enviwiki víceméně kopíruje podobu stránek z Wikipedie (zdařilé stránky tam mohou být jejich autory přeneseny).      

Proto je třeba dodržet doporučený vzhled a styl. Zde uvádíme jen další poznámky a instrukce, které tvorbu textů mohou usnadnit.

Stránky v Enviwiki mají mít jednotnou strukturu a uvádět následující informace (v tomto pořadí a na této úrovni nadpisu):

Úvod a vlastní text

Heslo v Enviwiki po obsahové stránce spadá do žánru či kategorie Krátký odborný text (esej).
Pro tvorbu textu nabízíme manuál pro psaní a vyžadujeme základní pravidla pro psaní.
Využijte naše praktické rady pro psaní (jež jsou povahy spíše technické).   

Struktura textu a vnitřní citace

Text má mít vhodnou strukturu a pointu; má být dělený do odstavců - lze využít nadpisů různých úrovní.
Na heslo může navazovat delší odborný text analytického zaměření nebo případová studie.    
Do textu musí být vloženy odkazy (reference) na citovanou literaturu a zdroje.    

Témata

Pro větší přehlednost doporučujeme delší texty rozčlenit - odkázat na další témata (vytvořit pro ně zvláštní stránky v Enviwiki).
Zde mohou být uvedeny též odkazy na externí stránky, pokud jsou "nedílnou" součástí tématu (jinak uvádět v odkazech).
Vytvořte seznam témat odrážkami.

Odkazy

Tyto typy odkazů se používají jak v Enviwiki, tak i ve Wikipedii:

Literatura

Tvorba seznamu použité literatury a dalších zdrojů je významnou součástí práce s textem.
Jde o doporučenou literaturu v jiné než elektronické formě (použitá při tvorbě článku, nebo další zdroj informací) 

Související články

Zde uvádíme stránky Enviwiki, které se stránkou volně souvisejí (jsou důležité pro pochopení širších souvislostí).
Jak vytvořit vnitřní Wiki odkazy - viz návod.  

Externí odkazy

Důležité externí on-line zdroje, které se stránkou volně souvisejí - zde lze získat další informace.

Reference

Přesné odkazy na věrohodné zdroje potvrzující skutečnosti uváděné v článku.     
Reference jsou součástí odkazů v textu.
Jako manuál pro tvorbu odkazů využijte návod z Wikipedie.

Citování dle normy ISO 690 a ISO 690-2