Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:  
Na '''percepci''' (vnímání) '''globálního oteplování''' (anglicky perception of climate change) se můžeme dívat z hlediska vědomostí o tématu nebo obav a vnímaných rizik spojených s globálním oteplováním.
 
Na '''percepci''' (vnímání) '''globálního oteplování''' (anglicky perception of climate change) se můžeme dívat z hlediska vědomostí o tématu nebo obav a vnímaných rizik spojených s globálním oteplováním.
   −
Pohled veřejnosti na globální oteplování byl zkoumán od počátku 80. let. Od té doby se percepce a vědomosti o globálním oteplování značně změnily. V mnoha rozvinutých zemích se stalo povědomí o globálním oteplování naprosto běžné, až univerzální, v rozvíjejících se zemích je však toto téma často naprosto neznámé nebo velmi nepřesně prezentované. Pro příklad studie Leea a kolegů <ref name=":0">{{Citace periodika
+
Pohled veřejnosti na globální oteplování byl zkoumán od počátku 80. let. Od té doby se percepce a vědomosti o globálním oteplování značně změnily. V mnoha rozvinutých zemích se stalo povědomí o globálním oteplování naprosto běžné, až univerzální, v rozvíjejících se zemích je však toto téma často naprosto neznámé nebo velmi nepřesně prezentované. Pro příklad studie Leea a kolegů<ref name=":0">{{Citace periodika
 
| příjmení = Lee
 
| příjmení = Lee
 
| jméno = Tien et al.
 
| jméno = Tien et al.
Řádek 11: Řádek 11:  
| strany = 1014–1020
 
| strany = 1014–1020
 
| url = https://www.nature.com/articles/nclimate2728
 
| url = https://www.nature.com/articles/nclimate2728
}}</ref> zjistila, že v Indii o naprosté neznalosti pojmu globální oteplování referuje 65 % místních občanů. Takto rozsáhlá nevědomost se týká i částí subsaharské Afriky nebo Indonésie. Naopak více než 90 % obyvatel Severní Ameriky, Evropy a Japonska má velmi dobré znalosti. Mají informace o roli oxidu uhličitého v globálním oteplování nebo zvyšující se frekvenci extrémního počasí. <ref>{{Citace periodika
+
}}</ref> zjistila, že v Indii o naprosté neznalosti pojmu globální oteplování referuje 65 % místních občanů. Takto rozsáhlá nevědomost se týká i částí subsaharské Afriky nebo Indonésie. Naopak více než 90 % obyvatel Severní Ameriky, Evropy a Japonska má velmi dobré znalosti. Mají informace o roli oxidu uhličitého v globálním oteplování nebo zvyšující se frekvenci extrémního počasí.<ref>{{Citace periodika
 
| příjmení = Shi
 
| příjmení = Shi
 
| jméno = Jing et al.
 
| jméno = Jing et al.
Řádek 23: Řádek 23:  
}}</ref>
 
}}</ref>
   −
 
+
To však neovlivňuje vnímaní rizika spojená s globálním oteplováním, kdy méně než 50 % z těchto "vzdělaných" obyvatel považuje globální oteplování za nebezpečné pro ně samotné a jejich rodinu. Ti pak vidí nebezpečí hlavně ve změně počasí (např. sucho nebo záplavy), ale v kontextu zdravotních, ekonomických a sociálních problémů, ho pro sebe řadí až na poslední místo důležitosti. Vysvětlením může být, že jedinci vnímají tento problém jako záležitost vzdálených míst a zemí a myslí si, že jich se to dlouhou dobu (nebo nikdy) týkat nebude. Naopak jedinci pracující v závislosti na počasí nebo ve větším kontaktu s přírodou  vnímají globální oteplování jako velmi ohrožující a aktuální.<ref name=":1">{{Citace monografie
To však neovlivňuje vnímaní rizika spojená s globálním oteplováním, kdy méně než 50 % z těchto "vzdělaných" obyvatel považuje globální oteplování za nebezpečné pro ně samotné a jejich rodinu. Ti pak vidí nebezpečí hlavně ve změně počasí (např. sucho nebo záplavy), ale v kontextu zdravotních, ekonomických a sociálních problémů, ho pro sebe řadí až na poslední místo důležitosti. Vysvětlením může být, že jedinci vnímají tento problém jako záležitost vzdálených míst a zemí a myslí si, že jich se to dlouhou dobu (nebo nikdy) týkat nebude. Naopak jedinci pracující v závislosti na počasí nebo ve větším kontaktu s přírodou  vnímají globální oteplování jako velmi ohrožující a aktuální. <ref name=":1">{{Citace monografie
   
