Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 1 998 bajtů ,  27. 11. 2008, 03:23
bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:  
__NOTOC__
 
__NOTOC__
   −
  '''Obsah:''' Definice
+
  '''Obsah:'''  
         Složení
+
        [[Definice]]       
         Sběr a svoz komunálního odpadu
+
         [[Složení]]       
         Způsoby nakládání s komunálními odpady
+
         [[Sběr a svoz komunálního odpadu]]       
         Výroba alternativního paliva
+
         [[Způsoby nakládání s komunálními odpady]]     
         Veřejná sprava
+
         [[Výroba alternativního paliva]]
 
+
         [[Veřejná správa]]
    
== Definice ==
 
== Definice ==
   −
Komunální odpad je významný pojem v oblasti odpadové hospodářství. V zákoně o odpadech (zákon č.185/2001 Sb.) je definován jako veškerý odpad vznikající na území obce činností fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo osob oprávněných k podnikání. Komunálním odpadem se také rozumí odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů [4].
+
Komunální odpad je významný pojem v oblasti [odpadové hospodářství]. V zákoně o odpadech (zákon č.185/2001 Sb.) je definován jako veškerý [odpad] vznikající na území obce činností fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo osob oprávněných k podnikání. Komunálním odpadem se také rozumí odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů [4].
       
== Složení ==
 
== Složení ==
   −
Jedná se o velmi heterogenní směs, která obsahuje například popel, papír, plasty, zbytky potravin, zahradní zbytky, smetky, textil, kovy, sklo, gumu atd. Složení komunálního odpadu se liší podle typu zástavby, ročního období a podle typu sídle, v němž je produkován [1].
+
Jedná se o velmi heterogenní směs, která obsahuje například popel, papír, plasty, zbytky potravin, zahradní zbytky, smetky, textil, kovy, sklo, gumu atd. Složení komunálního odpadu se liší podle typu zástavby, ročního období a podle typu sídla, v němž je produkován [1].
 +
 
 +
 
 +
== Sběr a svoz komunálních odpadů ==
 +
 
 +
Systémy sběru a třídění komunálního odpadu lze obecně charakterizovat podle dostupnosti sběrového místa, stupně třídění odpadů a podle používané technologie sběru či způsobu sběru:
 +
 
 +
* Podle dostupnosti sběrového místa se rozlišují způsoby sběru na ''odvozový'', ''donáškový'' a ''sběrný dvůr''.
 +
* Systém podle stupně třídění se rozlišují zejména na ''sběr směsného (netříděného) komunálního odpadu'', ''sběr vícedruhového odpadu'' (např. spalitelný odpad) a ''sběr jednodruhového odpadu'' (oddělený sběr jednotlivých komodit - papír, plast, sklo atd.).
 +
* Podle používané technologie sběru je možné rozlišit sběr do ''nádob s horním výsypem'', ''nádob se spodním výsypem'', do ''kontejnerů větších objemů'', ''podzemních kontejnerů'', ''boxů'', ''pytlů'' a ''beznádobový sběr''.
 +
* Způsoby sběru lze rozdělit na ''stacionární'' a ''mobilní'' [3].
 +
 
 +
V případě odděleného sběru využitelných složek - komodit se každý materiál sbírá zvlášť do speciálních oddělených nádob, pytlů nebo jiných sběrných prostředků. V tomto případě v obcích a městech ČR převládá stále donáškový způsob sběru, kdy občané musí při odevzdání vytříděných složek překonat určitou vzdálenost. Výtěžnost odděleného sběru ovlivňuje vybavenost území a dostupnost sběrné sítě pro občany. Vybavenost obcí se neustále zlepšuje, v období mezi roky 2004 - 2007 vzrostl počet kontejneru na sběr využitelných složek v obcích o 40 %. Používají se kontejnery různých objemů a typů. Užití konkrétního typu kontejneru závisí na místních podmínkách, technické vybavenosti firem, ochotě obyvatel a přepravních vzdálenostech. S rostoucí výtěžností sběru dochází u papíru a plastů k přechodu na odvozové systémy [2].
 +
 
     
49

editací

Navigační menu