Šablona:IsNat+Strict

Šablona {{isNat+Strict}} ověřuje celá čísla, ale daný vstup "default" vůbec není číslo!


 • Tato šablona používá šablonu {{chyba}} k hlášení, že vstupní hodnota je požadována, aby vůbec bylo co ověřovat: Vyhodí error pro chybějící vstup.
 • Zjišťuje, zda je předávaný vstup definován a zda je zadán, neprázdný.
 • Není-li hodnota zadána, jde-li tedy o prázdnou hodnotu, nepovažuje se tato zde za platnou číselnou hodnotu 0, nepřebírá se chování systému Wikipedie: Testuje se tedy striktně.
 • Ověřuje, zda je předaná hodnota číselná, tedy že jde o číslo,
 • ověřuje, zda jde o kladné číslo
 • a dále ověřuje, zda jde o přirozené číslo:
 • Vrátí hodnotu 0 (číslo není přirozené nebo není kladné), nebo 1 (je kladné přirozené).
 • Při použití v kódu vaší šablony výsledek testujte pomocí parser-funkce "#ifexpr:"! Pouhé "#if:" totiž nezafunguje: Vrací se tu číselné hodnoty, ne logické.

PříkladyEditovat

wiki zdroj výsledek
{{IsNat+Strict}} Šablona {{isNat+Strict}} požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!
{{IsNat+Strict|z=mojemoje}} Šablona {{mojemoje}} požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!
{{IsNat+Strict|z=mojemoje|param=1}} Šablona {{mojemoje}} pro parametr "1" požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!
{{IsNat+Strict|}} Šablona {{isNat+Strict}} požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!
...prázdný vstup sice systém Wikipedie běžně interpretuje jako číslo 0, ale ne zde: Tato šablona je striktní.
{{IsNat+Strict||mojemoje}} Šablona {{mojemoje}} požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!
{{IsNat+Strict|1=}} Šablona {{isNat+Strict}} požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!
...i prázdný pojmenovaný parametr sice systém Wikipedie běžně interpretuje jako číslo 0, ale ne zde: Tato šablona je striktní.
{{IsNat+Strict|param=1}} Když už je používán vstup "param", je také nutno vstupem "z" určit šablonu, ke které ten "param"="1" patří!
Šablona {{}} pro parametr "1" požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!
{{IsNat+Strict||param=1}} Když už je používán vstup "param", je také nutno vstupem "z" určit šablonu, ke které ten "param"="1" patří!
Šablona {{}} pro parametr "1" požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!
{{IsNat+Strict|||param=1}} Když už je používán vstup "param", je také nutno vstupem "z" určit šablonu, ke které ten "param"="1" patří!
Šablona {{}} pro parametr "1" požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!
{{IsNat+Strict|z=|param=1}} Když už je používán vstup "param", je také nutno vstupem "z" určit šablonu, ke které ten "param"="1" patří!
Šablona {{}} pro parametr "1" požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!
{{IsNat+Strict||z=|param=1}} Když už je používán vstup "param", je také nutno vstupem "z" určit šablonu, ke které ten "param"="1" patří!
Šablona {{}} pro parametr "1" požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!
{{IsNat+Strict|text}} Šablona {{isNat+Strict}} ověřuje celá čísla, ale daný vstup "text" vůbec není číslo!
{{IsNat+Strict|text|mojemoje}} Šablona {{mojemoje}} ověřuje celá čísla, ale daný vstup "text" vůbec není číslo!
{{IsNat+Strict|1=text}} Šablona {{isNat+Strict}} ověřuje celá čísla, ale daný vstup "text" vůbec není číslo!
{{IsNat+Strict|text5}} Šablona {{isNat+Strict}} ověřuje celá čísla, ale daný vstup "text5" vůbec není číslo!
{{IsNat+Strict|5text}} Šablona {{isNat+Strict}} ověřuje celá čísla, ale daný vstup "5text" vůbec není číslo!
{{IsNat+Strict|5text|param=1}} Když už je používán vstup "param", je také nutno vstupem "z" určit šablonu, ke které ten "param"="1" patří!
Šablona {{|1}} pro parametr "1" ověřuje celá čísla, ale daný vstup "5text" vůbec není číslo!
{{IsNat+Strict|0}} 0
{{IsNat+Strict|3}} 1
{{IsNat+Strict|3|param=1}} Když už je používán vstup "param", je také nutno vstupem "z" určit šablonu, ke které ten "param"="1" patří!
1
{{IsNat+Strict|3||param=1}} Když už je používán vstup "param", je také nutno vstupem "z" určit šablonu, ke které ten "param"="1" patří!
1
{{IsNat+Strict|1=3}} 1 ...nejde o logické porovnávání, ale o přiřazení hodnoty do prvního implicitního parametru
{{IsNat+Strict|-3}} 0
{{IsNat+Strict|3.0}} 1 ...číselné porovnávání a počítání, ne jen jako text
{{IsNat+Strict|-3.0}} 0 ...číselné porovnávání a počítání, ne jen jako text
{{IsNat+Strict|-3.0|param=1}} Když už je používán vstup "param", je také nutno vstupem "z" určit šablonu, ke které ten "param"="1" patří!
0 ...číselné porovnávání a počítání, ne jen jako text
{{IsNat+Strict|3.3}} 0 ...ověření případů pro zaokrouhlování
{{IsNat+Strict|3,3}} Šablona {{isNat+Strict}} ověřuje celá čísla, ale daný vstup "3,3" vůbec není číslo!
...Wikipedie používá desetinnou tečku, s čárkou jde tedy o text, a ne o číslo
{{IsNat+Strict|-3.3}} 0 ...ověření případů pro zaokrouhlování
{{IsNat+Strict|3.6}} 0 ...ověření případů pro zaokrouhlování
{{IsNat+Strict|-3.6}} 0 ...ověření případů pro zaokrouhlování
{{IsNat+Strict|-3.6|param=1}} Když už je používán vstup "param", je také nutno vstupem "z" určit šablonu, ke které ten "param"="1" patří!
0 ...ověření případů pro zaokrouhlování
{{IsNat+Strict|-3.6||param=1}} Když už je používán vstup "param", je také nutno vstupem "z" určit šablonu, ke které ten "param"="1" patří!
0 ...ověření případů pro zaokrouhlování
{{IsNat+Strict|3.04}} 0 ...ověření případů pro zaokrouhlování
{{IsNat+Strict|-3.04}} 0 ...ověření případů pro zaokrouhlování

