Otevřít hlavní menu

Editace stránky Nápověda:Delší odborný text

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 1: Řádek 1:
{{Zkontrolováno|20160516074541|[[Uživatel:Admin|Certifikace MŠMT]] ([[Diskuse s uživatelem:Admin|diskuse]])}}.
+
__NOTOC__
== Co je odborný text ==
+
Postup při psaní odborného textu
Odborný text se liší od slohových prací s určitým zadáním - je prvním vstupem do akademického společenství a vlastním příspěvkem k diskuzi na odborné téma. Vychází z důkladné znalosti určité problematiky a rozšiřuje ji o nové pohledy nebo informace.
+
== Krok 1 - Čtení pro psaní ==  
*Obecně je odborné psaní založeno na dobré orientaci v širších kontextech určitého oboru či tématu, vyžaduje určení dosud málo popsaných problémů v jeho rámci, položení správné otázky, a je završeno vhodnou (podloženou) argumentací, která umožní obhájit zajímavé (nové, odvážné) závěry<ref>Gocsik, Karen.  Knihovna materiálů odborného psaní. Institute for Writing and Rhetoric, Dartmouth College, Hanover. 2008. Online: <http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/index.html></ref>.
+
Ve všech oblastech vašeho zájmu, musíte rozumět kontextu svého tématu.  
*Struktura a organizace odborného textu napomáhá logickému sledu myšlenek a zdůrazňuje příčinné souvislosti v analyzovaných problemech<ref> Gocsik, Karen. Knihovna materiálů odborného psaní. Hanover. 2008. Online: <http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac-paper/write.html></ref>.
+
V oblasti životního prostředí čtěte texty, které poskytují různé disciplinární pohledy na jeden problém. Při četbě se soustřeďte na základní pojmy a principy v rámci různých disciplin.
  
== Typy delšího odborného textu ==
+
Pro lepší pochopení své četby si projděte náš '''[[manuál pro čtení]]'''  
Pro Enviwiki jsou charakteristické především dva žánry, a to:
+
* můžete analyzovat čtený text - napsat shrnutí každého bodu na okraji stránky
* '''analytická studie''', která rozšiřuje publikovaná hesla o metodický pohled, zabývá se příčinami jevů, nebo též nástroji, prostředky atd.;
+
* pak můžete napsat'' 'krátký souhrn''' celého textu.
* '''[[Nápověda:Případová studie|případová studie]]''' - jde o popis toho, jak určitý koncept nebo nástroj funguje v praxi.
 
  
== Tvorba odborného textu ==
+
== Krok 2 - Předběžné psaní ==  
Viz [[Nápověda:Jak psát odborný text|manuál pro psaní]].
+
Nahoďte si své vlastní představy o celém širokém tématu a pokuste se identifikovat užší okruh vlastního zájmu v této oblasti.  
  
== Proces odborného posuzování ==
+
Použijte '''[[Nápověda:Techniky předběžného psaní|techniky ného psaní]]''' pokud si nejste jisti, jak začít s brainstormingem.  
Odborný text prochází procesem posuzování odborníky stejného či příbuzného oboru - teprve pak je možné jej zveřejnit:
 
* Text je vystaven odbornému posouzení v rámci procesu '''[[Nápověda:Peer review|peer review]]''' - jde o (vzájemné) hodnocení v rámci společenství podobně oborově zaměřených posuzovatelů.
 
*Jestliže je psán pro odborné médium vyžadující '''[[Nápověda:Recenzní řízení|recenzní řízení]]''', musí se podrobit této proceduře, která má svá formální pravidla (jsou specifická pro dané médium). Autorovi se často vyplatí je znát ještě dříve, než začne s psaním článku nebo jiného textu.
 
