Otevřít hlavní menu

Před tím, než začneme psát, je třeba rozvíjet dvě velmi důležité dovednosti: kritické myšlení a kritické čtení.

Kritické myšlení a čteníEditovat

Kritické myšlení neznamená, že k tématu přistoupíte útočně nebo s kritikou - je to intelektuální proces myšlení, kdy pečlivě a jasně vážíte různé perspektivy, a hledáte důvody nebo důkazy na podporu argumentů, které používáte.

Každý čte jinak: rychle nebo pomalu, někdo přemýšlí o tom, co čte, zatímco jiní jdou dál, přemýšlejí později, nebo dokonce nepřemýšlejí vůbec! Níže uvedené pokyny a materiály poskytnout návody a tipy, jak číst "aktivně" a efektivně. To si musíte říci předem, za jakým účelem čtete, a v průběhu čtení si klást otázky, zaznamenávat své nápady a připomínky atd. Tato strategie vám zajistí, že opravdu co nejlépe využijete čas, který strávíte čtením pro vaše studium nebo odbornou práci.

Metoda čteníEditovat

pokud by měla být skutečně účinná, je třeba volit různé způsoby čtení:

  • Čtení pro zapamatování - soustředit se na to, co je třeba vědět (pro zapamatování určitých faktů)
  • To je odlišné od čtení pro psaní textu na vybrané téma - tam je potřeba pochopit, jak jsou argumenty postaveny a k čemu směřují.

Kritické čtení je klíčové pro pochopení interdisciplinárních souvislostí různých vědních oborů. Tato dovednost je nutná i pro aktivní zapojení do řešení problému - musíte si vždy ujasnit, zda teoretické analýzy nebo jejich praktické využití jsou v souladu s vaším osobním přesvědčením a pohledem na svět.

OdkazyEditovat

Online manuály pro čtení (a psaní)Editovat

Koncept Čtením a psaním ke kritickému myšleníEditovat

je založen na teorii aktivního učení a pedagogického konstruktivismu. Cílem vzdělávacího procesu podle těchto teorií je nejen poskytnout studentům znalosti (a poté je zase požadovat), ale také rozvíjet schopnosti potřebné pro samostatnou tvůrčí činnost v procesu poznání.

"Třífázový cyklus učení"Editovat

poskytuje základní rámec pro učení, podporuje vlastní úsudek studentů. V první fázi jsou studenti vyzváni, aby si připomněli své předběžné znalosti o daném tématu a uvědomili si, co je na něm zajímá. Pak přijde druhá fáze, ve které studenti zůstávají aktivní - ptají se, zkoumají téma a vážně jej studují z poskytnutých zdrojů. Třetí fáze je "reflexe" - studenti mají srovnat to, co se naučili, se svými předchozími znalostmi.

Podle těchto fází se model učení nazývá E - U - R

  • Evokace - studenti si uvědomí, co už vědí o zvoleném tématu nebo co si o něm myslí; zároveň by měli být také schopni formulovat své otázky o těch oblastech či tématech, jež pokládají za nejednoznačná, na které by chtěli najít odpovědi v následujících etapách.
  • Uvědomění si významu - konfrontace studentovy původní představy o tématu s poskytnutými zdroji informací.
  • Reflexe - studenti re-formulují své představy o tématu s ohledem na nově získané informace a na základě diskuse s kolegy; plně si uvědomí, co se naučili, jsou schopni jít dál (za toto naučené), a přispět k tématu svým vlastním způsobem.

Další odkazy pro E - U - R modelEditovat

  • ct-net.net/ct_about Čtení a psaní pro kritické myšlení (nefungující odkaz)
  • ct-net.net/files/_who_phil_pdf1/klooster-tc-p-4-eng.pdf Co je kritické myšlení? (nefungující odkaz)

.