Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 82 bajtů ,  26. 5. 2020, 07:28
bez shrnutí editace
Řádek 23: Řádek 23:  
Pokud je potřebné zabezpečit zvláště chráněné území před rušivými vlivy okolí, vyhlásí se pro toto území ochranné pásmo. V něm jsou jasně vymezené činnosti a zásahy, které jsou vázané na souhlas orgánů ochrany přírody.<ref name=":0" />
 
Pokud je potřebné zabezpečit zvláště chráněné území před rušivými vlivy okolí, vyhlásí se pro toto území ochranné pásmo. V něm jsou jasně vymezené činnosti a zásahy, které jsou vázané na souhlas orgánů ochrany přírody.<ref name=":0" />
   −
== Rozdělení ==
+
==Rozdělení==
 
Zvláště chráněná území jsou rozdělena v České republice do třech kategorií:<ref name=":0" />
 
Zvláště chráněná území jsou rozdělena v České republice do třech kategorií:<ref name=":0" />
   −
* Velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ)
+
*Velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ)
* Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
+
*Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
* Natura 2000
+
*Natura 2000
    
Dále se tyto území rozdělují na:
 
Dále se tyto území rozdělují na:
   −
* Velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ)
+
*Velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ)
 
**[[w:cs:Národní parky v Česku|Národní park]] (NP)
 
**[[w:cs:Národní parky v Česku|Národní park]] (NP)
**[[w:cs:Chráněná krajinná oblast]] (CHKO)
+
**[[w:cs:Chráněná krajinná oblast|Chráněná krajinná oblast]] (CHKO)
* Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
+
*Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
 
**[[w:cs:Národní přírodní rezervace v Česku|Národní přírodní rezervace]] (NPR)
 
**[[w:cs:Národní přírodní rezervace v Česku|Národní přírodní rezervace]] (NPR)
 
**[[w:cs:Národní přírodní památky v Česku|Národní přírodní památka]] (NPP)
 
**[[w:cs:Národní přírodní památky v Česku|Národní přírodní památka]] (NPP)
 
**[[w:cs:Přírodní rezervace v Česku|Přírodní rezervace]] (PR)
 
**[[w:cs:Přírodní rezervace v Česku|Přírodní rezervace]] (PR)
 
**[[w:cs:Přírodní památky v Česku|Přírodní památka]] (PP)
 
**[[w:cs:Přírodní památky v Česku|Přírodní památka]] (PP)
* Natura 2000
+
*Natura 2000
 
**[[w:cs:Evropsky významná lokalita]] (EVL)
 
**[[w:cs:Evropsky významná lokalita]] (EVL)
 
**[[w:cs:Ptačí oblasti v Česku|Ptačí oblast]] (PO)<ref name=":0" />
 
**[[w:cs:Ptačí oblasti v Česku|Ptačí oblast]] (PO)<ref name=":0" />
Řádek 97: Řádek 97:  
|}
 
|}
   −
=== Národní parky (NP) ===
+
===Národní parky (NP)===
 
Národní parky jsou území typické svojí rozsáhlostí, geologickou stavbou a jsou významná v národním či mezinárodním měřítku v oblasti ekologie, vědy či vzdělání. Bývá zde zachovalý a člověkem neovlivněný ekosystém. Na území České republiky máme čtyři Národní parky – Krkonošský NP, NP Šumava, NP České Švýcarsko, NP Podyjí. Svojí rozlohou je největší NP Šumava.<ref name=":1">{{Citace elektronického periodika
 
Národní parky jsou území typické svojí rozsáhlostí, geologickou stavbou a jsou významná v národním či mezinárodním měřítku v oblasti ekologie, vědy či vzdělání. Bývá zde zachovalý a člověkem neovlivněný ekosystém. Na území České republiky máme čtyři Národní parky – Krkonošský NP, NP Šumava, NP České Švýcarsko, NP Podyjí. Svojí rozlohou je největší NP Šumava.<ref name=":1">{{Citace elektronického periodika
 
| příjmení = AOPK ČR
 
| příjmení = AOPK ČR
Řádek 111: Řádek 111:  
}}</ref>
 
}}</ref>
   −
=== Chráněná krajinná oblast (CHKO) ===
+
===Chráněná krajinná oblast (CHKO)===
 
Chráněné krajinné oblasti jsou charakteristické svojí harmonickou krajinou, rozsáhlým územím, značným podílem přirozených ekosystémů, značným zastoupením dřevin a můžeme zde i objevit historické osídlení. Podmínkou pro hospodářské využití těchto oblastí je ohled na zachování a podporu ekologické funkce území.<ref name=":1" />
 
Chráněné krajinné oblasti jsou charakteristické svojí harmonickou krajinou, rozsáhlým územím, značným podílem přirozených ekosystémů, značným zastoupením dřevin a můžeme zde i objevit historické osídlení. Podmínkou pro hospodářské využití těchto oblastí je ohled na zachování a podporu ekologické funkce území.<ref name=":1" />
   −
=== Národní přírodní rezervace (NPR) ===
+
===Národní přírodní rezervace (NPR)===
 
