Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
+ externí odkazy
**orientace spotřebitele/nakupujícího v široké škále rovnocenných výrobků
*Pro podnikatele, poskytujícího výrobek či službu s ekoznačkou  
**[[Environmentální aktivity podniku|zlepšení image podniku]]
**zlepšení konkurenceschopnosti výrobku/služby, jejich odlišitelnost od ostatních výrobků
**certifikační autoritou garantované potvrzení vyšší užitné hodnoty výrobku na základě toho, že prošel přísnými testy prokazujícími splnění kvalitativních a ekologických požadavků  
**lepší podmínky při exportu – certifikační autorita nebo sama značka je často součástí mezinárodního systému environmetnálního značení
**výrobek/služba se zařadí mezi prioritně nakupované zboží všemi institucemi, které používají systém zelených zakázek
== Ekoznačky v České republice ==
V České republice je garantem environmentálního značení stát prostřednictvím Agentury pro ekologicky šetrné výrobky při České informační agentuře pro životní prostředí ([[wikipedia:cs:CENIA|CENIA]]). Ta je zaprvé garantem Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků, v rámci něhož se uděluje Ekoznačka ČR, za druhé je pro Českou republiku kompetentním orgánem pro udělení ekoznačky Evropské unie (The Flower). Kromě těchto řekněme „místních“ ekoznaček se lze na trhu setkat i s dalšími značkami. U těch je však třeba vždy si zjistit, o čem vlastně informují a kdo je uděluje.
== Rady pro podnikatele ==
Jak získat ekoznačku pro svůj výrobek/službu a jakou ekoznačku zvolit?
Podle systému norem ISO, a tedy také u nás, existují tři typy environmentálního značení:
**není třeba certifikace jinou institucí;
**v Agentuře je připraven Metodický postup, jak vlastní environmentální tvrzení zpracovat.
*'''Environmentální značení a prohlášení typu III''' – environmentální prohlášení o výrobku, tzv. EPD - Environmental Product Declaration  
**řídí se mezinárodní technickou normou ISO 14025;
**k udělení opět třeba certifikace Agenturou pro ekologicky šetrné výrobky;
Publikace Ministerstva životního prostředí:
*Ekologicky šetrný výrobek, ekoznačení
*Ekolabeling v ČR  *EŠV - směrnice a výrobky  *Národní program EŠV  
*Směrnice 2002
*Usnesení vlády k EŠV  
*Výrobky 2002
=== Externí odkazy ===
*[http://enwww.globalecolabelling.net/ Global Ecolabelling Network]- Stránky světové sítě ekolabelingu*[http://www.europa.eu.wikipediaint/comm/environment/ecolabel European Union Eco-label ] - Stránky EU týkající se problematiky ecolabellingu.org*[http:/wiki/www.ekoznacka.cz/ Agentura pro označování ekologicky šetrných výrobků] - Stránky věnované českému ekoznačení (Agentura pro ekologicky šetrné výrobky)*[[wikipedia:en:Ecolabel |Ecolabel na anglické Wikipedii]]  
[[Kategorie:Udržitelné podnikání]] [[Kategorie:Dobrovolné nástroje v podnikání]]
{{PASDEL}}
2 625

editací

Navigační menu