Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 1 904 bajtů ,  25. 2. 2019, 15:31
doplněny odkazy
Ekologie - odvozeno z řeckého "oikos", což znamená domov; má tedy být studiem "domácího života organismů". Zabývá se vzájemným působením mezi [[organismus|organismy]] a jejich [[Co je „prostředí“?|prostředím]], poukazuje na životně důležité vazby mezi nimi (rostliny, na nich závislí živočichové, s nimi spojené toky chemických látek a působení fyzikálních faktorů prostředí nebo [[biotop|biotopu]]). Zavádí pojem [[ekosystém]] - rozumí jím soubor organismů a jejich prostředí, chápaný holisticky, představující prakticky rozeznatelnou entitu.
Ekologie si uvědomuje životně důležité vazby mezi '''Předmětem ekologie''' jsou [[organismus|organismy a jejich prostředím (rostliny, na nich závislí živočichové]], s nimi spojené toky chemických látek a působení fyzikálních faktorů prostředí nebo [[biotop|biotopupopulace]](skupina jedinců téhož druhu na určitém území). Zavádí pojem a [[ekosystémspolečenstvo|společenstva]] - rozumí jím holisticky uchopenou (soubor druhů, které se vyskytují společně v prostoru a prakticky rozeznatelnou entitučase).
Předmět Nejdůležitějšími '''pojmy ekologie''' jsou (kromě výše míněných): [[organismusZáklady ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Základy ekologie/Ekologická nika|organismyekologická nika]], [[Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Základy ekologie/Populace|populace]] (skupina jedinců téhož druhu na určitém území) , [[Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Základy ekologie/Ekologické systémy#Ekologick.C3.A1%20rovnov.C3.A1ha|ekologická rovnováha]] a [[společenstvoZáklady ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Základy ekologie|společenstvadalší]] (soubor druhů, které se vyskytují společně v prostoru a čase).
== Ekologický přístup (vycházející ==Ekologický přístup vychází z metodiky principů ekologiea je vhodný pro ochranu přírody - bere ohled na vztahy mezi organismy, společenstvími a prostředím. Z hlediska nepříznivých dopadů např. vlivu lidské činnosti zavádí další pojmy: [[nosná kapacita prostředí]] (resp. ekosystému) se ukázal , někdy také nazývaná mez únosnosti - je definovaná jako vhodná cesta především pro holistické vyjádření organizace ''maximální možný počet jedinců daného druhu'' (zde člověka), ''které může prostředí uživit'' <ref>Odum, EP. Základy ekologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1977. 736 s.</ref>. Pokud je nosná kapacita lesa (tjnebo jakéhokoli jiného ekosystému) překročena, tedy když v něm žije větší počet jedinců jednoho druhu než je únosné, ekosystém se dostává do stavu stresu. struktury + funkce[[w:cs:Stres (rostliny)|Stres]] ekosystému je definován jako ''stav, projevující ve kterém se v mnoha komplexitách nachází živý systém při mobilizaci obranných nebo nápravných procesů vůči podnětům přesahujícím obvyklé rozpětí homeostázy, které je připraven hladce zvládat a na něž je dokonale adaptován'' <ref>Míchal, I. Ekologická stabilita. 2. rozš. vyd. Brno: Veronica, 1994. 276 s. <nowiki>ISBN 80-85368-22-6</nowiki>.</ref>. Více [[Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Úvod do předmětu|zde]] <ref>Jančaříková, Kateřina . ''[[Základy ekologie a dimenzíchproblematiky životního prostředí pro pedagogy/Úvod do předmětu]]'' [online]. Enviwiki; [citováno 25. 2.. 2019 ]. </ref>.
==Etika: ekologické principy ochrany přírody==
1 149

editací

Navigační menu