Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 1: Řádek 1: −
'''Tučný text'''__NOTOC__
  −
  −
'''STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ'''
  −
   
Státní fond životního prostředí (SFŽP) je rezortní organizací Ministerstva životního prostředí. Jedná se o specificky zaměřenou instituci, která je významným finančním zdrojem na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí ČR. SFŽP byl zřízen zákonem  č. 388/1991 Sb.
 
Státní fond životního prostředí (SFŽP) je rezortní organizací Ministerstva životního prostředí. Jedná se o specificky zaměřenou instituci, která je významným finančním zdrojem na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí ČR. SFŽP byl zřízen zákonem  č. 388/1991 Sb.
   Řádek 11: Řádek 7:  
* Státní politiky životního prostředí.
 
* Státní politiky životního prostředí.
   −
'''Přijmy'''
+
 
 +
==Sídlo SFŽP==
 +
 
 +
Kaplanova 1931/1<br>
 +
148 00 Praha 11 - Chodov
 +
 
 +
 
 +
==Přijmy==
    
Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí (poplatky za vypouštění odpadních vod, odvody za odnětí půdy, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za ukládání odpadů) a s tím spojených splátek poskytnutých půjček a jejich úroků. O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu - Rady Fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky.
 
Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí (poplatky za vypouštění odpadních vod, odvody za odnětí půdy, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za ukládání odpadů) a s tím spojených splátek poskytnutých půjček a jejich úroků. O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu - Rady Fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky.
      −
'''Výdaje'''
+
==Výdaje==
    
Výdaje Fondu tvoří podpora poskytované dle směrnice ministerstva financí.
 
Výdaje Fondu tvoří podpora poskytované dle směrnice ministerstva financí.
      −
'''Fond zajišťuje zejména'''
+
==Fond zajišťuje zejména:==
 
   
 
   
 
* příjem žádostí o podporu na projekty zlepšující životní prostředí a s tím spojenou konzultační a poradenskou činnost,  
 
* příjem žádostí o podporu na projekty zlepšující životní prostředí a s tím spojenou konzultační a poradenskou činnost,  
Řádek 30: Řádek 33:       −
 
+
==Programy SFŽP==
'''Programy SFŽP'''
      
*1. Program Péče o přírodní prostředí
 
*1. Program Péče o přírodní prostředí
Řádek 40: Řádek 42:       −
 
+
===1. Program Péče o přírodní protředí===
'''1. Program Péče o přírodní protředí'''
      
Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.
 
Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.
Řádek 47: Řádek 48:  
Program Péče o přírodní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR je finančním zdrojem vytvořeným na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí. Základní přístupy k poskytování finančních prostředků z Fondu jsou definovány "Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR".  
 
Program Péče o přírodní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR je finančním zdrojem vytvořeným na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí. Základní přístupy k poskytování finančních prostředků z Fondu jsou definovány "Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR".  
   −
Cílem programu je podpora opatření k ochraně přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích a ve volné krajině prováděná nad rámec běžných povinností vymezených zákonem č.114/11992 Sb, o ochraně přírody a krajiny a lesním zákonem č. 289/1995 Sb.
+
Cílem programu je podpora opatření k ochraně přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích a ve volné krajině prováděná nad rámec běžných povinností vymezených zákonem č.114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny a lesním zákonem č. 289/1995 Sb.
         −
'''2. Program Švýcarsko-české spolupráce'''
+
===2. Program Švýcarsko-české spolupráce===
    
Program Švýcarsko-české spolupráce umožní České republice přijímat během následujících pěti let, tj. do roku 2012, finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionu švýcarských franků, což je přibližně 1,744 miliardy korun. Základním dokumentem pro příjem finančního příspěvku je Rámcová dohoda .
 
