Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 826 bajtů ,  8. 8. 2019, 10:30
Editace textu
| příjmení =
| jméno =
| titul = Mladoboleslavsko 2014-2020, nejen kolébka automobilů. Strategie komu komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020
| url = http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/modules/file_storage/download.php?file=58a1128e%7C114
| vydavatel = Mladoboleslavský venkov z.ú.
====Energetika====
Všechny obce v území využívají elektrickou energii z tradičních zdrojů, tzn. z hnědého uhlí nebo zemního plynu. V několika obcích jsou bioplynové elektrárny, ty patří soukromým subjektům a jejich energie je využívána k podnikatelským účelům vlastníků. V dalším období je potřeba podpory vzdělávacích aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů a investice do zařízení sloužících k posílení energetické soběstačnosti.
 
====Cestovní ruch====
Mladoboleslavsko patří k nejzajímavějším oblastem s dochovanou českou lidovou architekturou. K významným památkám patří zvonice, zděné brány a honosné fasády statků, stejně jako řada tradičních roubených chalup s bohatou lomenicí. Z technických památek lze uvést kovárny, sušárny ovoce, špýchary, ale i působivé doplňky, jakými jsou kamenická nebo kovářská a kovolitecká díla, plastiky, křížky a reliéfy na podstavcích, stejně jako vesnické kapličky. Celá řada z nich je však ve špatném až zchátralém stavu a také zcela chybí jejich propagace a nezbytné služby pro návštěvníky.
 
K přilákání turistů do zajímavé a málo turistikou zatížené oblasti chybí dostatek ubytovacích zařízení podmiňujících rozvoj vícedenní turistiky a cykloturistiky (existující jsou využívána jako ubytovny pro dělníky ŠKODA AUTO a. s.).
 
V území nejsou informační centra.
 
===Podmínky pro ekonomickou transformaci===
Tradiční podniky (Karburundum – Benátky). Dnes většina obyvatel obcí v území pracuje ve společnosti [[w:cs:Škoda Auto|ŠKODA AUTO a. s.]] anebo společnostech, které jsou na ŠKODA AUTO navázány jako dodavatelé a jsou tak na této společnosti přímo závislé. Škoda auto – stahuje zaměstnance, problém regionu neřeší (čím bohatší, tím míň se podílejí).
 
Přestože význam podniku ŠKODA AUTO a.s. především pro zaměstnanost v oblasti je nezpochybnitelný, mají pro ekonomický rozvoj oblasti zásadní význam především malé firmy, které je nutno podporovat.
 
Jsou obce, kde nejsou lidé zaměstnaní ve Škoda auto – ty mají daleko vyšší věkový průměr obyvatel a vyšší nezaměstnanost (Vrátno – věkový průměr 60 let)
 
Region není absolutně připraven na případnou krizi automobilového průmyslu, která může snadno vzniknout díky řešení klimatické krize.
 
V území a jeho těsné blízkosti se nachází množství nevyužitých objektů typu brownfield, které by bylo možné využít pro průmyslové investory. Jejich výhodou je dobrá poloha, nevýhodou je nedostatečná infrastruktura. Vzhledem k blízkosti výrobního závodu Škoda Auto a. s. je v budoucnu potřeba více se zaměřit na podporu udrženi a rozvoje drobného, malého a středního podnikání, zejména s dostatečnou nabídkou služeb a diverzifikace výrobních aktivit regionu.
 
Prakticky ve všech obcích v území venkov působí zemědělští podnikatelé. Rozvoj a rozšiřování jejich činností, včetně modernizace jejich strojového parku, budov, technologii a jejich propagace a marketingová podpora jsou velmi potřebné, zejména u menších zemědělských podnikatelů.
 
V území nejsou prakticky žádné nabídky společného přímého prodeje zemědělských či řemeslných produktů a je potřebné vytvoření podmínek pro rozvoj farmářských trhů, prodeje ze dvora apod.
====Zemědělství====
====Ochrana přírody====
Jsou zde jen maloplošná ChÚ: v území se nachází 24 významných krajinných prvků, množství památných stromů i území NATURA 2000. Toto přírodní dědictví je potřeba chránit a propagovat pro rozvoj šetrných forem turistiky.
 
<br />
 
====Cestovní ruch====
Mladoboleslavsko patří k nejzajímavějším oblastem s dochovanou českou lidovou architekturou. K významným památkám patří zvonice, zděné brány a honosné fasády statků, stejně jako řada tradičních roubených chalup s bohatou lomenicí. Z technických památek lze uvést kovárny, sušárny ovoce, špýchary, ale i působivé doplňky, jakými jsou kamenická nebo kovářská a kovolitecká díla, plastiky, křížky a reliéfy na podstavcích, stejně jako vesnické kapličky. Celá řada z nich je však ve špatném až zchátralém stavu a také zcela chybí jejich propagace a nezbytné služby pro návštěvníky.
 
K přilákání turistů do zajímavé a málo turistikou zatížené oblasti chybí dostatek ubytovacích zařízení podmiňujících rozvoj vícedenní turistiky a cykloturistiky (existující jsou využívána jako ubytovny pro dělníky ŠKODA AUTO a. s.).
 
V území nejsou informační centra.
 
