Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 952 bajtů ,  19. 8. 2019, 14:10
Restrukturalizace
==Profil MAS==
'''Právní forma''': zapsaný ústav(Mladoboleslavský venkov, z. ú.)
'''Založení''' 19. 10. 2012.
'''Počet zapojených obcí: ''' 38
'''Počet zapojených podniků a + podnikatelů''' 8 + 5
'''Počet zapojených NNO''' 16
'''Počet zapojených soukromých osob''' 5
'''Sídlo''' Kostelní Hlavno 12, 284 76 Kostelní Hlavno
==Základní dokumenty MAS==
==Partneři MAS==
V současné době má MAS 70 partnerů, z toho 39 jsou zástupci veřejného sektoru (obcí, měst a městyse), 4 příspěvkové organizace (kraje a obcí), 9 jsou zástupci neziskového sektoru (především občanské sdružení a o.p.s.), 14 jsou zástupci soukromého sektoru, kde převažují soukromí podnikatelé a firmy podnikající v zemědělství, vyskytují se i podnikatelé poskytující ubytovací a stravovací služby, v malé míře pak výrobní firmy a fyzické osoby 4.
===Zapojené obce===
====Komunita====
V současné době má MAS 70 partnerů, z toho 39 jsou zástupci veřejného sektoru (obcí, měst a městyse), 4 příspěvkové organizace (kraje a obcí), 9 jsou zástupci neziskového sektoru (především občanské sdružení a o.p.s.), 14 jsou zástupci soukromého sektoru, kde převažují soukromí podnikatelé a firmy podnikající v zemědělství, vyskytují se i podnikatelé poskytující ubytovací a stravovací služby, v malé míře pak výrobní firmy a fyzické osoby 4.
 
Pro region je charakteristický malý zájem obyvatel o společenské dění, kulturu a sport ve většině obcí. Obyvatelé „přijedou ze Škodovky, zavřou za sebou dveře svého bytu (domu) a víc je nic nezajímá“, zazněl opakovaně názor. Celkově se jedná o projev celospolečenské frustrace. Projevem je i nezájem o dění v obci, jak zaznívalo z obcí, na jednání zastupitelstva se přijde podívat málokdo, zájem o zapojení do veřejných aktivit je skoro nulový.
Mnoho potřebných aktivit je závislých na dobrovolné činnosti jedinců či organizovaných skupin občanů, tj. na '''nestátních neziskových organizacích'''. V území existuje množství různých spolků a občanských sdružení, jejichž škála je velmi široká. Jde hlavně o sdružení dobrovolných hasičů a myslivců a různě zaměřené sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Všechna tato sdružení plní nezbytnou roli při zajištění volného času místních obyvatel a jsou základním prvkem pro kulturní a sportovní život v obcích. Činnost spolků závisí na dobrovolné práci jednotlivců v jejich volném čase, bez jejich nadšení by dále nemohly aktivně vyvíjet činnost. Pro své fungování a rozvoj mohou tato sdružení využít různé granty a dotace, byť jejich objem je stále nedostatečný a překážkou je často i složitá administrativa spojená s poskytnutím dotace. Kulturní a sportovní život v území proto do velké míry závisí na nadšení a nezištné práci členů jednotlivých neziskových organizací.
'''Školství'''
====Energetika====
Všechny obce v území využívají elektrickou energii z tradičních zdrojů, tzn. z hnědého uhlí nebo zemního plynu. V několika obcích jsou bioplynové elektrárny, ty patří soukromým subjektům a jejich energie je využívána k podnikatelským účelům vlastníků. V dalším období je potřeba podpory vzdělávacích aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů a investice do zařízení sloužících k posílení energetické soběstačnosti.
 
====Podnikání====
'''Tradiční podniky''' (Karburundum – Benátky) již nefungují. Dnes většina obyvatel obcí v území pracuje ve společnosti [[w:cs:Škoda Auto|'''ŠKODA AUTO a. s.''']] anebo společnostech, které jsou na ŠKODA AUTO navázány jako dodavatelé a jsou tak na této společnosti přímo závislé. Škoda auto – stahuje zaměstnance, problém regionu neřeší (čím bohatší, tím míň se podílejí). Avšak obce, kde nejsou lidé zaměstnaní ve Škoda auto – mají daleko vyšší věkový průměr obyvatel a vyšší nezaměstnanost (Vrátno – věkový průměr 60 let)
 
Region není absolutně připraven na případnou krizi automobilového průmyslu, která může snadno vzniknout díky řešení klimatické krize.
====Zemědělství====
====Lesnictví====
V současnosti výrazné poškození lesů – především jehličnatých – sucho, kůrovec; příčinou je šíření kůrovce z kamionů.<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Vlaky a kamiony šíří kůrovce po celé zemi (Lidové noviny)
| url = http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/vlaky-a-kamiony-siri-kurovce-po-cele-zemi-lidove-noviny
====Ochrana přírody====
Jsou zde jen maloplošná ChÚ: v území se nachází 24 významných krajinných prvků, množství památných stromů i území NATURA 2000. Toto přírodní dědictví je potřeba chránit a propagovat pro rozvoj šetrných forem turistiky.
 
