Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 284 bajtů ,  8. 6. 2009, 07:53
Byly izolovány ze zástupců rodů planktonních, bentických i půdních sinic rodů ''Anabaena, Microcystis, Oscillatoria (Planktothrix), Nostoc, Anabaenopsis, Hapalosiphon'', aj. Jedná se o cyklické heptapeptidy. Je známo přes 60 strukturních variant s molekulovou hmotností 909 - 1115. Ačkoli mnoho cyanobakterií produkuje souběžně několik mikrocystinů, v určitém kmenu obvykle dominují jen jedna nebo dvě strukturní varianty. Většina mykrocystinů je poměrně hydrofilní, ve vodě dobře rozpustná a netěkavá. Mykrocystiny jsou velmi stabilní, odolné vůči chemické hydrolýze i mnoha peptidázám. Jsou ale odbourávány řadou baktérií, vyskytujících se běžně ve vodách.<sup>[2]</sup>
=== Nodularin ===
Jedná se o cyklický pentapeptidový toxin ze sinice Nodularia spumigena.<sup>[6]</sup> Aktivní inhibitor eukaryotních protein serine/threonine fosfatáz 1 a 2A. Nekontorlovatelná fosforylace cílových proteinů vede k buněčné proliferaci, posttranslační modifikaci proteinů<sup>[3]</sup> Iniciálním poškozením je strukturní dezorganizace jater, chybnému přenosu signálů nekróza hepatocytů (centrilobulární nekróza) a k rozšiřující se krvácení. Hepatocyty vykazují strukturní deformaci. Mechanismus působení na buněčné transformaci na nádorový typ buňkyúrovni je shodný s mikrocystinem - spečcifická inhibice fosfatáz 1 a 2A dosahuje až dvojnásobné intenzity. Je potvrzena také prokarcinogenní aktivita.<sup>[36]</sup> 
=== Anatoxin ===
71

editací

Navigační menu