Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1: −
__NOTOC__
  −
  −
   
Státní fond životního prostředí (SFŽP) je rezortní organizací Ministerstva životního prostředí. Jedná se o specificky zaměřenou instituci, která je významným finančním zdrojem na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí ČR. SFŽP byl zřízen zákonem  č. 388/1991 Sb.
 
Státní fond životního prostředí (SFŽP) je rezortní organizací Ministerstva životního prostředí. Jedná se o specificky zaměřenou instituci, která je významným finančním zdrojem na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí ČR. SFŽP byl zřízen zákonem  č. 388/1991 Sb.
   Řádek 11: Řádek 8:       −
'''Sídlo SFŽP'''
+
===Sídlo SFŽP===
    
Kaplanova 1931/1<br>
 
Kaplanova 1931/1<br>
Řádek 17: Řádek 14:       −
'''Přijmy'''
+
===Přijmy===
    
Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí (poplatky za vypouštění odpadních vod, odvody za odnětí půdy, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za ukládání odpadů) a s tím spojených splátek poskytnutých půjček a jejich úroků. O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu - Rady Fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky.
 
Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí (poplatky za vypouštění odpadních vod, odvody za odnětí půdy, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za ukládání odpadů) a s tím spojených splátek poskytnutých půjček a jejich úroků. O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu - Rady Fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky.
      −
'''Výdaje'''
+
===Výdaje===
    
Výdaje Fondu tvoří podpora poskytované dle směrnice ministerstva financí.
 
Výdaje Fondu tvoří podpora poskytované dle směrnice ministerstva financí.
      −
'''Fond zajišťuje zejména'''
+
===Fond zajišťuje zejména:===
 
   
 
   
 
* příjem žádostí o podporu na projekty zlepšující životní prostředí a s tím spojenou konzultační a poradenskou činnost,  
 
* příjem žádostí o podporu na projekty zlepšující životní prostředí a s tím spojenou konzultační a poradenskou činnost,  
Řádek 36: Řádek 33:       −
 
+
===Programy SFŽP===
'''Programy SFŽP'''
      
*1. Program Péče o přírodní prostředí
 
*1. Program Péče o přírodní prostředí
Řádek 46: Řádek 42:       −
 
+
==1. Program Péče o přírodní protředí==
'''1. Program Péče o přírodní protředí'''
      
Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.
 
Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.
Řádek 93: Řádek 88:  
   
 
   
 
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==
http://www.sfzp.cz/
+
*[http://www.sfzp.cz/ Státní fond životního prostředí]
 +
 
    
http://www.ochranaprirody.cz/
 
http://www.ochranaprirody.cz/
75

editací

Navigační menu