  
==Další zkušenosti s odborným psaním==
+
== Krok 3 - Práce se zdroji ==  
Veřejně publikovat má smysl, až „máme co říci“. Předpokládejme, že máme zdařilou diplomovou práci či později výzkumnou práci, případně případovou studii o praktickém problému, a chceme tyto výsledky (veřejně) publikovat v písemné podobě.
+
V této fázi je třeba shrnout a vyhodnotit, co jiní odborníci napsali na vaše téma.  
  
'''Publikace ve sborníku''' – asi nejčastější šance pro publikování. Sborník může být sestavení všech nebo vybraných příspěvků prezentovaných na konferenci či obdobné akci, mohou být vydávány sborníky vítězných prací ze studentské vědecké a odborné činnosti apod.
+
* Měli byste začít s'''[[Nápověda:Literární rešerše|rešerší literatury]]'''.  
 +
* Napište si '''[[Nápověda:Anotace|anotace]]''' jednotlivých zdrojů dříve, než začnete rozvíjet své vlastní představy - ty vám pak pomohou s vlastním textem!
 +
* Můžete použít své poznámky v úvodu vašeho textu.  
  
Pokud jsou na dané akci vydávány vybrané příspěvky v podobě sborníku, vyplatí se je připravit kvalitně, včetně jazyka. Nekvalitní příspěvky přidělávají práci editorům i posuzovatelům (pokud je sborník recenzován) a ti mají tendenci je zamítnout.
+
== Krok 4 - Výběr vašeho "výzkumného tématu" ==
 +
Téma, o kterém budete psát, patří určitému konkrétnímu oboru či diskursu (ekonomie, sociologie, ...). Vaše téma můje pojmově, metodicky atd. součástí těchto oborů.  
  
Je třeba zvážit, zda budete chtít příspěvek publikovat ještě někde jinde, zpravidla. Publikace téhož dvakrát zpravidla není možná – nakladatelství vyžadují písemné prohlášení, že věc nebyla publikována ani nabídnuta k publikaci někde jinde.
+
=== "Výzkumná otázka" ===
 +
Formulujte svou '''[["výzkumnou" otázku]]''' ve sféře vašeho zájmu.  
  
'''Publikace v časopise''' – časopisy mohou mít různou odbornou úroveň, různou čtenářskou obec atd. Publikování v časopise je ceněno více než sborník nebo jiný způsob publikování a časopisy jsou většinou nabídkám článků otevřené. Podmínky nabídky jsou většinou na webových stránkách těchto časopisů. Je třeba je pečlivě dodržet. Rovněž je třeba se pečlivě věnovat poznámkám recenzentů. Mohou být vydávána zvláštní čísla u příležitostí konferencí apod.
+
Navrhněte název článku, popište stručně problém, který se chystáte zkoumat.
 +
* Založte si vlastní stránku s "vaším výzkumn´ým tématem" a pokračujte v práci na Vašem článku přímo tam.
 +
* Dodržujte '''[[Nápověda:Jak psát odborný text|pravidla pro psaní ]]'''.  
  
'''Publikace v knize''' – vyžaduje autora/y, agenturu, která platí náklady s vydáním spojené a vydání organizuje (knižní nakladatelství či subjekt který má grant v rámci kterého je publikace zpracována a vydána), tiskárnu a způsob šíření (zdarma či za úplatu).
+
=== Teze ===
 +
  "Teze lze obvykle vyjádřit  jednou větou********, že jedna věta v novinách, že tvrdí, ovládací prvky a struktury celé argumentace." ([~ http://www.dartmouth.edu/ psaní / materiály / student / ac_paper / develop.shtml Dartmouth Psaní Program]).
 +
Jaký je vztah mezi výzkumem otázek a prohlášení o práci? Váš výzkum otázka musí být "odpověděl" - výkaz práce je "odpověď". Příčin může být několik možných odpovědí na Vaši otázku, ale musíte zvolit jedno pro zaměření své eseje. Vaše práce se prohlášení bude něco, co vaši potřebu pokusit se "ukázat" ve své eseji. Během minulých týdnech jste byli s využitím své vlastní názory, a minulý týden si prozkoumal vaší oblasti zájmu v literatuře. Někteří z vás se již začaly definovat vaše názory a dělali je jasné, ve své wiki stránce, a tento týden tento proces musí být dokončen do každý. Vaše otázky výzkumu a výkaz práce budou muset být výslovně stanovena v úvodu svého eseje. Nakonec bude vaše otázky a výzkumné práce výkaz slouží k definování své eseji titul, ale to nemusí být provedena až později. Během tohoto týdne identifikovat vaši otázku a "odpověď" (výkaz práce) a napište na tyto wiki stránku. Můžete si přečíst více o tom, jak postupovat v následující části tohoto úkolu úvodní části.  
  