===Podmínky pro ekonomickou transformaci===
Tradiční podniky (Karburundum – Benátky) již nefungují. Dnes většina obyvatel obcí v území pracuje ve společnosti [[w:cs:Škoda Auto|ŠKODA AUTO a. s.]] anebo společnostech, které jsou na ŠKODA AUTO navázány jako dodavatelé a jsou tak na této společnosti přímo závislé. Škoda auto – stahuje zaměstnance, problém regionu neřeší (čím bohatší, tím míň se podílejí). Avšak obce, kde nejsou lidé zaměstnaní ve Škoda auto – mají daleko vyšší věkový průměr obyvatel a vyšší nezaměstnanost (Vrátno – věkový průměr 60 let)
 
Přestože význam podniku ŠKODA AUTO a.s. především pro zaměstnanost v oblasti je nezpochybnitelný, mají pro ekonomický rozvoj oblasti zásadní význam především malé firmy, které je nutno podporovat.
 
Region není absolutně připraven na případnou krizi automobilového průmyslu, která může snadno vzniknout díky řešení klimatické krize.
 
V území a jeho těsné blízkosti se nachází množství nevyužitých objektů typu '''brownfield''', které by bylo možné využít pro průmyslové investory. Jejich výhodou je dobrá poloha, nevýhodou je nedostatečná infrastruktura. Vzhledem k blízkosti výrobního závodu Škoda Auto a. s. je v budoucnu potřeba více se zaměřit na podporu udrženi a rozvoje drobného, malého a středního podnikání, zejména s dostatečnou nabídkou služeb a diverzifikace výrobních aktivit regionu.
 
Prakticky ve všech obcích v území venkov působí zemědělští podnikatelé. Rozvoj a rozšiřování jejich činností, včetně modernizace jejich strojového parku, budov, technologii a jejich propagace a marketingová podpora jsou velmi potřebné, zejména u menších zemědělských podnikatelů.
 
V území nejsou prakticky žádné nabídky společného přímého prodeje zemědělských či řemeslných produktů a je potřebné vytvoření podmínek pro rozvoj farmářských trhů, prodeje ze dvora apod.
==Příležitosti pro inovace==
Pro uskutečnění změn: jsou nutné změny v pravidlech dotací
Lidé: nutná změna myšlení, je třeba začít od nejmenších
====Technologické příležitosti====
*řešení problematiky sucha - obrátit meliorace (využít pro závlahy);*zadržování vody – nutno mluvit s vlastníky pozemků (moderovat mezi pozemky ve vlastnictví obce a soukromníkem je úkolem MAS)*identifikovány příležitosti odpadového hospodářství (INCIEN – úspěšný představováním fungujících příkladů).*oběhové hospodářství*a sdílená ekonomika?
*energetické úspory (dotační titul na výměnu LED žárovek v pouličním osvětlení + solární zdroj)
*zadržování vody – nutno mluvit s vlastníky pozemků (moderovat mezi pozemky ve vlastnictví obce a soukromníkem je úkolem MAS)
Řešení na úrovni MAS – je potřeba animace území, komunikace.
===NápadyMožná doporučení===Možnosti Využít možnosti sdílené ekonomiky:
*Místní air-b-n-b?
*Sdílené služby – volnočasové aktivity, hlídání dětí, …
Víceúčelové budovy Využití brownfields a zajištění víceúčelových funkcí stávajícím budovám (pronájem ke komunitně založeným aktivitám – školky, „kulturní domy“, trhy, …) *Princip – otevřenost, fungování v průběhu celého dne: dopoledne MŠ, nebo stacionář pro důchodce atd. (komunitně zajišťované), ale taky např. obecní úřad nebo informační centrum (zajišťované obcí); odpoledne akce pro dospělé – zajišťované buď sousedsky nebo externě. Nebo aktivity místních podnikatelů směrem na ven (kurzy vaření pro externí zájemce)
*Nová role školy Princip polyfunkční zařízení?otevřenost, fungování v průběhu celého dne: dopoledne MŠ, nebo stacionář pro důchodce atd. (komunitně zajišťované), ale taky např. obecní úřad nebo informační centrum (zajišťované obcí); odpoledne akce pro dospělé – zajišťované buď sousedsky nebo externě. Nebo aktivity místních podnikatelů orientované na externí zájemce (kurzy vaření či jiné akce CŽV).
Nejdřív musí být příjemné místo k životu pro místní lidi*Nová role školy – polyfunkční zařízení, pak využití i pro turistyv odpoledních hodinách a v době prázdnin.
*Památky jako součást veřejných služeb místním obyvatelům? Akce ne Kraj musí být nejdřív příjemným místem k životu pro místní lidi, pak i pro turisty, ale . Pokud se vytvoří dobré podmínky pro místní lidi, což pak turisty přilákálze turistický ruch založit na pohostinnosti, sdílení komunitních aktivit atp.
==Odkazy==
===Reference===
<references /><references Zdroj informací: rozhovor s představiteli MAS a dokument{{Citace elektronické monografie| příjmení = | jméno = | titul = Mladoboleslavsko 2014-2020, nejen kolébka automobilů. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020| url = http:/>/www.mladoboleslavskyvenkov.cz/modules/file_storage/download.php?file=58a1128e%7C114| vydavatel = Mladoboleslavský venkov z.ú.| místo = | datum vydání = | datum přístupu = 2019-07-31}}
1 148

editací

Navigační menu