Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 3 707 bajtů ,  13. 6. 2019, 16:23
Nový pojem.
Rozumně dosažitelná redukce emisí (přeloženo z angl.. reasonably achievable emissions reduction, zkratkou RAER) je jedním z možných způsobů, jak hodnotit technický i behaviorální aspekt změny v emisích skleníkových plynů <ref name=":0">{{Citace periodika
| příjmení = Dietz
| jméno = Thomas et al.
| titul = Household actions can provide a behavioral wedge to rapidly reduce US carbon emissions
| periodikum = Proceedings of the National Academy of Sciences
| datum = 2009
| ročník =
| číslo =
| strany =
| url = https://www.pnas.org/content/106/44/18452
}}</ref>. RAER se zabývá rychle implementovatelnými řešeními; tedy jiným způsobem nastavení a využívání technologií, které jsou v domácnostech i při cestování běžně dostupné.

Při posuzování efektivity jednotlivých intervencí vzali Dietz a kolegové <ref name=":0" /> do úvahy několik faktorů - potenciální redukci emisí a plasticitu. Potenciální redukce emisí vyplývá z dat a studií, kterých však není mnoho. Plasticita pak říká, kolik jedinců by bylo reálně možné přivést ke změně dle výsledků předchozích behaviorálních studií. Faktor plasticity podle autorů chybí ve většině inženýrských a ekonomických prací a jejich výsledky tak nejsou realistické. Předpokládají totiž většinově, že se změny ujmou u všech jedinců, kterým budou představeny.

Nejefektivnější představování změn pro jedince zahrnuje:

* Kombinaci různých vládních nástrojů (např. informační kampaně, opakované pobídky)
* Využití silného sociálního marketingu; často zahrnuje využití masových médií stejně jako marketing v místních komunitách a změna jejich sociálních norem
* Zacílení na různé skupiny jedinců (např. zacílení individuální, skupinové, na firmy a organizace)
* Další (např. využití finančních odměn nebo jiných výhod, odstranění nebo zmírnění bariér k vykonání daného chování <ref>{{Citace periodika
| příjmení = Abroms
| jméno = Lorien
| příjmení2 = Mailbach
| jméno2 = Edward
| titul = The Effectiveness of Mass Communication to Change Public Behavior
| periodikum = Annual Review of Public Health
| datum = 2008
| ročník =
| číslo =
| strany =
| url = https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.29.020907.090824
}}</ref> <ref>{{Citace monografie
| příjmení = National Research
| jméno = Council
| příjmení2 =
| jméno2 =
| titul = New Tools for Environmental Protection: Education, Information, and Voluntary Measures
| vydání =
| vydavatel =
| místo =
| rok = 2002
| počet stran =
| strany =
| isbn = 978-0-309-08422-2
}}</ref> <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Gardner
| jméno = Gerald
| příjmení2 = Stern
| jméno2 = Paul
| titul = Environmental problems and human behavior
| vydání =
| vydavatel =
| místo =
| rok = 1996
| počet stran =
| strany =
| isbn = 978-0-205-15605-4
}}</ref>.

Ukazuje se, že využití jen jednoho z těchto prvků je velmi neefektivní pro dlouhodobou redukci emisí. Akce o jednom prvku jako např. informační kampaně totiž dokáží významně změnit informovanost a postoje jedinců, avšak změna chování se s nimi často nepojí.

Mezi nejefektivnější intervence bylo zařazeno využívání vozidel s nízkou spotřebou pohonných hmot nebo zateplení domů a výměna oken. Výzkumníci zjistili, že kdyby byly v příštích 10 letech využívány nejefektivnější intervence z jejich seznamu, tak by RAER dosáhlo v USA až na 20 % <ref name=":0" />.

<br />

== Odkazy ==

=== Zdroje ===
<references />

=== Interní odkazy ===

* [[Vliv jedince na klimatické změny]]
18

editací

Navigační menu