Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

MAS Mladoboleslavský venkov

Přidáno 13 240 bajtů, 23. 8. 2019, 11:47
bez shrnutí editace
{{Infobox MAS| název = Mladoboleslavský venkov, z.ú.| forma = zapsaný ústav| založení = 19. 10. 2012| podniků = 8 + 5| obcí = 38| NNO = 16| osob = 5| web = https://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/| kontakt = Kostelní Hlavno 12, 284 76 Kostelní Hlavno }} ==Základní dokumenty MAS== *{{Citace elektronické monografie| příjmení = | jméno = | titul = Mladoboleslavsko 2014-2020, nejen kolébka automobilů. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020| url = http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/modules/file_storage/download.php?file=58a1128e%7C114| vydavatel = Mladoboleslavský venkov z.ú.| místo = | datum vydání = | datum přístupu = 2019-07-31}}*{{Citace elektronické monografie| příjmení = | jméno = | titul = Statut MAS| url = http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/modules/file_storage/download.php?file=dfe8fb91%7C62| vydavatel = Mladoboleslavský venkov z.ú.| místo = | datum vydání = | datum přístupu = 2019-07-31}} [[Soubor:Vrátno, větrný mlýn.JPG|náhled|Větrný mlýn Vrátno]] ==Partneři MAS==V současné době má MAS 70 partnerů, z toho 39 jsou zástupci veřejného sektoru (obcí, měst a městyse), 4 příspěvkové organizace (kraje a obcí), 9 jsou zástupci neziskového sektoru (především občanské sdružení a o.p.s.), 14 jsou zástupci soukromého sektoru, kde převažují soukromí podnikatelé a firmy podnikající v zemědělství, vyskytují se i podnikatelé poskytující ubytovací a stravovací služby, v malé míře pak výrobní firmy a fyzické osoby 4. === Zapojené obce ===Většina obcí MAS je na území [[w:cs:Okres Mladá Boleslav|okresu Mladá Boleslav]]. [[w:cs:Bezno|Bezno]], [[w:cs:Boreč (okres Mladá Boleslav)|Boreč]], [[w:cs:Bukovno|Bukovno]], [[:w:cs:Byšice|Byšice]], [[w:cs:Dalovice (okres Mladá Boleslav)|Dalovice]], [[w:cs:Dolní Slivno|Dolní Slivno]], [[w:cs:Doubravička|Doubravička]], [[w:cs:Horky nad Jizerou|Horky nad Jizerou]], [[w:cs:Horní Slivno|Horní Slivno]], [[w:cs:Hrdlořezy (okres Mladá Boleslav)|Hrdlořezy]], [[w:cs:Hrušov (okres Mladá Boleslav)|Hrušov]], [[w:cs:Chotětov|Chotětov]], [[w:cs:Jizerní Vtelno|Jizerní Vtelno]], [[w:cs:Katusice|Katusice]], [[w:cs:Kochánky|Kochánky]], [[w:cs:Kostelní Hlavno|Kostelní Hlavno]], [[w:cs:Košátky|Košátky]], [[w:cs:Kovanec|Kovanec]], [[w:cs:Krásná Ves|Krásná Ves]], [[w:cs:Krnsko|Krnsko]], [[w:cs:Kropáčova Vrutice|Kropáčova Vrutice]], [[w:cs:Mečeříž|Mečeříž]], [[w:cs:Nemyslovice|Nemyslovice]], [[w:cs:Němčice (okres Mladá Boleslav)|Němčice]], [[w:cs:Niměřice|Niměřice]], [[w:cs:Pětikozly|Pětikozly]], [[w:cs:Písková Lhota (okres Mladá Boleslav)|Písková Lhota]], [[w:cs:Předměřice nad Jizerou|Předměřice nad Jizerou]], [[w:cs:Sedlec (okres Mladá Boleslav)|Sedlec]], [[w:cs:Skalsko|Skalsko]],  [[w:cs:Sovínky|Sovínky]], [[w:cs:Strašnov|Strašnov]], [[w:cs:Strenice|Strenice]], [[w:cs:Sudoměř (okres Mladá Boleslav)|Sudoměř]], [[w:cs:Tuřice|Tuřice]], [[w:cs:Velké Všelisy|Velké Všelisy]], [[w:cs:Vrátno|Vrátno]], [[w:cs:Zdětín (okres Mladá Boleslav)|Zdětín]] ===Zapojené podniky a podnikatelé===Partnery MAS je 8 menších podniků z území MAS - většinou se jedná o zemědělské podniky a 5 soukromě podnikajících osob ===Neziskové organizace===Partnery MAS je celkem 16 neziskových organizací - převážně se jedná o sportovní kluby, školy a hasičské organizace. ===Soukromé osoby===Partnery MAS je také 5 soukromých osob[[Soubor:Zámek Stránov (1).jpg|náhled|Zámek Stránov]][[Soubor:Krnsko, railway bridge 2.jpg|náhled|Stránovský viadukt]][[Soubor:Bezno, rectory.jpg|náhled|Fara v Beznu]][[Soubor:Zámek Horky nad Jizerou.JPG|náhled|Zámek Horky nad Jizerou]] ==Příležitosti pro klimaticky udržitelný rozvoj v rámci MAS Mladoboleslavský venkov== ===Výchozí situace a možnosti změn=== ====Komunita====Pro region je charakteristický malý zájem obyvatel o společenské dění, kulturu a sport ve většině obcí. Obyvatelé „přijedou ze Škodovky, zavřou za sebou dveře svého bytu (domu) a víc je nic nezajímá“, zazněl opakovaně názor. Celkově se jedná o projev celospolečenské frustrace. Projevem je i nezájem o dění v obci, jak zaznívalo z obcí, na jednání zastupitelstva se přijde podívat málokdo, zájem o zapojení do veřejných aktivit je skoro nulový. Mnoho potřebných aktivit je závislých na dobrovolné činnosti jedinců či organizovaných skupin občanů, tj. na '''nestátních neziskových organizacích'''. V území existuje množství různých spolků a občanských sdružení, jejichž škála je velmi široká. Jde hlavně o sdružení dobrovolných hasičů a myslivců a různě zaměřené sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Všechna tato sdružení plní nezbytnou roli při zajištění volného času místních obyvatel a jsou základním prvkem pro kulturní a sportovní život v obcích. Činnost spolků závisí na dobrovolné práci jednotlivců v jejich volném čase, bez jejich nadšení by dále nemohly aktivně vyvíjet činnost. Pro své fungování a rozvoj mohou tato sdružení využít různé granty a dotace, byť jejich objem je stále nedostatečný a překážkou je často i složitá administrativa spojená s poskytnutím dotace. Kulturní a sportovní život v území proto do velké míry závisí na nadšení a nezištné práci členů jednotlivých neziskových organizací. '''Školství''' Neprodukuje lidi potřebné pro region (jediná škola: Horka nad Jizerou – zahradníci, zemědělci, gastronomie...). ====Sídla====V malých obcích je zajištění základních služeb poměrně dobré. Velkým problémem, podle četnosti vyjádření obcí, je špatný technický stav stávajících zařízení. Jde o špatný stav obecních budov, chybějící plochy pro volnočasové aktivity (multifunkční hřiště), špatný stav sportovišť. Nedostatečně zastoupené jsou zařízení, zaměřené na rodiny s malými dětmi (např. mateřská centra), popř. zařízení pro volnočasové aktivity mládeže. ====Doprava====Většina lidí jezdí do práce do Mladé Boleslavi, v rodině běžně 2 auta, špatné spojení vlakem – trať 070 pomalá, jednokolejná, neelektrifikovaná. ====Energetika====Všechny obce v území využívají elektrickou energii z tradičních zdrojů, tzn. z hnědého uhlí nebo zemního plynu. V několika obcích jsou bioplynové elektrárny, ty patří soukromým subjektům a jejich energie je využívána k podnikatelským účelům vlastníků. V dalším období je potřeba podpory vzdělávacích aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů a investice do zařízení sloužících k posílení energetické soběstačnosti. ====Podnikání===='''Tradiční podniky''' již nefungují. Dnes většina obyvatel obcí v území pracuje ve společnosti [[w:cs:Škoda Auto|'''ŠKODA AUTO a. s.''']] anebo společnostech, které jsou na ŠKODA AUTO navázány jako dodavatelé a jsou tak na této společnosti přímo závislé. Škoda auto – stahuje zaměstnance, problém regionu neřeší (čím bohatší, tím míň se podílejí). Avšak obce, kde nejsou lidé zaměstnaní ve Škoda auto – mají daleko vyšší věkový průměr obyvatel a vyšší nezaměstnanost (Vrátno – věkový průměr 60 let) Region není absolutně připraven na případnou krizi automobilového průmyslu, která může snadno vzniknout díky řešení klimatické krize. ====Zemědělství====Mladoboleslavsko se vyznačuje velmi vysokou bonitou a úrodností zemědělské půdy, je výrazným prvkem využití půdy pro rostlinnou výrobu. V území existují zejména střední a větší zemědělská družstva, je zde ale i množství malých zemědělců. Vzhled krajiny v území je ovlivněn působením člověka a vlivem historických událostí. V důsledku kolektivizace a vzniku JZD v dřívější době a velkoplošného obdělávání půdy došlo k zániku polních cest, přirozených liniových a dalších přírodních a krajinotvorných prvků. Stejně tak využíváním chemických hnojiv a pěstováním nízce kořenících rostlin a plodin došlo k narušení ekologické stability krajiny, devastaci zemědělského půdního fondu vodní a větrnou erozí, snížení biodiverzity a narušení krajinného rázu. Tyto problémy je potřeba řešit, stejně jako dopady sucha, zadržování vody v krajině a další opatření. Problémem vzniklým při „restitucích“ a prodejích zemědělské a lesní půdy je velmi nízká existence přístupů k „polím a lesům“ jejich majiteli nebo těm, kdo na nich hospodaří. Proto je zapotřebí pokračovat v pozemkových úpravách, obnově polních a lesních cest, budování společných technických zřízení.  V současnosti je zde 5 velkých družstev, do 8 menších (OSVČ) – výhodnější žádat o peníze přes MAS. Podmínky nastaveny na velkovýrobu. Velcí zemědělci: méně ochotní řešit problém sucha, ÚSES, protierozní opatření atd., ale situace se v poslední době mění, i velké podniky vidí problém ve změně klimatu. ====Lesnictví====V současnosti výrazné poškození lesů – především jehličnatých – sucho, kůrovec; příčinou je šíření kůrovce z kamionů.<ref>{{Citace elektronického periodika| titul = Vlaky a kamiony šíří kůrovce po celé zemi (Lidové noviny)| url = http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/vlaky-a-kamiony-siri-kurovce-po-cele-zemi-lidove-noviny| periodikum = Silvarium - lesnický, dřevařský a myslivecký zpravodajský web| datum přístupu = 2019-07-31| jazyk = cs-cz}}</ref> ====Ochrana přírody====Jsou zde jen maloplošná ChÚ: v území se nachází 24 významných krajinných prvků, množství památných stromů i území NATURA 2000. Toto přírodní dědictví je potřeba chránit a propagovat pro rozvoj šetrných forem turistiky. ====Cestovní ruch====Mladoboleslavsko patří k nejzajímavějším oblastem s dochovanou českou lidovou architekturou. K významným památkám patří zvonice, zděné brány a honosné fasády statků, stejně jako řada tradičních roubených chalup s bohatou lomenicí. Z technických památek lze uvést kovárny, sušárny ovoce, špýchary, ale i působivé doplňky, jakými jsou kamenická nebo kovářská a kovolitecká díla, plastiky, křížky a reliéfy na podstavcích, stejně jako vesnické kapličky. Celá řada z nich je však ve špatném až zchátralém stavu a také zcela