Diskuse:Městská zeleň

Připomínky Skupiny B (Ji): Obsahově velmi hezky a výstižně zpracované heslo. Pouze bych do textu vložila nějaké citace zdrojů. Také mi není docela jasné závěrečné rozdělení zdrojů a literatury. Do "Zdrojů" by mělo patřit vše, co bylo použito k tvorbě hesla a do "Odkazů" pak webové stránky a tištěná literatura, které slouží k dalšímu studiu. Viz http://www.czp.cuni.cz/lms/mod/resource/view.php?id=1059

---

Připomínky skupiny C: Zde lze opravdu velmi těžko hledat chyby, text je přehledně a logicky rozčleněn. Jen mě překvapilo to ohromné množství literatury, ale je to samozřejmě jen ku prospěchu věci. Jedinou připomínku bych měla ke "greenbelts" - pro lajka by bylo dobré více vysvětlit o co se jedná. ---

Připomínky Skupiny E (P): Zde se těžko něco vytýká, heslo je pečlivě zpracované a má logickou strukturu. Možná by se hodil nějaký obrázek městské zeleně, který by stránku obzvláštnil. Také by snad bylo vhodné trochu rozvést téma ohrožení městské zeleně, které látky jí nejvíc vadí atd. Seznam literatury na mě působí až příliš vyčerpávající, ale to samozřejmě nelze označit za chybu.

Zpět na stránku „Městská zeleň“.