Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 480 bajtů ,  12. 4. 2010, 22:13
Řádek 95: Řádek 95:  
*Kolaudace
 
*Kolaudace
 
*Žádost o proplacení dotace<ref name="Studie proveditelnosti">Studie proveditelnosti a jiné firemní podklady ZAS Bečváry a.s.</ref>
 
*Žádost o proplacení dotace<ref name="Studie proveditelnosti">Studie proveditelnosti a jiné firemní podklady ZAS Bečváry a.s.</ref>
        Řádek 106: Řádek 105:  
#Silážní žlab – pro uskladnění kukuřičné siláže
 
#Silážní žlab – pro uskladnění kukuřičné siláže
 
#Skladovací jímka (koncový sklad [[wikipedia:cs:Digestát|digestátu]] – navazuje na ní stáčecí plocha pro vyskladňování digestátu do kejdových cisteren pro aplikaci na zemědělské pozemky<ref name="EIA">Informační systém EIA, Záměry na území ČR. ''Oznámení záměru Zemědělská bioplynová stanice Drahobudice''. Dostupné z www:http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC633</ref>
 
#Skladovací jímka (koncový sklad [[wikipedia:cs:Digestát|digestátu]] – navazuje na ní stáčecí plocha pro vyskladňování digestátu do kejdových cisteren pro aplikaci na zemědělské pozemky<ref name="EIA">Informační systém EIA, Záměry na území ČR. ''Oznámení záměru Zemědělská bioplynová stanice Drahobudice''. Dostupné z www:http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC633</ref>
 +
 +
    
==='''Provoz'''===
 
==='''Provoz'''===
Řádek 115: Řádek 116:  
*vojtěžková senáž: 1 tuna denně
 
*vojtěžková senáž: 1 tuna denně
 
*silážované cukrovarnické řízky: 2 tuny denně
 
*silážované cukrovarnické řízky: 2 tuny denně
Dodávky kukuřice na siláž se uskutečňuje jednorázově v průběhu asi třiceti dnů v době sklizně kukuřic. Navážení kejdy a ostatních substrátů probíhá jednou denně.
+
Dodávky kukuřice na siláž se uskutečňuje jednorázově v průběhu asi třiceti dnů v době sklizně kukuřic. Navážení kejdy a ostatních substrátů probíhá jednou denně.<ref name="Studie proveditelnosti">Studie proveditelnosti a jiné firemní podklady ZAS Bečváry a.s.</ref>
      Řádek 122: Řádek 123:  
Pro výrobu bioplynu je používána tzv. dvoustupňová technologie fermentace. Jedná se o dva fermentory typu „kruh v kruhu“. Tato technologie umožňuje větší efektivitu celkového procesu. Proces lze lépe řídit a případné problémy související s nevhodným množstvím nebo poměrem substrátů lze lépe řešit. K výrobě elektrické energie a tepla je použita kogenerační jednotka s elektrickým výkonem 526 kW a tepelným výkonem 566 kW. Dodávka vyrobené energie z bioplynové stanice je zajištěna prostřednictvím nové trafostanice, která je připojena do sítě firmy Středočeská energetika, a.s..  
 
Pro výrobu bioplynu je používána tzv. dvoustupňová technologie fermentace. Jedná se o dva fermentory typu „kruh v kruhu“. Tato technologie umožňuje větší efektivitu celkového procesu. Proces lze lépe řídit a případné problémy související s nevhodným množstvím nebo poměrem substrátů lze lépe řešit. K výrobě elektrické energie a tepla je použita kogenerační jednotka s elektrickým výkonem 526 kW a tepelným výkonem 566 kW. Dodávka vyrobené energie z bioplynové stanice je zajištěna prostřednictvím nové trafostanice, která je připojena do sítě firmy Středočeská energetika, a.s..  
   −
V roce 2009 bylo vyrobeno 4 081,330 MWh elektřiny, vlastní spotřeba (elektřina potřebná pro provoz bioplynové stanice) činila 496,794 MWh (asi 12,2%). Dodávka elektřiny do distribuční soustavy činila 3594,833 MWh.  
+
V roce 2009 bylo vyrobeno 4 081,330 MWh elektřiny, vlastní spotřeba (elektřina potřebná pro provoz bioplynové stanice) činila 496,794 MWh (asi 12,2%). Dodávka elektřiny do distribuční soustavy činila 3594,833 MWh.<ref name="Výkaz">Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů''12/2009. Firemní podklady ZAS Bečváry a.s.''</ref>
Tepelné energie, které vznikají při kogeneraci jako druhotný produkt prozatím nejsou příliš využity. V současnosti je příležitostně vytápěna sušárna dřeva. Do budoucna se plánuje vytápět stájové objekty pro krůty ve výkrmu a využití tepla pro dosoušení obilnin.  
+
Tepelné energie, které vznikají při kogeneraci jako druhotný produkt prozatím nejsou plně využity. V současnosti je příležitostně vytápěna sušárna dřeva. Do budoucna se plánuje vytápění stájových objektů pro krůty ve výkrmu a využití tepla pro dosoušení obilnin.  
Digestát je využívaný jako organické hnojivo.
+
Fermentační zbytek (digestát) je využívaný jako organické hnojivo.
          
==='''Ekonomické aspekty'''===
 
==='''Ekonomické aspekty'''===
Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice do bioplynové stanice můžeme využít výpočet doby návratnosti vložené investice. Prostá doba návratnosti T<sub>s</sub> (roky) se vypočítá podle vzorce:
+
Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice do bioplynové stanice můžeme využít výpočet doby návratnosti vložené investice. Prostá doba návratnosti T<sub>s</sub> (roky) se vypočítá podle vzorce:<ref name="Vašíček">Vašíček, J.:''Zásady ekonomického hodnocení energetických projektů''.TZB-INFO[online]. 2005-06-20 [cit. 2010-04-12]. Dostupné z www:http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2565</ref>
 +
 
      Řádek 199: Řádek 201:     
Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci stavby nebyly shledány závažné vlivy na životní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku výstavby a následného provozu.“
 
Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci stavby nebyly shledány závažné vlivy na životní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku výstavby a následného provozu.“
      
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==
36

editací

Navigační menu