Největší šance může být podílet se na vydání editované monografie. Autor tam spolupracuje s editorem knihy. Buď je přímo osloven (například je mu nabídnuto vydání příspěvku prezentovaného na konferenci) nebo byl vybrán na základě předložení kvalitního abstraktu do projektu vydání monografie (na základě obecné výzvy). Zásady pro kvalitní zpracování abstraktu pro knižní publikaci jsou obdobné jako při zpracování abstraktu pro příspěvek na akci s ústní prezentací. Je-li monografie recenzována, je třeba se věnovat připomínkám recenzentů. Renomovaní nakladatelé vyžadují písemné vyjádření, jak bylo s připomínkami naloženo.
+
== Krok 5 - Navrhování esej ==
 +
Při psaní text u této VCSE Wiki, podívejte se na požadované'''[[ Nápověda: Struktura stránky | Struktura stránky ]]''' - pomůže vám vaše vlastní psaní struktury produktu.  
 +
* Můžete začít s úpravami svého'' 'úvod'''. Bude pravděpodobně změní poté, co vyvinuli celý článek, ale bylo by pro vás užitečné popsat váš problém a definovat základní pojmy v této fázi. Použijte [http://www.dartmouth.edu/ ~ psaní / materiály / student / ac_paper / write.shtml # intra popis dobrý úvod] v on-line materiálů [http://www.dartmouth.edu/ ~ psaní / index.html Psaní v programu Dartmouth].  
 +
* Návrh'' ' "mapy" esej'''. Mohlo by to být přehled o svém budoucím článku, nebo jednoduchý popis vaší myšlenky - jasně vysvětlit východisko svých myšlenek, a kde se vaše myšlenky budou zřejmě konec.  
  
== Odkazy ==
+
Každý, kdo pracuje v jiném pořadí: můžete začít pracovat na krátké anotace body v plánované "tělo" vašeho textu, a poté napsat svůj úvod a závěr pár slov. To je jen na vás - můžete dokonce změnit toto "pracovní plán" v dalších etapách.
===Reference===
 
<references/>
 
  
=== Literatura ===
+
Podpora tohoto úkolu můžete najít v následujících tabulkách, které vám pomohou strukturu vaší práce v http://jalt.org/pansig/2005/HTML/Hayashi.htm
*ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František, SVĚTLÁ, Jindra. ''Jak napsat odborný text''. Praha : Leda, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
 
*FIŠER, Zbyněk. ''Tvůrčí psaní'' [online]. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.rvp.cz/clanek/198/367>. ISSN 1802-4785.
 
*FUNDA, Evelyn. Seminář zaměřený na psaní závěrečné práce : Přeložené materiály Centra pro podporu psaní, University of Nebrasca-Lincoln. Envigogika [online]. 2006, č. 1. [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://dx.doi.org/10.14712/18023061.244>. ISSN 1802-3061.
 
*HRANIČKA, Richard, JEHLÍKOVÁ, Hana, PEZLAROVÁ, Milada. Metamorfóza vědeckých časopisů v době internetu.'' Ikaros'' [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/3807>. ISSN 1212-5075.
 
*KWAN, Choi. ''How tu Publish in Top Journals'' [online]. 1998-2002 , Updated, March 7, 2002 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.roie.org/howi.htm>.
 
