Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 20 bajtů ,  2. 3. 2019, 06:48
m
ref
*komíny
*místní zařízení pro skladování tuhých zbytků a vod
*zařízení a systémy pro řízení spalovacího procesu a pro monitorovací zařízení.<ref name="narizeni"> </ref>
Schéma brněnské spalovny SAKO <ref name="sako">SAKO Brno, a.s.: schéma [http://www.sako.cz/spalovna/proces/ dostupné online]</ref>
II. stupeň čištění - polosuchá vápenná metoda čištění spalin, odstranění těžkých kovů, dioxinů a jiných POPs typu PCDD/F, PCB a PAU.<br />
Kontinuální analýza - vyčištěné spaliny jsou před vstupem do komína kontrolovány.<br />
[[Solidifikace]] - odpadní produkt z II. stupně čištění obsahuje množství solí a těžkých kovů, které by mohly být vyluhovány kyselým deštěm, proto se upravuje solidifikací.<ref name="sako"> </ref>
=== Emise ===
[[Emisní limit|Emisní limity]] jsou legislativně určeny pro tuhé znečišťující látky, celkový organický uhlík, HCl, HF, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, Cd + Tl, Hg, Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V, dioxiny a furany.
Spalovna musí mít instalována příslušná měřící zařízení, na jejichž správnou funkci dohlíží autorizovaná osoba.<ref name="narizeni"> </ref>
Obecně jsou známy tři základní metody čištění spalin:
*solidifikát - obsahuje škodliviny z čištění spalin, je uložen na skládku (4 970 t)
*železo - po vytřídění ze škváry lze znovu využít (3 111 t) <ref name="sluzby2">Pražské služby: Roční bilance materiálu a energie [http://www.psas.cz/zevo-rocni-bilance-materialu-a-energie.cfm dostupné online]</ref>
*teplo - výhřevnost TKO v Praze je 8 - 12 GJ.t, což je hodnota srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí (1 200 TJ) <ref name="sluzby"> </ref>
=== Spalovny v ČR ===

Navigační menu