Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Řádek 38: Řádek 38:  
*[http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGRIBRY O posuzování vlivu na životní prostředí] na webu CENIA
 
*[http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGRIBRY O posuzování vlivu na životní prostředí] na webu CENIA
 
*[http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp Informační systém EIA]
 
*[http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp Informační systém EIA]
 +
*[http://www.czp.cuni.cz/enviwiki/index.php/EIA Dokumenty EIA] ze stránek MŽP
 
* [http://eia.arnika.org/ EIA na stránkách Arniky]
 
* [http://eia.arnika.org/ EIA na stránkách Arniky]
 
* [http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132560/ Článek o EIA na obcan.ecn.cz]
 
* [http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132560/ Článek o EIA na obcan.ecn.cz]
 
* Zákon 100/2001 Sb
 
* Zákon 100/2001 Sb
 +
*[http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPLSF3Y0WL6 Jak se efektivně účastnit procesu EIA]
 +
===Literatura===
 +
 +
Bláha, K., Cikrt, M., 1996:  Základy hodnocení rizik, SZÚ Praha
 +
 +
Dusík, J., Kouba, Z. 1994:  Principy posuzování vlivů na životní prostředí. PEAC Praha.
 +
 +
Gremlica, T., 2002: Přehled  environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem  v oblasti ochrany životního prostředí ČR. Sborník pracovních  materiálů Konzultačního fóra MŽP pro vstup do EU. MŽP Praha
 +
 +
ISO 9000 - mezinárodní  normy řady
 +
 +
ISO 14000 - mezinárodní  normy řady
 +
 +
Löw, J. a kol. 1995: Rukověť  projektanta místního územního systému ekologické stability. Metodika  pro zpracování dokumentace. Nakladatelství Doplněk, Brno, MŽP ČR.
 +
 +
Míchal, I., 1992: Ekologická  stabilita. MŽP ČR.
 +
 +
Planeta 7/2004 Metodika  posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. MŽP 52 str.
 +
 +
Říha, J. 1995: Hodnocení  vlivu investic na životní prostředí. Vícekriteriální analýza  a EIA. ACADEMIA Praha.
 +
 +
Věstník MŽP 1996 z 15.9.  částka 3, č. 3 a 4.: Metodický pokyn odboru pro ekologické škody  MŽP - Kriteria znečištění zemin a podzemní vody, a Postup zpracování  analýzy rizika (Str. 10 a 20)
 +
 +
Vyhláška Ministerstva  životního prostředí č. 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a  o úpravě některých otázek souvisejících s posuzováním vlivů  na životní prostředí
 +
 +
Zákon č. 92/1992 Sb. O  převodu majetku státu na jiné osoby (a související vyhlášky a  metodické pokyny).
 +
 +
Zákon ČNR č. 93/2004,  kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na  životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 +
 +
Zákon ČNR 100/2001 Sb.  o posuzování vlivů na životní prostředí
 +
 +
Zákon č. 76/2002 a 521/2002  o integrované prevenci a omezování znečištění ...
 +
 +
Zákon ČNR 114/1992 Sb.  o ochraně přírody a krajiny (a související vyhlášky)
 +
 +
Zákon č. 17/1992 Sb. o  životním prostředí
 +
 +
Zákon č. 244/1992 Sb.,  o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní  prostředí.
    
[[Kategorie:Udržitelné podnikání]] [[Kategorie:Informační nástroje podnikání]]
 
[[Kategorie:Udržitelné podnikání]] [[Kategorie:Informační nástroje podnikání]]
 
[[Kategorie:Právní nástroje v podnikání]]
 
[[Kategorie:Právní nástroje v podnikání]]
1 368

editací

Navigační menu