Související šablonyEditovat

 • {{isNumStrict}} - je vstup číslo? Tedy není text? Vstup požadován, navíc neprázdný.
  • {{isNum}} - je vstup číslo? Tedy není text? Vstup požadován, ale tolerován i prázdný.
 • {{isNaNStrict}} - je vstup ne-číslo? Tedy jde o string, textový řetězec? Hodnotově jde o opak {{isNumStrict}}, ale se stejnými validacemi (viz článek negativní logika). Vstup požadován, navíc neprázdný.
  • {{isNaN}} - je vstup ne-číslo? Tedy jde o string, textový řetězec? Hodnotově jde o opak {{isNum}}, ale se stejnými validacemi (viz článek negativní logika). Vstup požadován, ale tolerován i prázdný.
 • {{notNulStrict}} - je vstup nenulové číslo? Tedy je použitelné do jmenovatele zlomku? Vstup požadován, navíc neprázdný.
  • {{notNul}} - je vstup nenulové číslo? Tedy je použitelné do jmenovatele zlomku? Vstup požadován, ale tolerován i prázdný, což zrovna zde může být velice zákeřné, protože pak právě uvažován jako nulový.
 • {{isIntStrict}} - je vstup celé číslo číslo, tedy integer? Vstup požadován, navíc neprázdný.
  • {{isInt}} - je vstup celé číslo, tedy integer? Vstup požadován, ale tolerován i prázdný.
 • {{isIntNotNulStrict}} - je vstup nenulové celé číslo? Tedy je použitelné do jmenovatele operace modulo? Vstup požadován, navíc neprázdný.
  • {{isIntNotNul}} - je vstup nenulové celé číslo? Tedy je použitelné do jmenovatele operace modulo? Vstup požadován, ale tolerován i prázdný.
 • {{isNatStrict}} - je vstup přirozené číslo? Tedy je celé a nezáporné? Vstup požadován, navíc neprázdný.
  • {{isNat}} - je vstup přirozené číslo? Tedy je celé a nezáporné? Vstup požadován, ale tolerován i prázdný.
 • {{isNat+Strict}} - je vstup kladné přirozené číslo? Tedy je nenulové? Vstup požadován, navíc neprázdný.
  • {{isNat+}} - je vstup kladné přirozené číslo? Tedy je nenulové? Vstup požadován, ale tolerován i prázdný.