Enviwiki:Podmínky užití

Verze z 10. 1. 2017, 19:42, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (vandalismus)

Informace pro textové přispěvatele Enviwiki

V zájmu rozvoje všeobecného užívání svobodných vědomostí a svobodné kultury se od všech uživatelů přispívajících do projektu Enviwiki očekává poskytnutí rozsáhlých oprávnění široké veřejnosti jejich příspěvky dále svobodně šířit a užívat, pokud jsou při tom uváděni autoři a stejná svoboda dále šířit a užívat je zachována i u všech odvozených děl. Proto je vložení jakéhokoliv textu, jehož jste autorem, zároveň souhlasem s jeho uvolněním pod licencí Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0 Unported.

Jako autor souhlasíte s tím, že budete uváděn jedním z následujících způsobů: a) hypertextovým odkazem (kde je to možné) nebo URL adresou směřující na článek nebo články, kam jste přispíval, b) hypertextovým odkazem (kde je to možné) nebo URL adresou směřující na jinou, stabilní online kopii tohoto článku nebo článků, která je volně dostupná, v souladu s licencí a která uvádí autory způsobem ekvivalentním tomu, jak jsou uváděni na tomto webu, nebo c) pomocí seznamu všech autorů. (Ze seznamu autorů lze vyřadit velmi malé nebo nesouvisející příspěvky.)

Vkládání externích textů:

Chcete-li vložit text, který jste našli jinde, nebo takový, u něhož jste jen jedním z jeho spoluautorů, můžete tak učinit pouze tehdy, pokud je dostupný pod podmínkami kompatibilními s licencí CC-BY-SA.

Pokud vkládáte text pod kompatibilní licencí, která vyžaduje uvádění autorů, musíte je rozumným způsobem označit. Tam, kde se autorství běžně zaznamenává prostřednictvím stránek s historií (např. při kopírování mezi projekty nadace Wikimedia), je postačující uvést autory při vkládání textu ve shrnutí editace, které se poté zaznamená na stránku s historií. Nezávisle na licenci může být vkládaný text odmítnut, pokud je požadovaný způsob uvádění autorů pokládán za příliš rušivý.

Informace pro vkladatele netextového mediálního obsahu

Netextový mediální obsah je dostupný pod množstvím různých licencí podporujících obecný cíl umožnit volně další užití a šíření.

Informace pro další uživatele

Dále svobodně užívat smíte veškerý obsah z projektu Enviwiki kromě takových stránek, kde je výslovně uvedeno jinak. Řiďte se prosím následujícími pokyny:

Další užití textu:

  • Uvádění autorství: Při šíření textové stránky v libovolné podobě uvádějte autory tím, že poskytnete buď a) hypertextový odkaz (kde je to možné) nebo adresu URL užité stránky nebo stránek, b) hypertextový odkaz (kde je to možné) nebo adresu URL jiné stabilní volně dostupné online kopie takové stránky nebo stránek, která splňuje podmínky licence a uvádí autory způsobem ekvivalentním uvádění autorů na tomto serveru, nebo c) seznam všech autorů. (Z libovolného seznamu autorů lze vypustit velmi drobné či nepodstatné příspěvky.) To platí pro text vytvořený komunitou nadace Wikimedia. Text převzatý z externích zdrojů může být zatížen dalšími požadavky na uvádění autorství, což se budeme snažit dávat zřetelně najevo. Stránka může být například opatřena bannerem oznamujícím, že obsah byl původně publikován jinde. Podobná oznámení viditelná na stránce samotné by měla být dalšími uživateli zachovávána.
  • Copyleft/Zachovejte licenci: Pokud stránku či dílo, které užíváte, nějak pozměníte či doplníte, musíte výsledek uvolnit pod licencí Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0 nebo novější.
  • Označte změny: Pokud dílo měníte nebo doplňujete, musíte vhodným způsobem uvést, že původní dílo bylo změněno. Pokud například dále používáte text ve wiki, označení změny prostřednictvím historie editací je dostatečné.
  • Oznámení o licenci: Každá kopie nebo modifikovaná verze, kterou šíříte, musí obsahovat licenční oznámení, že dílo je uvolněno pod licencí CC-BY-SA a buďto a) hypertextový odkaz nebo URL na text licence nebo b) kopii licence. Vhodná adresa URL pro tento účel je: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs.

Další dostupnost textu pod licencí GNU Free Documentation License:


Další užití netextových médií:

  • Není-li řečeno jinak, netextové mediální soubory jsou dostupné pod různými svobodnými licencemi. Podrobnosti o příslušné licenci naleznete na popisné stránce jednotlivých mediálních souborů.