| příjmení = Clayton
 
| příjmení = Clayton
 
| jméno = Susan
 
| jméno = Susan
Řádek 39: Řádek 38:  
}}</ref>
 
}}</ref>
   −
 
+
Ukazuje se, že široká veřejnost nemá velké povědomí o příčinách globálního oteplování; podceňují roli energetické spotřeby v domácnosti, průmyslu s masem, převozu potravin a plýtvání potravinami.<ref name=":1" /> Obecně mají také lidé tendenci ke snižování vlastní zodpovědnosti na rozvoji globálního oteplování a za "viníky" označují ostatní lidi nebo jiné země.<ref>{{Citace periodika
Ukazuje se, že široká veřejnost nemá velké povědomí o příčinách globálního oteplování; podceňují roli energetické spotřeby v domácnosti, průmyslu s masem, převozu potravin a plýtvání potravinami. <ref name=":1" /> Obecně mají také lidé tendenci ke snižování vlastní zodpovědnosti na rozvoji globálního oteplování a za "viníky" označují ostatní lidi nebo jiné země. <ref>{{Citace periodika
   
| příjmení = Whitmarsh
 
| příjmení = Whitmarsh
 
| jméno = Lorraine et al.
 
| jméno = Lorraine et al.
Řádek 52: Řádek 50:  
}}</ref>
 
}}</ref>
   −
 
+
V rámci rozvinutých zemí existují jedinci, kteří  globální oteplování popírají nebo jsou vůči němu skeptičtí (tento termín je však nepřesný vzhledem k tomu, že skeptici zvažují obě strany, zatímco tito jedinci spíše popírají jednu stranu, tedy vědeckou literaturu a důkazy). Ve Spojených státech je 13 % takovýchto jedinců,<ref>{{Citace periodika
V rámci rozvinutých zemí existují jedinci, kteří  globální oteplování popírají nebo jsou vůči němu skeptičtí (tento termín je však nepřesný vzhledem k tomu, že skeptici zvažují obě strany, zatímco tito jedinci spíše popírají jednu stranu, tedy vědeckou literaturu a důkazy). Ve Spojených státech je 13 % takovýchto jedinců <ref>{{Citace periodika
   
| příjmení = Leiserowitz
 
| příjmení = Leiserowitz
 
| jméno = Anthony et al.
 
| jméno = Anthony et al.
Řádek 63: Řádek 60:  
| strany =  
 
| strany =  
 
| url = https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2298705
 
| url = https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2298705
}}</ref>, v Německu 16 % a ve Velké Británii 12 % (dle [http://orca.cf.ac.uk/98660/7/EPCC.pdf EPCC] z roku 2017). Možnými důvody tohoto, často vědeckými argumenty nezměnitelného, vnímání globálního oteplování jsou např. velké ohrožení sebeobrazu, vlastních hodnot a ideologie těchto jedinců, mediální obraz globálního oteplování jako nejisté záležitosti nebo jako abstraktního kontroverzního tématu a obtížnost až nemožnost změny životního stylu na více proenvironmentální.<ref name=":1" />
+
}}</ref> v Německu 16 % a ve Velké Británii 12 % (dle [http://orca.cf.ac.uk/98660/7/EPCC.pdf EPCC] z roku 2017). Možnými důvody tohoto, často vědeckými argumenty nezměnitelného, vnímání globálního oteplování jsou např. velké ohrožení sebeobrazu, vlastních hodnot a ideologie těchto jedinců, mediální obraz globálního oteplování jako nejisté záležitosti nebo jako abstraktního kontroverzního tématu a obtížnost až nemožnost změny životního stylu na více proenvironmentální.<ref name=":1" />
 
  −
<br />
  −
 
  −
== Co ovlivňuje vnímání globálního oteplování? ==
     −
==== Co ovlivňuje povědomí o globálním oteplování? ====
+
==Co ovlivňuje vnímání globálního oteplování?==
 +
===Co ovlivňuje povědomí o globálním oteplování?===
 
Jedním z celosvětově univerzálních prediktorů širokých znalostí o globálním oteplování je stupeň dosaženého vzdělání. Kromě tohoto faktoru jsou prediktory povědomí o globálním oteplování napříč národy různé. V USA je nejdůležitější občanská angažovanost, dostupnost informací a vzdělání. V Číně je na prvním místě vzdělání, následuje místo bydliště (hlavně rozlišení město/vesnice) a výše příjmu domácnosti. Povědomí o globálním oteplování je také ovlivněno pohlavím a věkem jedince. Starší a muži bývají více skeptičtí, mají menší znalosti a obavy.  
 