Národní přírodní rezervace jsou území s menší rozlohou, ale s mimořádnou hodnotou. Jsou zde významné ekosystémy jak v národním, tak v mezinárodním měřítku.<ref name=":2" />
 
Národní přírodní rezervace jsou území s menší rozlohou, ale s mimořádnou hodnotou. Jsou zde významné ekosystémy jak v národním, tak v mezinárodním měřítku.<ref name=":2" />
   −
=== Přírodní rezervace ===
+
===Přírodní rezervace===
 
Přírodní rezervace jsou menší území soustředěných přírodních prvků a ekosystémů specifických a důležitých pro danou geografickou oblast.<ref name=":2">{{Citace elektronického periodika
 
Přírodní rezervace jsou menší území soustředěných přírodních prvků a ekosystémů specifických a důležitých pro danou geografickou oblast.<ref name=":2">{{Citace elektronického periodika
 
| příjmení = AOPK ČR
 
| příjmení = AOPK ČR
Řádek 131: Řádek 131:  
}}</ref>
 
}}</ref>
   −
=== Národní přírodní památky a přírodní památky ===
+
===Národní přírodní památky a přírodní památky===
 
Pod Národní přírodní památky a Přírodní památky spadají přírodní útvary s menší rozlohou. Objevují se zde geologické a geomorfologické útvary, naleziště nerostů aj. Pokud má dané území národní či mezinárodní význam pro ekologii, vědu či estetiku přírody, vyhlásí se oblast jako Národní přírodní památka.<ref name=":2" />
 
Pod Národní přírodní památky a Přírodní památky spadají přírodní útvary s menší rozlohou. Objevují se zde geologické a geomorfologické útvary, naleziště nerostů aj. Pokud má dané území národní či mezinárodní význam pro ekologii, vědu či estetiku přírody, vyhlásí se oblast jako Národní přírodní památka.<ref name=":2" />
   −
=== Evropsky významná lokalita ===
+
===Evropsky významná lokalita===
 
Lokality významné pro Evropu jsou definovány jako území, ve kterých se citlivým a dobrým hospodařením dochovala cenná stanoviště, vzácný rostlinný druh či vzácný živočišný rod. Ochrana dané lokality může být vyhlášena například kvůli stepní louce či syslovi obecnému.<ref>{{Citace elektronického periodika
 
Lokality významné pro Evropu jsou definovány jako území, ve kterých se citlivým a dobrým hospodařením dochovala cenná stanoviště, vzácný rostlinný druh či vzácný živočišný rod. Ochrana dané lokality může být vyhlášena například kvůli stepní louce či syslovi obecnému.<ref>{{Citace elektronického periodika
 
| titul = Evropsky významné lokality (Životní prostředí, eAGRI)
 
| titul = Evropsky významné lokality (Životní prostředí, eAGRI)
Řádek 143: Řádek 143:  
}}</ref>
 
}}</ref>
   −
=== Ptačí oblast ===
+
===Ptačí oblast===
 
V těchto oblastech je prioritní ochrana populace vybraného druhu ptáků. Tyto druhy jsou vzácné, potřebují větší pozornost a ochrana těchto oblastí pomáhá zabránit jejich vyhubení či poškození jejich stanovišť.<ref>{{Citace elektronického periodika
 
V těchto oblastech je prioritní ochrana populace vybraného druhu ptáků. Tyto druhy jsou vzácné, potřebují větší pozornost a ochrana těchto oblastí pomáhá zabránit jejich vyhubení či poškození jejich stanovišť.<ref>{{Citace elektronického periodika
 
| titul = Ptačí oblasti (Životní prostředí, eAGRI)
 
| titul = Ptačí oblasti (Životní prostředí, eAGRI)
Řádek 152: Řádek 152:  
}}</ref>
 
}}</ref>
   −
== Odkazy ==
+
==Odkazy==
   −
=== Reference ===
+
===Reference===
 
<references />
 
<references />
   −
=== Externí odkazy ===
+
===Externí odkazy===
   −
* [http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=seznam&site=default_cz Mapa ukazující umístění NP, CHKO, NPP a NPR v České republice] – Červeně vyznačené území – NP; zeleně vyznačené území – CHKO; modré tečky – NPP, červené tečky – NPR
+
*[http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=seznam&site=default_cz Mapa ukazující umístění NP, CHKO, NPP a NPR v České republice] – Červeně vyznačené území – NP; zeleně vyznačené území – CHKO; modré tečky – NPP, červené tečky – NPR
      −
 
+
{{FTVS|Denní studium 2020|Matěj Malý: Zvláště chráněná území}}
''Tuto práci uvolňuji k využívání pod licencí Creative Commons-BY-SA, a přeji si, aby jako autor byl uvedeno následující jméno: Matěj Malý''
 

Navigační menu