Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 19 bajtů ,  3. 3. 2008, 18:58
bez shrnutí editace
V České republice se shromažďováním údajů o počasí a jejich zpracováním zabývá [http://www.chmi.cz/ Český hydrometeorologický ústav]. Zde se vypočítávají průměrné a extrémní hodnoty, četnosti (pravděpodobnosti) výskytu jednotlivých meteorologických prvků a jevů ([http://www.chmi.cz/meteo/ok/ovk.html#szkd standardní zpracování klimatologických dat]), a také jsou popisovány možné vlivy klimatu na různé společenské a ekonomické aktivity (doprava, energetika, teplárenství) a na zdraví člověka ([http://www.chmi.cz/meteo/ok/ovk.html#aplzkd aplikované zpracování klimatologických dat]) .
== Cíle Témata ==*[[Co má vliv na podnebí? Klima v minulosti]]*[[Skleníkový jev]]*[[Měření a zaznamenávání údajů o počasí a podnebí]]*[[Globální změna klimatu|Globální oteplení]]*[[Kjótský protokol]] = úsilí o nápravu na mezinárodním poli a v České republice
== Pro výuku ==
===Cíle===
*Pochopit klima jako dynamický globální systém; uvědomit si jeho význam pro každodenní život.
*Porozumět změnám klimatu v minulosti a současnosti; vlivům, jež je způsobily.
*Získat informace o skleníkovém jevu a umět vyvodit závěry o globálním oteplení.
*Orientovat se v právních a institucionálních opatřeních zaměřených na klimatické změny.
 == Témata =Zdroje=*[[Co má vliv na podnebí? Klima v minulosti]]*[[Skleníkový jev]]*[[Měření a zaznamenávání údajů o počasí a podnebí]]*[[Globální změna klimatu|Globální oteplení]]*[[Kjótský protokol]] = úsilí o nápravu na mezinárodním poli a v České republice == Příklady pro výuku == 
Využití Diáře pro učitele z produkce CENIA: Téma [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/CENIA/Klima.pdf Klima]
== Zdroje ==
*Cílek, V. (1998): Dialog mezi mořem a větrem. NAO: tekutá časomíra severoatlantické oscilace. In: Vesmír 77, 367, 1998/7. [http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=1604 Pro registrované]. *[http://meteorologie.kvalitne.cz/ Meteorologie, klimatologie a hydrologie] *[http://klima.ecn.cz/nazory.htm Globální oteplování] *Nedbal, L. (2001): [http://pes.eunet.cz/veda/clanky/16490_88_0_0.html OTEPLOVÁNÍ: Jak zastavit globální změny klimatu?] *Science World (2003): [http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/F2E9EE0B2202AF7BC1256E970048FA5D?OpenDocument&cast=1 Václav Cílek podruhé: Budoucí oteplování a jak se změní v opak] *ČHMÚ: [http://www.chmi.cz/meteo/ok/infklim.html Souhrnné údaje o klimatu] *Dále viz [http://ekolist.cz/kn-ovzd.shtml Zelený knihomol], Ovzduší, klima, ozonová vrstva.
[[Kategorie:Ovzduší]] [[Kategorie:Klima]]
1 153

editací

Navigační menu