Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 3 056 bajtů ,  11. 1. 2008, 10:44
Nová stránka: V EnviWiki jsou použity tři druhy licencí upravující autorská práva k publikovaným textům a možnosti jejich úprav: 1. CC-BY-ND Creative Commons Attribution NoDerivs Lic...
V EnviWiki jsou použity tři druhy licencí upravující autorská práva k publikovaným textům a možnosti jejich úprav:1. CC-BY-ND Creative Commons Attribution NoDerivs License

*Tato licence má charakter klasického copyrightu.
*Autor má výhradní práva ke svému textu. Pokud se budete používat text článku, musíte citovat jeho autora, název a datum uveřejnění na EnviWiki. Pokud si chcete být jisti, že Vaše citace odpovídá platným normám, můžete využít on-line generátor citací.
*Nemůžete použít obsah článku pro tvorbu své vlastní, odvozené práce.
*Není povoleno editovat obsah článku.


2. CC-BY Creative Commons Attribution License EnviWiki version

*Tato licence je pro potřeby EnviWiki rozšířena o povinnost konzultovat zásadní změny s autorem článku.
*Pokud se budete používat text článku, musíte citovat jeho autora, název a datum uveřejnění na EnviWiki. Pokud si chcete být jisti, že Vaše citace odpovídá platným normám, můžete využít on-line generátor citací.
*Článek lze editovat. Pokud se rozhodnete k úpravám, zohledněte jejich rozsah volbou jedné z možností: „malá editace“ nebo „velká editace“.
**Změny ve formátování a drobné jazykové úpravy, které nemění základní smysl textu je možné považovat za „malou editaci“. Takové úpravy jsou zaznamenány v historii tvorby stránky, ale nevyžadují zvláštní povolení.
**Změny ve smyslu a celkovém vyznění textu spadají do kategorie „velká editace“.
*Změny, které mají charakter „velké editace“ a vedou ke zlepšení kvality textu jsou vítány, přesto se, prosím, vyvarujte mazání původního obsahu a pokuste se místo toho např.
**přeformulovat původní znění
**opravit věcné nedostatky bez smazání původního textu
**přemístit text do nového nebo do nějakého jiného článku, pokud máte pocit, že je publikován na nesprávném místě
**přidat vlastní text, který bude korigovat původní obsah, pokud máte pocit, že se jedná o zkreslenou interpretaci
*Editoři, kteří se rozhodnou pro „velkou editaci“ musí nejprve poskytnout krátké shrnutí se zdůvodněním navrhovaných změn. To bude předáno k posouzení autorovi článku, který během jednoho týdne rozhodne o jejich přijetí nebo zamítnutí. Pokud autor navrhované změny odsouhlasí, bude editor nadále uváděn jako spoluautor textu.


3. GNU Free Documentation License

*Tato licence je běžně užívána v klasické wikipedii.
*Pokud se rozhodnete využít obsah článku, musíte citovat EnviWiki jako zdroj informace spolu s datem uveřejnění textu.
*Editoři mohou volně přispívat k článkům a upravovat je. Všechny tyto změny budou zaznamenány v historii tvorby stránek.
*Originální anglické znění licence najdete na http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.


'''Není-li na stránce EnviWiki uvedena bližší specifikace licence znamená to, že text spadá do třetí kategorie a je volně přístupný k editaci.'''
109

editací

Navigační menu