Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 223 bajtů ,  23. 5. 2016, 15:51
m
bez shrnutí editace
Zdraví obecně je jen velmi těžko definovatelný pojem. Vypovídá nejen o fyzickém stavu, ale i o duševní a sociální rovnováze. Pojetí toho, co představuje zdraví, se liší v jednotlivých kulturách a na různých územích. Zdraví obyvatel a [[kvalita lidského života ]] ukazuje vyspělost jednotlivých regionů, jejich ekonomickou situaci, technickou vyspělost i stav životního prostředí.
K faktorům, které ovlivňují lidské zdraví, bezpochyby patří [[w:cs:znečištění odvzdušíovzduší|znečištění ovzduší]], [[pracovní prostředí a zdraví|pracovní prostředí]], kvalita lékařské pomoci, dostupnost a [[w:cs:povrchová voda|kvalita vody ]] a potravin a další.
Výskyt nemocí často není samostatně se projevujícím jevem, bývá spojen s chudobou a bezpečnostními hrozbami. Nedostatek finančních prostředků omezuje možnost zdravotně nezávadné stravy a pití, znemožňuje zlepšit nedostatečné hygienické podmínky, omezuje možnosti lékařské péče a brání svobodné volbě ekologicky šetrnějších prostředků nutných pro běžný provoz života (volba způsobu získávání energie, [[nakládání s odpady ]] atd.). Jde tedy o jakýsi bludný kruh, kde chudoba způsobuje vede k omezení volby, což má negativní vliv na zdraví a na ekonomický rozvoj.
Snahy o vystoupení z tohoto bludného kruhu jsou zaměřeny právě do oblasti zdraví. Předpokládají, že podpora zdraví prospěje ekonomickému růstu, který zpětně povede k zlepšování prostředí, jež zase ovlivňuje zdravotní stav. Dalších zlepšení lze dosáhnout právní regulací týkající se pracovního prostředí, podporou lékařství, péčí o životní prostředí a dodržování hygienických limitů.
*[[wikipedia:en:Environmental health|Environmental health na anglické Wikipedii]]
*[[wikipedia:en:Health|Health na anglické Wikipedii]]
*[http://wwwaplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb165-05.pdf Legislativa - zdraví]
*[http://www.who.cz Světová zdravotnická organizace (WHO)] - česká kancelář
*[http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=211 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR] - Zdraví pro všechny v 21. století)
*[http://www.szu.cz Státní zdravotní ústav, Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (NEHAP)]
*[http://www.mzcr.cz/Verejne/Categories/12-rada-pro-zdravi-a-zivotni-prostredi.html Rada pro zdraví a životní prostředí, poradní orgán vlády MZdrČR]
*[http://www.nlk.cz Národní lékařská knihovna]
*[http://www.medem.com/medlb/medlib_entry.cfm The Medem Network, ] - americká „virtuální“ knihovna, pracovní lékařství, zdraví a životní prostředí *[http://www.medempraha-mesto.comcz/MedLB(44lyp355dkpzan45clhoib45)/articleslbdefault.cfmaspx?sub_catido=5199&sh=307*386994971 Informační server hl. m. Prahy, Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí – prostředí¨]*[http://www.praha-mestoarnika.cz/(44lyp355dkpzan45clhoib45)org/default.aspx?ido=5199&sh=386994971*dioxiny Dioxiny, ] - internetové stránky sdružení Arnika věnované toxickým látkám, především dioxinům, obsahují mj. studii Vyhodnocení zdravotního rizika dioxinů (WHO 1998) sdruzeni Arnika obnovilo provoz – *[http://www.dioxinirz.cz*Mapa znečištění vašeho bydliště v ČR, součást veřejného informačního systému ] Integrovaný registr znečištění, zřizuje MŽP, provozuje CENIA - *[http://www.irztoxickydomov.cz/?module=StaticContent&id=index*Toxický domov, ] - stránky provozované Greenpeace, pomoc spotřebitelům vybírat výrobky, jež představují menší riziko toxického znečištění a jsou šetrnější k lidskému zdraví - *[http://www.toxickydomovwho.cz *Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými lesy – http:int/ceh/www.izpe.czen/*Světová zdravotnická organizace (WHO), stránky o dětech, zdraví a životním prostředí – http://www.who.int/ceh/en/]
*[http://www.cieh.org Chartered Institute of Environmental Health (CIEH)] britské stránky o zdraví a životním prostředí
*[http://kids.niehs.nih.gov/ National Institute of Environmental Health Sciences (NIEH), americké stránky s řadou základních informací o zdraví a životním prostředí, též didaktické materiály – http://www.niehs.nih.gov/kids]
*[http://www.cehn.org The Children's Environmental Health Network (CEHN)] - americké stránky o dětech, zdraví a životním prostředí
*[http://www.neha.org/JEH/ Journal of Environmental Health, ] - americký časopis o zdraví a životním prostředí – http://www.neha.org/JEH/
{{licence cc|Kolářová, Hana}}
[[Kategorie:Lidské Dopady na zdravíobyvatel]] [[Kategorie:Antropogenní rizika]]

Navigační menu