Šablona:IsNaNStrict

Verze z 20. 5. 2016, 19:44, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Šablona {{IsNaNStrict}} požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!


 • Tato šablona používá šablonu {{chyba}} k hlášení, že vstupní hodnota je požadována, aby vůbec bylo co ověřovat: Vyhodí error pro chybějící vstup.
 • Zjišťuje, zda je předávaný vstup definován a zda je zadán, neprázdný.
 • Není-li hodnota zadána, jde-li tedy o prázdnou hodnotu, nepovažuje se tato zde za platnou číselnou hodnotu 0, nepřebírá se chování systému Wikipedie: Testuje se tedy striktně.
 • Ověřuje, že jde o číslo, tedy že je předaná hodnota číselná (je číslo?) a
 • vrátí hodnotu 0 (není číslo), nebo 1 (je číslo).
 • Při použití v kódu šablony testovat pomocí parser-funkce "#ifexpr:"! Pouhé "#if:" totiž nezafunguje: Vrací se tu číselné hodnoty, ne logické.

PříkladyEditovat

wiki zdroj výsledek
{{IsNaNStrict}} Šablona {{IsNaNStrict}} požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!
{{IsNaNStrict|}} Šablona {{IsNaNStrict}} požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!
...mezeru sice systém Wikipedie běžně interpretuje jako číslo 0, ale ne zde: Tato šablona je striktní
{{IsNaNStrict||mojemoje}} Šablona {{mojemoje}} požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!
{{IsNaNStrict|1=}} Šablona {{IsNaNStrict}} požaduje vstup, aby bylo co ověřovat!
...i prázdný pojmenovaný parametr sice systém Wikipedie běžně interpretuje jako číslo 0, ale ne zde: Tato šablona je striktní
{{IsNaNStrict|text}} 1
{{IsNaNStrict|1=text}} 1
{{IsNaNStrict|5text}} 1
{{IsNaNStrict|text5}} 1
{{IsNaNStrict|0}} 0
{{IsNaNStrict|3}} 0
{{IsNaNStrict|1=3}} 0 ...nejde o logické porovnávání, ale o přiřazení hodnoty do prvního implicitního parametru
{{IsNaNStrict|-3}} 0
{{IsNaNStrict|3.3}} 0
{{IsNaNStrict|3,3}} 1 ...Wikipedie používá desetinnou tečku, s čárkou jde tedy o text, a ne o číslo
{{IsNaNStrict|-3.3}} 0

Související šablonyEditovat

 • {{isNumStrict}} - je vstup číslo? Tedy není text? Vstup požadován, navíc neprázdný.
  • {{isNum}} - je vstup číslo? Tedy není text? Vstup požadován, ale tolerován i prázdný.
 • {{isNaNStrict}} - je vstup ne-číslo? Tedy jde o string, textový řetězec? Hodnotově jde o opak {{isNumStrict}}, ale se stejnými validacemi (viz článek negativní logika). Vstup požadován, navíc neprázdný.
  • {{isNaN}} - je vstup ne-číslo? Tedy jde o string, textový řetězec? Hodnotově jde o opak {{isNum}}, ale se stejnými validacemi (viz článek negativní logika). Vstup požadován, ale tolerován i prázdný.
 • {{notNulStrict}} - je vstup nenulové číslo? Tedy je použitelné do jmenovatele zlomku? Vstup požadován, navíc neprázdný.
  • {{notNul}} - je vstup nenulové číslo? Tedy je použitelné do jmenovatele zlomku? Vstup požadován, ale tolerován i prázdný, což zrovna zde může být velice zákeřné, protože pak právě uvažován jako nulový.
 • {{isIntStrict}} - je vstup celé číslo číslo, tedy integer? Vstup požadován, navíc neprázdný.
  • {{isInt}} - je vstup celé číslo, tedy integer? Vstup požadován, ale tolerován i prázdný.
 • {{isIntNotNulStrict}} - je vstup nenulové celé číslo? Tedy je použitelné do jmenovatele operace modulo? Vstup požadován, navíc neprázdný.
  • {{isIntNotNul}} - je vstup nenulové celé číslo? Tedy je použitelné do jmenovatele operace modulo? Vstup požadován, ale tolerován i prázdný.
 • {{isNatStrict}} - je vstup přirozené číslo? Tedy je celé a nezáporné? Vstup požadován, navíc neprázdný.
  • {{isNat}} - je vstup přirozené číslo? Tedy je celé a nezáporné? Vstup požadován, ale tolerován i prázdný.
 • {{isNat+Strict}} - je vstup kladné přirozené číslo? Tedy je nenulové? Vstup požadován, navíc neprázdný.
  • {{isNat+}} - je vstup kladné přirozené číslo? Tedy je nenulové? Vstup požadován, ale tolerován i prázdný.