Program Švýcarsko-české spolupráce umožní České republice přijímat během následujících pěti let, tj. do roku 2012, finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionu švýcarských franků, což je přibližně 1,744 miliardy korun. Základním dokumentem pro příjem finančního příspěvku je Rámcová dohoda .
      −
'''3. OP Infrastruktura'''
+
===3. OP Infrastruktura===
   −
OP Infrastruktura je jedním z pěti operačních programů zahrnutých do Rámce podpory společenství ČR a představuje podrobné rozpracování cílů a priorit uvedených v Národním rozvojovém plánu na období 2004 - 2006. Operační program dále rozvíjí Programový dodatek, který obsahuje priority a podrobné úpravy na úrovni jednotlivých opatření.  
+
OP Infrastruktura je jedním z pěti operačních programů zahrnutých do Rámce podpory společenství ČR a představuje podrobné rozpracování cílů a priorit uvedených v Národním rozvojovém plánu na období 2004 - 2006. .  
   −
Globálním cílem OP Infrastruktura je ochrana a zlepšování životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU.
+
Cílem OP Infrastruktura je ochrana a zlepšování životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU.
         −
'''4. Fond soudržnosti'''
+
===4. Fond soudržnosti===
    
Pomoc z Fondu soudržnosti jsou oprávněny čerpat ty členské státy, jejichž hrubý národní produkt (HNP) je nižší než 90 % průměru Společenství a které následují program hospodářské konvergence. V případě, že členský stát nebude plnit tento program, bude poskytnutí finanční pomoci z Fondu soudržnosti zastaveno. Veřejný dluh členského státu nesmí přesáhnout 60 % HDP státu a deficit státního rozpočtu nesmí být vyšší než 3 % HDP.
 
Pomoc z Fondu soudržnosti jsou oprávněny čerpat ty členské státy, jejichž hrubý národní produkt (HNP) je nižší než 90 % průměru Společenství a které následují program hospodářské konvergence. V případě, že členský stát nebude plnit tento program, bude poskytnutí finanční pomoci z Fondu soudržnosti zastaveno. Veřejný dluh členského státu nesmí přesáhnout 60 % HDP státu a deficit státního rozpočtu nesmí být vyšší než 3 % HDP.
Řádek 75: Řádek 76:       −
'''5. Národní programy'''
+
===5. Národní programy===
    
Například:
 
Například:
Řádek 87: Řádek 88:  
   
 
   
 
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==
http://www.sfzp.cz/
+
*[http://www.sfzp.cz/ Informace převzaty zestránek Státního fondu životního prostředí]
 
  −
http://www.ochranaprirody.cz/
     −
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
+
*[http://www.ochranaprirody.cz/ Ochrana přírody]
    +
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky o MŽP ČR na wikipedii]
   −
Braniš, M. a kolektiv: Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2004, 46 s.
         
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==
   −
  −
=== Související stránky ===
  −
Zde uvádíme stránky Enviwiki, které se stránkou volně souvisejí (jsou důležité pro pochopení širších souvislostí).
  −
Tvorba vnitřních Wiki odkazů viz [[Nápověda:Jak editovat stránku|Nápověda]].
      
=== Externí odkazy ===
 
=== Externí odkazy ===
 +
*[http://www.opzp.cz/ke-stazeni/3662/detail/ramcova-dohoda-mezi-vladou-cr-a-svycarskou-federalni-radou-ve-veci-implementace-programu-svycarsko-ceske-spoluprace-cesky-pracovni-preklad/ Rámcová dohoda mezi vládou ČR a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko – české spolupráce; český pracovní překlad ]
   −
Rámcová dohoda mezi vládou ČR a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko – české spolupráce; český pracovní překlad    http://www.opzp.cz/ke-stazeni/3662/detail/ramcova-dohoda-mezi-vladou-cr-a-svycarskou-federalni-radou-ve-veci-implementace-programu-svycarsko-ceske-spoluprace-cesky-pracovni-preklad/
+
*[http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/235/1895/detail/zakon-o-sfzp-cr/ Zákon o SFŽP ČR ]
 
+
      Řádek 113: Řádek 109:     
Braniš, M. a kolektiv: Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2004, 46 s.
 
Braniš, M. a kolektiv: Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2004, 46 s.
[[Kategorie:Skupina B]]
+
 
 +
[[Kategorie:Ekonomické nástroje]]

Navigační menu