Lokální ekonomika

Lokální ekonomika využívá místní zdroje, zkušenosti, pracovní sílu a dlouholeté know-how se zřetelem na lokální potřeby a jejich uspokojovaní. Její vývoj se začíná s příchodem prvobytně pospolní společnosti a zaměřením člověka na individuální a rodinné hospodářství, řemesla a nadvýrobu produktů. Ekonomická lokalizace je: „cílenou morální, legislativní a ekonomickou podpora místně vlastněním podnikům, které využívají místní zdroje, zaměstnávají místní lidi a slouží především místním trhům.“ (1)

Lokální ekonomiku tvoří lokální obchodníci, farmáři, komunitou podporované zemědělství (např. formou bedýnek), pravidelné i sezónní lokální trhy. Lokální ekonomika se vyznačuje tím, že využívá zdroje (přírodní, kapitálové, lidské) z dané lokality s ohledem na jejich udržitelnost a obnovu. Kromě dosahování zisku, lokální podnik bere v úvahu i péči o sociální, kulturní a přírodní aspekty v rámci podnikání. Jedná se již nejen o maximalizaci zisku, ale především o externality: zdravé životné prostředí a spokojené zákazníky a zaměstnance. Lokální podnikatelé často již využívají recyklované, znovu použitelné zdroje v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Principy lokální ekonomikyEditovat

Principy lokální ekonomiky spočívají v (2)

 1. Obecná prospěšnost místní ekonomiky – je založená na spolupráci mezi lidmi a vzájemné pomoci.
 2. Vytváření příležitostí pro místní lidi – lokální ekonomika rozvíjí bohatství a tradiční výrobu daného území/regionu, je založená na smysluplnosti a poskytuje členům různé teamové role.
 3. Zhodnocování regionálního bohatství ve prospěch místní komunity – přináší finance zpátky do lokality a zároveň se lidé starají i o nefinanční aspekty (udržitelnost a sociální aspekty).
 4. Vytváření ekonomických a sociálních sítí za účelem zvýšení soudržnosti lokálního bohatství – vytváření spolků a družstev umožňuje společně a šetrně dosažení stanoveného společného cíle.
 5. Regionální synergie a partnerství – lokální ekonomiky navzájem spolupracují, probíhá výměna mezi regiony.
 6. Veřejné povědomí o hodnotách, jako jsou reálná kvalita, užitná hodnota, ekonomická nezávislost, občanská svoboda, vzájemná úcta, seberealizace a obecná prospěšnost – lokální ekonomika rozvíjí společné hodnoty a vzdělání mezi její členy.
 7. Lokální patriotismus vnímaný jako sounáležitost s prostorem, jehož součástí jsou lidé, příroda, zdroje a tradice – lidi „mají rádi svůj kraj“, spolupracují na obecně prospěšných projektech.
 8. Environmentální, ekonomická a sociální udržitelnost na úrovni solidních standardů.
 9. Schopnost vytváření obecně prospěšných vizí v krátkodobém i dlouhodobém horizontu – nejedná se tu o „vytěžení zdrojů na maximum“, ale o starostlivost o ně formou zavádění udržitelných postup.
 10. Vyhledávání, respektování a podporování neformálních autorit.
 11. Respekt občanů k vládě založený na respektu vlády k občanům.

Výhody lokální ekonomiky spočívají ve vytváření komunity, osobním přístupu (základ důvěry mezi účastníky trhu i zaměstnanci), altruizmu, udržitelnosti a dlouhodobosti podnikání. Zároveň nabízí možnost celoživotního povolání a tím vytváří pro podnikatele i jejich zaměstnance určité sociální jistoty (snižuje se riziko nezaměstnanosti).

Komunitou podporované zemědělstvíEditovat

Podrobně viz Komunitou podporované zemědělství

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

(1)   Hines, C. (2000): Localization – a global manifesto. London: Earthscan

(2)   Zíka M. (): Principy lokální ekonomiky. Dostupné z: http://www.lokalni-ekonomika.cz/le/principy-lokalni-ekonomiky.html

(3)   Valeška, J., (ed) (2016). Evropská výzkumná skupina KPZ. Komunitou podporované zemědělství v Evropě – zkrácená verze v češtině. 1 vydání. Praha: Ekumenická akademie

(4)   Asociace místních potravinových iniciativ a PRO-BIO LIGA. (). Dostupné z: https://kpzinfo.cz/

(5)    Chvostová L. (). Farmářské bedýnky: Kde je sehnat, co všechno mohou obsahovat a kolik stojí? Dostupné z: https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/farmarske-bedynky-kde-je-sehnat-co-vsechno-mohou-obsahovat-a-kolik-stoji

Externí odkazyEditovat

https://www.asociaceampi.cz/

http://www.lokalni-ekonomika.cz/

https://aa.ecn.cz/img_upload/8d8825f1d3b154e160e6e5c97cf9b8b3/kpz-manual_final.pdf

http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/data/publikace/Lokalni-ekonomiky-v-souvislostech.pdf


 


Tato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.