Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 2 106 bajtů ,  24. 11. 2008, 02:29
bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1: −
__NOTOC__
+
Bioplynová stanice je technologické zařízení využívající procesu anaerobní digesce ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Hlavním produktem anaerobní digesce je bioplyn, který lze využít k energetickým účelům.
   −
'''Vlastní text stránky'''
+
== Anaerobní digesce ==
Má být dělený do odstavců; lze využít [http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Jak_editovat_str%C3%A1nku#Tabulka_wiki_p.C5.99.C3.ADkaz.C5.AF nadpisů různých úrovní]
+
Anaerobní digesce je proces, při kterém mikroorganismy rozkládají organický materiál bez přístupu vzduchu. Může probíhat samovolně v přírodě, například v mořských usazeninách, rašeliništích, na rýžových polích, nebo na skládkách odpadů. Řízená anaerobní digesce je jednou z metod pro zpracování bioodpadu.
Do textu musí být vloženy [http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Vzhled_a_styl#Reference odkazy] na citovanou literaturu a zdroje.
+
Celý proces probíhá ve čtyřech fázích:
 +
* hydrolýza
 +
* acidogeneze
 +
* acetogeneze
 +
* methanogeneze
   −
A po vlastním textu stránky mohou být uvedeny následující informace (pokud následují, tak v tomto pořadí a na této úrovni nadpisu)
+
== Provoz bioplynové stanice ==
 +
=== Substráty ===
 +
V bioplynové stanici lze zpracovávat kejdu, hnůj a další odpady z živočišné výroby, odpady ze zeleně a rostlinné výroby, odpady ze stravování, biologicky rozložitelný komunální odpad a čistírenské kaly. Vhodné jsou zvláště materiály s vyšší vlhkostí. Stále více se uplatňuje kofermentace, tzn. zpracování různých materiálů v jednom zařízení. Vhodnou kombinací substrátů lze docílit složení, které bude mít příznivý vliv na průběh procesu a tím i na výsledné množství a kvalitu bioplynu.
 +
 
 +
=== Technologie ===
 +
Zařízení pro anaerobní fermentaci organických odpadů může mít mnoho variant. Na začátku bioplynové linky je zpravidla přípravná nádrž, kde se skladuje surový materiál. Ten je podle potřeby přečerpáván do fermentoru, kde se odehrává vlastní proces anaerobní digesce a tvorby bioplynu. Bioplyn vznikající ve fermentoru je jímán do zásobníku a dále využit.
 +
 
 +
=== Podmínky procesu ===
 +
Aby proces anaerobní digesce probíhal správně, je třeba zajistit vhodné životní podmínky pro činnost mikroorganismů. Těmi jsou:
 +
* striktně anaerobní prostředí
 +
* vhodné pH
 +
* stálá teplota
 +
* vhodné složení substrátu
 +
 
 +
== Produkty anaerobní digesce ==
 +
* Bioplyn
 +
:Bioplyn je tvořen převážně methanem a oxidem uhličitým. Obsah methanu se pohybuje mezi 50 a 75%. Bioplyn se využívá pro přímou výrobu tepla nebo ke [[EnviWiki: Kogenerace|kogeneraci]].
 +
* Digestát
 +
:Tuhý zbytek po vyhnití se nazývá digestát. Tento stabilní materiál lze využít jako hnojivo, přídavek do kompostu nebo k úpravě povrchu terénu.
 +
* Fugát
 +
:Fugát, nebo-li procesní voda, je tekutý produkt vyhnívacího procesu a má charakter vody odpadní. Je silně zakalený a obsahuje produkty anaerobního rozkladu organických látek.
    
== Témata ==
 
== Témata ==
88

editací

Navigační menu