*LOBAZ, Petr. Technické publikování [online]. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://herakles.zcu.cz/kurs/tp/technicke_publikovani1_neg2up.pdf>.
 
*MENOUŠEK, Jiří. Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis?. ''Ikaros'' [online]. 2002, roč. 6., č. 9. [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1127>. ISSN 1212-507.
 
*PLECHANOVOVÁ, Běla. ''Odborný text - výsledek badatelské práce?'' [online]. 2007 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://instituty.fsv.cuni.cz/~plech/MS_odborny_text.pdf>.
 
*RÁBOVÁ, Zdena, et al. ''Užitečné rady pro psaní odborného textu'' [online]. Brno : Fakulta informačních technologií VUT, 2005 , Poslední změna: 15. dubna 2005 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.fit.vutbr.cz/info/statnice/psani.textu.html.cs>.
 
*''Stručný průvodce psaním odborného textu'' : materiály Centra pro podporu psaní, University of Nebrasca-Lincoln. Envigogika [online]. 2006, č. 1. [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://dx.doi.org/10.14712/18023061.147>. ISSN 1802-3061.
 
*ŠANDEROVÁ, Jadwiga. ''Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky''. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-
 
*ŠANDEROVÁ, Jadwiga. ''Jak číst a psát odborný text'' [online]. 2006 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://sacrifice.blog.cz/0610/t>.
 
  
 +
* Neupraveném vzorku Student Essay Mapa
 +
* Peer Úpravy na úvod
 +
* Vývoj Vzory pro akademické eseje
  
{{certifikovaná metodika 2012}}
+
== Krok 6 - Rozvoj svůj článek ==
 +
Soustřeďte se na obsah, a'' '[http://www.dartmouth.edu/ ~ psaní / materiály / student / ac_paper / write.shtml zvážit strukturu & organizace]''' z text]]
 +
 
 +
V pracovní obrys textu zeptat na to:
 +
* Je to logické?
 +
* to podporuje moje práce?
 +
* je strukturován s ohledem na použité argumenty? atd.
 +
 
 +
Pak napsat body a poskytnout důkazy o nápady (vyjádřeno jako téma věty), které obsahují. Budete muset revidovat text pro soudržnost hned po první návrh je připraven - jinak by nemělo smysl.
 +
 
 +
A nakonec, podívejte se ještě jednou na vaše'' 'úvod''', a formulovat'' 'závěr'''.
 +
Write'' 'anotace''' a'' 'abstraktní''', podívejte se na'' 'Název''' (to ještě vyjádřit jádro vašeho článku?)
 +
Zlepšit'' 'seznam referencí'''.
 +
 
 +
Nezapomeňte se podepsat Váš text na konci! Můžete také použít materiály [[http://www.writing.ku.edu/students/docs/research.pdf|University Kansas psaní Center]] - především sekci o Drafting.
 +
 
 +
== Krok 7 - Revize textu ==
 +
Viz'''[[ revize textu ]]''': aktualizovat svůj text podle kritéria kvality.
 +
Můžete začít s'''[[ ]]'''! analýzu textu
 +
 
 +
=== Peer review ===
 +
'''[[ Peer review ]]''' proces je základem pro vzájemné hodnocení.
 +
 
 +
== Reference ==
 +
Referenční seznam zdroju - jde'' '[pravidla http://en.wikipedia.org/wiki/Citation citace]'''
 +
 
 +
=== Externí odkazy ===
 +
Webové stránky, kde by mohla být další informace k tomuto tématu našel.
 +
prosím citát je správně používat [http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ APA format]
 +
 
 +
Jste-li citovat zdroj z Wikipedie http://en.wikipedia.org/, stačí kliknout na odkaz Cite na tuto stránku z nástrojů na levé straně každé stránky.
 +
 
 +
Citace používat styl, který je konvenční pro vás - jsme zvolili styl APA, jak je to nejčastější.

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)

Tato stránka je zařazena ve 2 skrytých kategoriích: