Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 2 199 bajtů ,  27. 11. 2008, 01:45
bez shrnutí editace
Řádek 28: Řádek 28:  
'''2. Program Švýcarsko-české spolupráce'''
 
'''2. Program Švýcarsko-české spolupráce'''
    +
Program Švýcarsko-české spolupráce umožní České republice přijímat během následujících pěti let, tj. do roku 2012, finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionu švýcarských franků, což je přibližně 1,744 miliardy korun. Základním dokumentem pro příjem finančního příspěvku je Rámcová dohoda .
       
'''3. OP Infrastruktura'''
 
'''3. OP Infrastruktura'''
 +
 +
OP Infrastruktura je jedním z pěti operačních programů zahrnutých do Rámce podpory společenství ČR a představuje podrobné rozpracování cílů a priorit uvedených v Národním rozvojovém plánu na období 2004 - 2006. Operační program dále rozvíjí Programový dodatek, který obsahuje priority a podrobné úpravy na úrovni jednotlivých opatření.
 +
Globálním cílem OP Infrastruktura je ochrana a zlepšování životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU.
 +
       
'''4. Fond soudržnosti'''
 
'''4. Fond soudržnosti'''
 +
 +
Pomoc z Fondu soudržnosti jsou oprávněny čerpat ty členské státy, jejichž hrubý národní produkt (HNP) je nižší než 90 % průměru Společenství a které následují program hospodářské konvergence. V případě, že členský stát nebude plnit tento program, bude poskytnutí finanční pomoci z Fondu soudržnosti zastaveno. Veřejný dluh členského státu nesmí přesáhnout 60 % HDP státu a deficit státního rozpočtu nesmí být vyšší než 3 % HDP.
 +
Maximální podíl podpory z Fondu soudržnosti představuje 85 % ze způsobilých výdajů. Přiznaná míra podpory však musí zohledňovat princip "znečišťovatel platí" a zohledňovat případný příjem generovaný projektem.
 +
Projekty jsou vybírány a realizovány příslušným státem, který je také odpovědný za řízení a finanční kontrolu projektu. Konečné rozhodnutí o podpoře konkrétního projektu z Fondu soudržnosti provádí Evropská komise, která také pravidelně monitoruje pokrok projektů během jejich realizace.
 +
 +
       
'''5. Národní programy'''
 
'''5. Národní programy'''
 +
 +
Například:
 +
 +
A) Dotace pro domácnosti na ekologické vytápění
 +
 +
B) Nabídka podpory pro rozvoj sítí environmentálních center a pro neinvestiční projekty zaměřené na témata životního prostředí
     
75

editací

Navigační menu