Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:  
'''''Posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí'''''
 
'''''Posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí'''''
   −
'''nebo-li'''
+
'''neboli Strategické posuzování vlivů na životní prostředí – SEA'''
'''Strategické posuzování vlivů na životní prostředí – SEA'''
  −
 
  −
'''SEA''' (Strategic environmental assessment) s českým ekvivalentem '''strategické posuzování vlivů na životní prostředí''' je jedním z environmentálních nástrojů již pevně uchycených v české legislativě, a to nejen v zákoně č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ale od ledna 2007 rovněž v zákoně č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (tzv. nový stavební zákon). SEA je obdobou již dříve zaběhnutého procesu posuzování záměrů vlivů na životní prostředí EIA (Environmental Impact Assessment). Oproti EIA, která se zabývá již posouzením jednotlivým projektů a záměrů s přesným průmětem do území, SEA je zaměřena na posouzení plánů, politik a koncepcí a často je prováděna v souběhu s tvorbou vlastní .koncepce, tzv. metodou ex-ante
      +
'''SEA''' (Strategic environmental assessment) s českým ekvivalentem '''strategické posuzování vlivů na životní prostředí''' je jedním z environmentálních nástrojů již pevně uchycených v české legislativě, a to nejen v zákoně č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ale od ledna 2007 rovněž v zákoně č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (tzv. nový stavební zákon). SEA je obdobou již dříve zaběhnutého procesu posuzování záměrů vlivů na životní prostředí EIA (Environmental Impact Assessment). Oproti EIA, která se zabývá již posouzením jednotlivým projektů a záměrů s přesným průmětem do území, SEA je zaměřena na posouzení plánů, politik a koncepcí a často je prováděna v souběhu s tvorbou vlastní koncepce, tzv. metodou ''ex-ante''.
    
== Úvod ==
 
== Úvod ==
Strategické posuzování plánů, politik a koncepcí na životní prostředí bylo transponováno do českého práva a běžné praxe na základě harmonizace s evropskou legislativou a splnění požadavků na environmentální standardy při schvalování strategických dokumentů ve státní správě, která je povinna všechny navržené a posléze schvalované koncepce a politiky posoudit vzhledem k možným dopadům na životní prostředí, jehož se daný dokument dotýká. Strategické dokumenty zahrnují území rozsahu jedné obce, regionu, kraje nebo dokonce celé republiky ve vybraných oblastech rozvoje, a to v dlouhodobém horizontu až několika desítek let. Předmětem posouzení jsou dokumenty od Strategických plánů měst přes Územně energetické koncepce krajů až po Strategii udržitelného rozvoje České republiky nebo Operační programy pro dotační období EU (v současnosti pro 2007-2013).
+
Strategické posuzování plánů, politik a koncepcí na životní prostředí bylo transponováno do českého práva a běžné praxe na základě harmonizace s evropskou legislativou a požadavku splnění nároků na environmentální standardy při schvalování strategických dokumentů ve státní správě, která je povinna všechny navržené a posléze schvalované koncepce a politiky posoudit vzhledem k možným dopadům na životní prostředí, jehož se daný dokument dotýká. Strategické dokumenty zahrnují území rozsahu jedné obce, regionu, kraje nebo dokonce celé republiky ve vybraných oblastech rozvoje, a to v dlouhodobém horizontu až několika desítek let. Předmětem posouzení jsou dokumenty od Strategických plánů měst přes Územně energetické koncepce krajů až po Strategii udržitelného rozvoje České republiky nebo Operační programy pro dotační období EU (v současnosti pro 2007-2013).
    
== Vývoj v celoevropském kontextu – potřeba SEA ==
 
== Vývoj v celoevropském kontextu – potřeba SEA ==
Řádek 22: Řádek 20:     
== Souvislosti s vybranými environmentálními nástroji v ČR ==
 
== Souvislosti s vybranými environmentálními nástroji v ČR ==
      
=== SEA& EIA ===
 
=== SEA& EIA ===
Řádek 34: Řádek 31:     
SEA však není samostatným dokumentem, ale je nedílnou součásti Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje/územního plánu na udržitelný rozvoj území (dále „URÚ“), a to jako část B podle přílohy č.5 prováděcí vyhlášky stavebního zákona – vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci. SEA se vyhotoví pouze pokud je ve fázi Návrhu Zadání územního plánu vysloven příslušným úřadem (orgán ochrany přírody a krajiny) požadavek na jeho zpracování. Obsah SEA je obdobný struktuře stanovené zákonem č.100/2001 Sb., s menšími odchylkami. Jelikož je SEA součástí URÚ, které je součástí územního plánu, proces posuzování je spojen s procesem pořizování územního plánu a probíhá podle nového stavebního zákona, včetně zapojení dotčených orgánů státní správy a veřejnosti. Doporučení a opatření SEA jsou tedy zahrnuty, kromě URÚ, do Koordinovaného stanoviska (v podobě vyjádření příslušného úřadu posuzování vlivů na životní prostředí), které zohledňuje všechny aspekty rozvoje území.
 
SEA však není samostatným dokumentem, ale je nedílnou součásti Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje/územního plánu na udržitelný rozvoj území (dále „URÚ“), a to jako část B podle přílohy č.5 prováděcí vyhlášky stavebního zákona – vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci. SEA se vyhotoví pouze pokud je ve fázi Návrhu Zadání územního plánu vysloven příslušným úřadem (orgán ochrany přírody a krajiny) požadavek na jeho zpracování. Obsah SEA je obdobný struktuře stanovené zákonem č.100/2001 Sb., s menšími odchylkami. Jelikož je SEA součástí URÚ, které je součástí územního plánu, proces posuzování je spojen s procesem pořizování územního plánu a probíhá podle nového stavebního zákona, včetně zapojení dotčených orgánů státní správy a veřejnosti. Doporučení a opatření SEA jsou tedy zahrnuty, kromě URÚ, do Koordinovaného stanoviska (v podobě vyjádření příslušného úřadu posuzování vlivů na životní prostředí), které zohledňuje všechny aspekty rozvoje území.
      
== Témata ==
 
== Témata ==
Řádek 41: Řádek 37:     
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==
 +
{{upravit}}
1 443

editací

Navigační menu