Jedním z celosvětově univerzálních prediktorů širokých znalostí o globálním oteplování je stupeň dosaženého vzdělání. Kromě tohoto faktoru jsou prediktory povědomí o globálním oteplování napříč národy různé. V USA je nejdůležitější občanská angažovanost, dostupnost informací a vzdělání. V Číně je na prvním místě vzdělání, následuje místo bydliště (hlavně rozlišení město/vesnice) a výše příjmu domácnosti. Povědomí o globálním oteplování je také ovlivněno pohlavím a věkem jedince. Starší a muži bývají více skeptičtí, mají menší znalosti a obavy.  
    
Důležité je však kromě demografických údajů sledovat i různá ideologická přesvědčení a smýšlení občanů. Ty totiž fungují jako filtry, přes které se různá fakta dostávají k jedinci a jak je následně interpretuje. Tomuto zkreslení se říká motivované myšlení (anglicky [https://en.wikipedia.org/wiki/Motivated_reasoning motivated reasoning]), při němž jedinci vyhledávají a využívají informace, které potvrzují jejich aktuální přesvědčení a pohled na svět. Naopak pak ignorují nebo mění informace, které jim do jejich ideologie nezapadají. Docházejí tak k závěru, ke kterému už od začátku dojít chtěli.
 
Důležité je však kromě demografických údajů sledovat i různá ideologická přesvědčení a smýšlení občanů. Ty totiž fungují jako filtry, přes které se různá fakta dostávají k jedinci a jak je následně interpretuje. Tomuto zkreslení se říká motivované myšlení (anglicky [https://en.wikipedia.org/wiki/Motivated_reasoning motivated reasoning]), při němž jedinci vyhledávají a využívají informace, které potvrzují jejich aktuální přesvědčení a pohled na svět. Naopak pak ignorují nebo mění informace, které jim do jejich ideologie nezapadají. Docházejí tak k závěru, ke kterému už od začátku dojít chtěli.
   −
Jedinci jsou tak velmi ovlivněni svou [[Environmentální hodnotová orientace|environmentální hodnotovou orientací,]] kdy hodnoty biosferické i sociálně-altruistické vedou k větším znalostem a obavám ohledně globálního oteplování, ale i k proenvironementálnímu chování a snaze o prosazení zákonů a projektů, které by podporovali boj s globálním oteplováním. Dále k tomu tíhnou i lidé s [https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnost%C3%A1%C5%99stv%C3%AD rovnostářským] pohledem na svět, spíše než individualisti. <ref>{{Citace periodika
+
Jedinci jsou tak velmi ovlivněni svou [[Environmentální hodnotová orientace|environmentální hodnotovou orientací,]] kdy hodnoty biosferické i sociálně-altruistické vedou k větším znalostem a obavám ohledně globálního oteplování, ale i k proenvironementálnímu chování a snaze o prosazení zákonů a projektů, které by podporovali boj s globálním oteplováním. Dále k tomu tíhnou i lidé s [https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnost%C3%A1%C5%99stv%C3%AD rovnostářským] pohledem na svět, spíše než individualisti.<ref>{{Citace periodika
 
| příjmení = Kahan
 
| příjmení = Kahan
 
| jméno = Dan et al.
 
| jméno = Dan et al.
Řádek 97: Řádek 91:  
| url = https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378013001660
 
| url = https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378013001660
 
}}</ref>
 
}}</ref>
<br />
     −
==== Co ovlivňuje vnímání rizik globálního oteplování? ====
+
===Co ovlivňuje vnímání rizik globálního oteplování?===
 
Ukazuje se, že pochopení antropocentrických příčin rozvoje globálního oteplování je největším prediktorem k vnímání rizik týkajících se globálního oteplování v Evropě a Latinské Americe. S tím se pak pojí i silné obavy o budoucnost sebe, své rodiny a komunity. Naopak ve většině afrických a asijských zemí jsou vnímaná rizika nejvíce ovlivněna vnímanou změnou místního počasí (nejčastěji teploty).  
 
