Nápověda:Anotace

.

Anotace je stručným popisem, který shrnuje a/nebo hodnotí daný zdroj - současně komentuje jeho hodnotu a relevanci. Může se týkat následujících témat:

 • obsah zdroje
 • užitečnost a/nebo rozsah zdroje
 • nedostatky a omezení
 • užitečnost pro konkrétní čtenáře
 • hodnocení použitých metod (výzkumu)
 • hodnocení spolehlivosti a/nebo autorův profil
 • diskuse a závěry
 • signifikantní nebo zvláštní rysy práce
 • osobní reakce na text

Typ anotaceEditovat

IndikativníEditovat

 • Popisuje rozsah zdroje, vyjmenovává nejdůležitější témata, říká, o čem text pojednává; je kratší než informativní anotace protože neuvádí žádné skutečné informace z obsahu (hypotézy, důkazy).

InformativníEditovat

 • Shrnuje obsah zdroje: začíná tezí, vyjmenovává hlavní argumenty a důkazy, ukončena závěrem.

HodnotícíEditovat

 • Hodnotí zdroj, uvádí jeho silné a slabé stránky.

KombinovanáEditovat

 • Nejčastěji užívaná forma anotace: jednou či dvěma větami shruje obsah a jednou či dvěma větami hodnotí zdroj.

Zdroje v angličtiněEditovat

Na následujících stránkách se dozvíte zásady pro správné psaní anotace, také si ale můžete procvičit své dovednosti v tomto směru:

Anotace textuEditovat

 • Lardner, Ted, Lundberg, Todd. Exchanges. Reading and Writing about consumer culture. Critical Reading Techniques. Reading: Annotating a Text. © 2000-2001 by Addison Wesley Longman. A division of Pearson Education

Tvorba anotované bibliografieEditovat

.