<br />
====Cestovní ruch====
V území nejsou informační centra.
===Podmínky Příležitosti pro ekonomickou transformaci=inovace==Tradiční podniky (Karburundum – Benátky) již nefungují. Dnes většina obyvatel obcí Pro uskutečnění změn jsou nutné změny v území pracuje ve společnosti [[w:cs:Škoda Auto|ŠKODA AUTO a. s.]] anebo společnostech, které jsou na ŠKODA AUTO navázány jako dodavatelé a jsou tak na této společnosti přímo závislé. Škoda auto – stahuje zaměstnance, problém regionu neřeší (čím bohatší, tím míň se podílejí). Avšak obce, kde nejsou lidé zaměstnaní ve Škoda auto – mají daleko vyšší věkový průměr obyvatel a vyšší nezaměstnanost (Vrátno – věkový průměr 60 let) pravidlech dotací
Přestože význam podniku ŠKODA AUTO a.s. především pro zaměstnanost v oblasti je nezpochybnitelný, mají pro ekonomický rozvoj oblasti zásadní význam především malé firmyLidé: nutná změna myšlení, které je nutno podporovat.třeba začít od nejmenších
Region není absolutně připraven na případnou krizi automobilového průmyslu===Podmínky pro ekonomickou transformaci===Přestože význam podniku ŠKODA AUTO a.s. především pro zaměstnanost v oblasti je nezpochybnitelný, která může snadno vzniknout díky řešení klimatické krizemají pro ekonomický rozvoj oblasti zásadní význam především '''malé firmy''', které je nutno podporovat.
V území a jeho těsné blízkosti se nachází množství nevyužitých objektů typu '''brownfield''', které by bylo možné využít pro průmyslové investory. Jejich výhodou je dobrá poloha, nevýhodou je nedostatečná infrastruktura. Vzhledem k blízkosti výrobního závodu Škoda Auto a. s. je v budoucnu potřeba více se zaměřit na podporu udrženi a rozvoje drobného, malého a středního podnikání, zejména s dostatečnou nabídkou služeb a diverzifikace výrobních aktivit regionu.
Prakticky ve všech obcích v území venkov působí '''zemědělští podnikatelé'''. Rozvoj Nutný je rozvoj a rozšiřování jejich činností, včetně modernizace jejich strojového parku, budov, technologii a jejich propagace a marketingová podpora jsou velmi potřebné, zejména u menších zemědělských podnikatelů. V území nejsou prakticky žádné nabídky společného přímého prodeje zemědělských či řemeslných produktů a je potřebné vytvoření podmínek pro rozvoj farmářských trhů, prodeje ze dvora apod. ==Příležitosti pro inovace==Pro uskutečnění změn jsou nutné změny v pravidlech dotací Lidé: nutná změna myšlení, je třeba začít od nejmenších
===Identifikované potřeby===
Nedostatečná '''infrastruktura venkovského života'''
====Infrastruktura venkovského života====
Zajištění '''bezpečného bydlení s důrazem na schopnost přizpůsobit se klimatickým změnám''' – je třeba vytvořit podmínky pro život, které je více než kde jinde spojeno s venkovským prostředím, kulturní (zemědělskou) krajinou, rozmanitou přírodou a kulturně historickým bohatstvím.
Nesporný význam v prioritní oblasti podnikání a zaměstnání v území zemědělsky velmi významného regionu má oblast '''obnovy vodního režimu krajiny''' (retence vody v krajině, osevní postupy, předcházení povodním, řešení problematiky sucha a nedostatku srážek.
====Technologické příležitosti====
*řešení problematiky sucha - obrátit meliorace (využít pro závlahy)
Řešení na úrovni MAS – je potřeba animace území, komunikace.
 
===Možná doporučení===
Využít možnosti sdílené ekonomiky:
 
*Místní air-b-n-b?
*Sdílené služby – volnočasové aktivity, hlídání dětí, …
 
Využití brownfields a zajištění víceúčelových funkcí stávajícím budovám (pronájem ke komunitně založeným aktivitám – školky, „kulturní domy“, trhy, …)
 
*Princip – otevřenost, fungování v průběhu celého dne: dopoledne MŠ, nebo stacionář pro důchodce atd. (komunitně zajišťované), ale taky např. obecní úřad nebo informační centrum (zajišťované obcí); odpoledne akce pro dospělé – zajišťované buď sousedsky nebo externě. Nebo aktivity místních podnikatelů orientované na externí zájemce (kurzy vaření či jiné akce CŽV).
 
*Nová role školy – polyfunkční zařízení, využití i v odpoledních hodinách a v době prázdnin.
 
Kraj musí být nejdřív příjemným místem k životu pro místní lidi, pak i pro turisty. Pokud se vytvoří dobré podmínky pro místní lidi, lze turistický ruch založit na pohostinnosti, sdílení komunitních aktivit atp.
==Odkazy==
1 153

editací

Navigační menu