Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebrány 3 bajty ,  10. 3. 2019, 05:55
m
Přidala jsem interní link.
<br />
== '''Materiální hojnost a štěstí''' ==
V některých případech je udržitelnost prezentována jako způsob života, který jedince omezuje ve svobodném rozhodování a snižuje míru štěstí. Například bývalý americký prezident George H. W. Bush komentoval v roce 1992 tento rozpor tím, že nechce, aby Američané obětovali svůj životní styl pro životní prostředí. Takovéto vyjádření může vést k přesvědčení, že udržitelný životní styl a štěstí nejsou slučitelné a vést k těžkému vnitřnímu konfliktu, co z toho si vybrat.
<br />
== '''Udržitelnost a štěstí''' ==
V posledních 10 letech vzniklo nespočet iniciativ, jež mluvili o neoddělitelnosti štěstí a udržitelnosti s cílem zlepšit životní pohodu a kvalitu života jedinců i skupin. Jednou z těchto iniciativ je Happy Planet Index (HPI, česky Index šťastné planety). Ta byla založena ekonomickou skupinou The New Economic Foundation, která věří, že HDP není jedinou možností pro měření výkonnosti státu. Happy Planet Index se vypočítá vynásobením střední délky života a životní spokojenosti občanů. Poté se tento násobek vydělí ekologickou stopou státu nebo jejich spotřebou zdrojů. Výsledkem je kolik šťastných životů v zemi je vyprodukováno na jednotku environmentálního vstupu. Tato alternativa jiných indexů může státu poskytnout informaci o jejich pokroku k jednomu z hlavních cílů – dopřát svým občanům šťastný život v rámci možností naší planety.
<br />
== '''Možná vysvětlení vztahu udržitelnosti a štěstí''' ==
Existuje mnoho výzkumů týkající se udržitelného štěstí. Na základě nich vzniklo několik možných vysvětlení souvislosti udržitelnosti a štěstí. Tyto hypotézy se navzájem nevylučují, naopak jejich cílem je se doplňovat a vytvořit tak komplexní model udržitelného štěstí.
<br />
=== '''1. Šťastnější lidé se spíše zapojí do udržitelného chování.''' ===
Po vlně výzkumů zabývajících se příčinami vedoucími ke štěstí, přichází období výzkumů, které zkoumají efekty vyplývající ze štěstí. Tyto studie hovoří o vlivu štěstí na produktivitu v práci nebo i zdravotní stav jedince. Na stejném principu může fungovat i toto vysvětlení vztahu udržitelnosti a štěstí; pozitivní emoce a dobrá nálada mohou vést k větší ohleduplnosti k přírodě, životnímu prostředí a dalším generacím. Někteří výzkumníci se zabývali efektem štěstí na zacházení s odpady a plýtváním zdroji <ref>{{Citace periodika
| příjmení = Corral Verdugo
<br />
=== '''2. Udržitelné chování vzbuzuje v lidech štěstí.''' ===
Literatura poskytuje spoustu příkladů osob, které díky jednoduššímu životu a udržitelnému chování začali pociťovat větší životní spokojenost a smysl. To naznačuje, že by mohlo být štěstí způsobeno jiným životním stylem a chováním. Studie se na tento jev zaměřili již v 70. letech, kdy pozorovali jedince, kteří dobrovolně “zjednodušili” svůj život. To se projevovalo např. tím, že se snažili zredukovat množství věcí, které kupují, utrácet méně peněz nebo snížit svou ekologickou stopu <ref>{{Citace periodika
| příjmení = Friedman
}}</ref>
=== '''3. Udržitelné chování zlepšuje místní prostředí a občanskou společnost, což zvyšuje míru štěstí.''' ===
Udržitelné chování má mnoho benefitů pro místní komunity; od šetření financí, po zlepšení kvality místního prostředí. Právě prostředí s více rostlinami a stromy má přímý vliv na míru štěstí a spokojenosti <ref>{{Citace periodika
| příjmení = White
}}</ref>.
=== '''4. Štěstí a udržitelné chování jsou způsobeny nějakým jiným společným faktorem.''' ===
Vědecká literatura zabývající se udržitelností a štěstím navrhuje ještě dva další možné faktory, které by mohly mít vliv na udržitelné štěstí; altruismus a starost o životní prostředí. Když má jedinec starost o environmentální prostředí a začne ho chránit a pečovat o něj, tak je jasné, že se sníží jeho starost a zvýší míra spokojenosti <ref>{{Citace periodika
| příjmení = De Young
| strany = 2492-2509
| url = https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.100.5.2492
}}</ref>. Ti jsou pak i méně úzkostní, depresivní a pociťují větší životní smysl. Navíc však altruistické chování vede k '''[[Environmentální postoje|proenvironmentálním postojům''' ]] a následně i udržitelnému chování. Naopak anti-altruistické chování (např. plýtvání) se často pojí s antisociálním chováním (např. násilí, podvádění). V Mexiku se tato souvislost prokázala mezi anti-altruistickým chováním a plýtváním vody <ref>{{Citace periodika
| příjmení = Corral-Verdugo et al.
| jméno = Victor
<br />
== '''Vliv na veřejnou politiku''' ==
Předchozí informace mohou mít vliv na zavedení konkrétních kroků, které by mohly podpořit občanské udržitelnější chování a s tím spojené štěstí komunity i jedinců. Jedním z těchto kroků by mohlo být zdůraznění souvislosti udržitelnosti a štěstí ve vzdělávání nebo při motivaci občanů k udržitelnému chování. Dále je vhodné využít výše zmíněné informace k podpoře sociálních vztahů a pocitu sounáležitosti mezi místními občany. Zajímavým nápadem může být i využití proenvironmentálních programů k integraci nově přistěhovaných jedinců.
<br />
== '''Odkazy''' ==
=== Zdroje ===
<references />
=== '''Externí odkazy''' ===
* [https://docs.wixstatic.com/ugd/928487_786775b3635a4b9cb7a359459019b6c8.pdf The Happiness Research Institute - Sustainable Happiness]
=== Interní Odkazy ===
* [[Environmentální hodnotová orientace]]* [[Environmentální postoje]]
18

editací

Navigační menu