Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
úprava
'''Uskutečněné aktivity''' v rámci rekultivace lomů:
* cena Zelený most za rekultivace: společnost Českomoravský cement financovala rekultivaci oceněných lomů (viz http://www.tezebni-unie.cz),* zřízení naučné stezky v bývalých lomech (viz wwwhttp://zpravy.pshidnes.ecncz/u-hadeckeho-lomu-je-naucna-stezka-d4e-/domaci.czaspx?c=A010414_113538_brno_zpravy_dmk),
* spolupráce s výzkumnými ústavy v rámci projektu Paleontologický výzkum v lomu Mokrá.
==Partneři==
Kdo V rámci firemní politiky zahrnující hledisko udržitelného rozvoje se podnik snaží i o konstruktivně vedené dialogy s orgány státní správy, veřejností a okolními obcemi, aby vytvořili vzájemné partnerské vztahy, které jsou, mimo jiné odrazem plnění systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001.<br />Ukázkou dialogu se státní správou je partnertem podniku?průběžný kontakt a setkávání se zastupiteli místních obcí, kteří jsou seznámení s novinkami a změnami v provozu. Závody jsou otevřeny i široké veřejnosti během dnů otevřených dvěří.Závod je otevřený i školám, pro které může přednášet nebo uspořádat exkurzi v cementárně.
==Cíle==
“Největším emitentem na území Prahy je Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, provoz Radotín, který emituje zejména prachové částice a oxidy dusíku. Dalším významným emitentem je Teplárna Malešice provozovatele Pražská teplárenská rovněž emitující tuhé znečišťující látky TZL a NOx.”
==Odkazy==
===Zdroj:===
http://envis.praha-mesto.cz/(wmauj455aohw3x55qsmrc0nf)/files/=55621/stavZPvkrajichCR06_praha.pdf (str. 4)
===Zdroje k případové studii== *databáze: http://www.csr-online.cz/CompanyDetail.aspx?id=47
*webové stránky firmy:
**http://www.heidelbergcement.cz/cement/index.php?idp=78
**http://www.heidelbergcement.cz/cement/index.php?idp=120
*bližší informace k aktivitám společnosti v rámci UR:
**http://www.tezebni-unie.cz
 
[[Kategorie:Případové studie]]

Navigační menu