Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 68 bajtů ,  21. 6. 2019, 08:34
m
typo
Vliv na rozvoj, udržování nebo snižování klimatických změn můžeme pojímat na různých úrovních – od jedince, místní a mezinárodní skupiny, přes podniky a organizace až po státní a mezinárodní zákony a politiku. Pro zlepšení nynějšího stavu je třeba, aby se současně děly změny na všech těchto úrovních .<ref name=":0">{{Citace monografie
| příjmení = Wolske
| jméno = Kimberly
| strany =
| isbn = 978-0-12-813130-5
}}</ref>.
Jedinec může pomáhat se zlepšováním klimatických změn různými způsoby:
1)    První # První ze způsobu je nejvíce zřejmý; jedinci přímo spotřebovávají fosilní paliva, např. k vytápění nebo ochlazování domácností, jako zdroj energie pro elektroniku a domácí spotřebiče, pro dopravu atd. Tato spotřeba pak jedince činí zodpovědnými za emise skleníkových plynů právě z jejich domů, vozidel a z produkce a distribuce zdrojů energie, které využívají. Ke snížení těchto emisí pak mohou využít několika cest. Buď se rozhodnou snížit frekvenci a délku využívání některého vybavení nebo zvolí energeticky úsporné alternativy tohoto vybavení. Další možností je pak volba dodavatele energie, který využívá obnovitelné zdroje <ref>{{Citace periodika
| příjmení = Reisch
| jméno = Lucia
| url =
}}</ref>.
 2)    Jedinci # Jedinci také mohou způsobovat emise skleníkových plynů nepřímo, to třeba kvůli životním rozhodnutím, ze kterých následně vyplývají jejich budoucí energetické potřeby. Může se jednat o volbu jako mít děti nebo výběr lokality jejich obydlí. Jedná se však i o každodenní rozhodnutí o koupi produktů, které ve svém životním cyklu potřebují energii k získání materiálu nebo k likvidaci odpadu z výrobku. Zákazníci si však často nejsou vědomi celkové spotřeby energie na jeden produkt, proto se ukazuje, že jim může pomoci informace o uhlíkové stopě na obalu výrobku 3)    Jedinci # Jedinci mohou také ovlivňovat klimatické změny svou rolí občana. To tím, že budou vymýšlet, podporovat nebo oponovat nápadům a činnosti vlády, vytvářet nebo motivovat k využívání nových technologií a obnovitelných zdrojů energie. Jedinci mohou také ovlivňovat budoucí způsob bydlení a dopravy v místě bydliště. 4)    Další # Další vliv ze strany jedinců se ukazuje v zaměstnaneckých, manažerských a vedoucích pozicích. Tato oblast je pro změnu zásadní, protože se ukazuje, že organizace po celém světě spotřebují přes 60 % energie, a tak mají velký potenciál ke snížení množství spotřebovaných fosilních paliv .<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Conti
| jméno = John et al.
| strany =
| isbn =
}}</ref>.
=='''Faktory ovlivňující chování jednotlivců'''==
Chování jednotlivců je ovlivněno mnoha vnitřními i vnějšími faktory. Zde uvádíme hlavní z nich:
==='''Vědomosti'''===
Velmi záleží na tom, jaké informace mají lidé o klimatických změnách i možných proenvironmentálních intervencích. Právě v tom ale často jedinci nemají jasno a považují některé zanedbatelné intervence za ty nejefektivnější a naopak. Příkladem může být recyklování a (nepravdivé) přesvědčení lidí, že se jedná o jednu z nejlepších změn, kterou mohou pro klima udělat <ref>{{Citace periodika
| příjmení = Whitmarsh
Mezi nejčastější přesvědčení pojící se s redukcí spotřeby energie patří přesvědčení o:
·      Důsledcích * Důsledcích v domově (např. finanční výdaje a úspory, pohodlnost, změny estetiky, nezávislost na vnějších zdrojích) ·      Důsledcích * Důsledcích na okolí a prostředí (např. zmírnění klimatických změn, zlepšení prostředí pro další generace) <ref>{{Citace periodika
| příjmení = Kastner
| jméno = Ingo
==='''Vliv kontextu'''===
Na změnu chování mají samozřejmě vliv i faktory mimo domov. U některých změn je nutné např. zasáhnout do cen, vytvořit podmínky pro pohodlnější změnu nebo poskytnout nezbytnou infrastrukturu. Změna chování může být také podpořena sociálním tlakem nebo oceněním za podařenou změnu chování. Velkou roli při přijímání informací hraje důvěryhodnost zdroje, přičemž mezi ty nejspolehlivější patří podle jedinců rodina a přátelé nebo názory obecně uznávaných expertů <ref name=":0" />.
<br />
==Odkazy==
===Zdroje===
===Interní odkazy===
**[[Proměnné ovlivňující environmentální postoje]]**[[Environmentální hodnotová orientace]]**[[Environmentální postoje]]

Navigační menu