chybí jejich propagace a nezbytné služby pro návštěvníky. K přilákání turistů do zajímavé a málo turistikou zatížené oblasti chybí dostatek ubytovacích zařízení podmiňujících rozvoj vícedenní turistiky a cykloturistiky (existující jsou využívána jako ubytovny pro dělníky ŠKODA AUTO a. s.). V území nejsou informační centra. ==Příležitosti pro inovace==Pro uskutečnění změn jsou nutné změny v pravidlech dotací Lidé: nutná změna myšlení, je třeba začít od nejmenších ===Podmínky pro ekonomickou transformaci===Přestože význam podniku ŠKODA AUTO a.s. především pro zaměstnanost v oblasti je nezpochybnitelný, mají pro ekonomický rozvoj oblasti zásadní význam především '''malé firmy''', které je nutno podporovat.  V území a jeho těsné blízkosti se nachází množství nevyužitých objektů typu '''brownfield''', které by bylo možné využít pro průmyslové investory. Jejich výhodou je dobrá poloha, nevýhodou je nedostatečná infrastruktura. Vzhledem k blízkosti výrobního závodu Škoda Auto a. s. je v budoucnu potřeba více se zaměřit na podporu udrženi a rozvoje drobného, malého a středního podnikání, zejména s dostatečnou nabídkou služeb a diverzifikace výrobních aktivit regionu. Prakticky ve všech obcích v území venkov působí '''zemědělští podnikatelé'''. Nutný je rozvoj a rozšiřování jejich činností, včetně modernizace strojového parku, budov, technologii a jejich propagace a marketingová podpora. V území nejsou prakticky žádné nabídky společného přímého prodeje zemědělských či řemeslných produktů a je potřebné vytvoření podmínek pro rozvoj farmářských trhů, prodeje ze dvora apod. ===Identifikované potřeby===Nedostatečná '''infrastruktura venkovského života''' Zajištění '''bezpečného bydlení s důrazem na schopnost přizpůsobit se klimatickým změnám''' – je třeba vytvořit podmínky pro život, které je více než kde jinde spojeno s venkovským prostředím, kulturní (zemědělskou) krajinou, rozmanitou přírodou a kulturně historickým bohatstvím. Nesporný význam v prioritní oblasti podnikání a zaměstnání v území zemědělsky velmi významného regionu má oblast '''obnovy vodního režimu krajiny''' (retence vody v krajině, osevní postupy, předcházení povodním, řešení problematiky sucha a nedostatku srážek.  ===Technologické příležitosti=== *řešení problematiky sucha - obrátit meliorace (využít pro závlahy)*zadržování vody – nutno mluvit s vlastníky pozemků (moderovat mezi pozemky ve vlastnictví obce a soukromníkem je úkolem MAS)*identifikovány příležitosti odpadového hospodářství (INCIEN – úspěšný představováním fungujících příkladů).*oběhové hospodářství a sdílená ekonomika?*energetické úspory (dotační titul na výměnu LED žárovek v pouličním osvětlení + solární zdroj) Řešení na úrovni MAS – je potřeba animace území, komunikace. ==Odkazy== ===Reference===<references />Zdroj informací: rozhovor s představiteli MAS a dokument{{Citace elektronické monografie| příjmení = | jméno = | titul = Mladoboleslavsko 2014-2020, nejen kolébka automobilů. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020| url = http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/modules/file_storage/download.php?file=58a1128e%7C114| vydavatel = Mladoboleslavský venkov z.ú.| místo = | datum vydání = | datum přístupu = 2019-07-31}} [[Kategorie:MAS]]
Anonymní uživatel

Navigační menu