Ukazuje se, že pochopení antropocentrických příčin rozvoje globálního oteplování je největším prediktorem k vnímání rizik týkajících se globálního oteplování v Evropě a Latinské Americe. S tím se pak pojí i silné obavy o budoucnost sebe, své rodiny a komunity. Naopak ve většině afrických a asijských zemí jsou vnímaná rizika nejvíce ovlivněna vnímanou změnou místního počasí (nejčastěji teploty).  
   −
V USA koreluje vyšší stupeň dosaženého vzdělání s vyšší vnímanou závažností globálního oteplování mezi liberály a demokraty, ale naopak s nižšími vnímanými riziky u konzervativců a republikánů. Výzkumníci si to vysvětlují tak, že vyšší vzdělání umožní jedincům předkládat silnější a propracovanější argumenty k podpoře své ideologie <ref>{{Citace periodika
+
V USA koreluje vyšší stupeň dosaženého vzdělání s vyšší vnímanou závažností globálního oteplování mezi liberály a demokraty, ale naopak s nižšími vnímanými riziky u konzervativců a republikánů. Výzkumníci si to vysvětlují tak, že vyšší vzdělání umožní jedincům předkládat silnější a propracovanější argumenty k podpoře své ideologie.<ref>{{Citace periodika
 
| příjmení = McCright
 
| příjmení = McCright
 
| jméno = Aaron
 
| jméno = Aaron
Řádek 115: Řádek 108:  
| url = https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.1533-8525.2011.01198.x
 
| url = https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.1533-8525.2011.01198.x
 
}}</ref>
 
}}</ref>
<br />
  −
  −
== Jak zlepšit povědomí o globálním oteplování? ==
  −
Obecně výsledky studie Lee a kolegů <ref name=":0" /> ukazuje, že jak se bude svět vzdělávat (nejvíce rozvojové země) a jakmile začnou jedinci zažívat přímé zkušenosti s atypickým počasím, stoupne celosvětově míra povědomí, znalostí a vnímaných rizik spojených s globálním oteplováním. Nicméně je důležité tvořit komunikaci o globálním oteplování na míru jednotlivým národům. V rámci základního vzdělávání by žáci měli získat určitou úroveň ekologické a klimatické gramotnosti. Na lokální úrovni by se měla veřejnost dovídat o atypickém počasí a jiných změnách způsobených globálním oteplováním v místě bydliště. Investice do primárního a sekundárního vzdělávání by tedy měla být efektivním nástrojem ke zlepšení percepce globálního oteplování.
  −
<br />
  −
  −
== Odkazy ==
  −
  −
=== Zdroje ===
  −
<references /><br />
     −
=== Interní odkazy ===
+
==Jak zlepšit povědomí o globálním oteplování?==
 +
Obecně výsledky studie Lee a kolegů<ref name=":0" /> ukazuje, že jak se bude svět vzdělávat (nejvíce rozvojové země) a jakmile začnou jedinci zažívat přímé zkušenosti s atypickým počasím, stoupne celosvětově míra povědomí, znalostí a vnímaných rizik spojených s globálním oteplováním. Nicméně je důležité tvořit komunikaci o globálním oteplování na míru jednotlivým národům. V rámci základního vzdělávání by žáci měli získat určitou úroveň ekologické a klimatické gramotnosti. Na lokální úrovni by se měla veřejnost dovídat o atypickém počasí a jiných změnách způsobených globálním oteplováním v místě bydliště. Investice do primárního a sekundárního vzdělávání by tedy měla být efektivním nástrojem ke zlepšení percepce globálního oteplování.
   −
* [[Environmentální postoje|Environemntální postoje]]
+
==Odkazy==
* [[Environmentální hodnotová orientace]]
+
===Interní odkazy===
* [[Antienvironmentalismus]]
     −
<br />
+
*[[Environmentální postoje|Environemntální postoje]]
 +
*[[Environmentální hodnotová orientace]]
 +
*[[Antienvironmentalismus]]
   −
=== Externí odkazy ===
+
===Reference===
 +
<references />
 +
===Externí odkazy===
   −
* [http://orca.cf.ac.uk/98660/7/EPCC.pdf zpráva European perception of climate change]
+
*[http://orca.cf.ac.uk/98660/7/EPCC.pdf Zpráva European perception of climate change]
    
[[Kategorie:Tereza Hacová]]
 
[[Kategorie:Tereza Hacová]]
 +
[[Kategorie:Environmentální psychologie]]
 +
[[Kategorie:Klimatické změny]]
1 443

editací

Navigační menu