Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 57 bajtů ,  19. 9. 2008, 20:07
m
+odkazy
'''Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. z 19. 2. 1992 O ochraně přírody a krajiny'''
Účel: Přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v [[Krajina|krajině]], k ochraně rozmanitosti forem života, přírodních krás a šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením. Ohrožené a vzácné druhy jsou chráněny zvlášť. Jsou vyjmenovány ve vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Ochrana významných krajinných prvků, dřevin, jeskyní, paleontologických nálezů, celého krajinného rázu.
'''Znění § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny'''
(1) Krajinný ráz, kterýmže zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit [[Ministerstvo životního prostředí ČR|ministerstvo životního prostředí ]] obecně závazným právním předpisem.
(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo narušení stavu tohoto území.
216

editací

Navigační menu