Diskuse:Ochranné pásmo vodního zdroje

Přidat téma
Aktivní diskuse
Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.

Připomínky skupiny A: Velice dobře zpracované heslo. Text vytvořený pomocí citací je zde namístě. Dle mého názoru by měla být úvodem definice Ochranné pásmo vodního zdroje.

Skupina C: Po přečtení se mi zpracování hesla velmi líbilo až na kapitolu o vymezení OPVZ I, která mi přijde zbytečně podrobná, podle mě by stačil odkaz na zákon a nějaké jednodušší shrnutí. Oceňuji zařazení příkladů omezení a technických úprav. Možná by bylo dobré se pro doplnění podívat do ještě jednoho dokumentu než jen z povodí Ohře. Pro ukázku bych zařadila obrázek značení pro ochranné pásmo. Dále mě napadlo, zda nezařadit pokuty za porušení zákona. Jinak si myslím, že obsahově je téma pokryto dostatečně. Chybí rychlé odkazy v textu na stránky v enviwiki.


Skupina F: Na začátek bych napsal nějakou kratší definici pojmu a pak bych teprve uvedl delší úvod. Po obsahové stránce nemám k textu výhrady. Možná by bylo dobré text doplnit ilustračním obrázkem ochranných pásem některého našeho vodního zdroje.

připomínky učitelů

  • dobrý příklad práce s online zdroji, citace v textu, seznam zdrojů a literatury
    • celkem dobře i v kontextu ostatních stránek wiki

--JaDlo 13. 1. 2009, 14:00 (UTC)

Zpět na stránku „Ochranné pásmo vodního zdroje“.