Diskuse:Poplatky za využívání přírodních zdrojů

Přidat téma
Na této stránce nejsou žádné diskuse.

Z mého pohledu dobré, formálně by možná prospělo do delších pasáží vložit nějaké nadpisy nižžší úrovně, aby to bylo přehlednější.

Myslím také, že by měl být lépe zdůrazněn kontext tohoto ekonomického nástroje. Tedy především definovat, co jsou to přírodní zdroje v tomto ekonomickém pohledu, zda jsou to základní složky ŽP a proč tam není ovzduší (nebo jak je toto pojímáno). Není tam také, kdo a kdy tyto poplatky platí, komu se platí a co se s financemi takto získanými dělá atd.

Pokud by to měla být analýza ekonomického nástroje, je třeba více popsat tyto vazby k jiným nástrojům. Jestli je to návod pro uživatele zdrojů, tak tam chybí popis, jak (za jakých okolností a v jaké míře) se mohu stát takovým uživatelem. Předpokládám, že poplatky platím i v případě, že si např. ničím půdu na vlastním pozemku?

Připadá mi to trochu přetížené informacemi, které musí být odněkud převzaté, a je tam málo samostatné práce s nimi. Je třeba také dbát na etiku citování, viz etická pravidla psaní.

Přeji hodně zdaru

Jana Dlouhá --JaDlo 20. 4. 2010, 09:48 (UTC)

Autor se mými připomínkami od mého minulého vyjádření vůbec nezabýval. Jelikož od té doby vznikl text podobného druhu (popis, převzetí informací ze zdrojů, které nejsou odborné ani analytické, hodnotím tento přístup poměrně negativně --JaDlo 13. 5. 2010, 13:50 (UTC)

Zpět na stránku „Poplatky za využívání přírodních zdrojů“.