Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Co citovat v anonymním zdroji

Přidáno 106 bajtů, 23. 11. 2018, 12:13
bez shrnutí editace
Na rozdíl od otázky [[Co citovat a co ne?|Co citovat a co ne?,]] kterou je někdy obtížné zodpovědět v případě neanonymního zdroje, se u anonymního zdroje dá použít jednoduché pravidlo: '''Citovat by se mělo každé tvrzení, které není [[Společná znalost|společnou znalostí]] pro danou cílovou skupinu.''' K tomu se kloní i nejznámější anonymní zdroj Wikipedie.<ref>https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dn%C3%BD_vlastn%C3%AD_v%C3%BDzkum</ref><ref>https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost</ref>
Vzhledem k [[Důsledky rozpadu společné znalosti|rozpadu společné znalosti]] v rámci různých společenství může být nejlepší držet se zásady '''citovat vše, co uvádíme''' (a pokud chceme použít vlastní úvahy, tak se raději pod článkem podepsat a udělat z něj tak zdroj neanonymní). V zásadě totiž máme dvě možnosti jak tvrzení citovat: a) naše parafráze, např. Známé je Sókratovo pokorné uvědomění: Vím, že nic nevím.<ref>https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3krat%C3%A9s</ref> b) doslovné znění tvrzení, tak, jak ho jeho původce uvedl: Sókratés na otázku: ,,(...) Jest něco, co znáš?” odpovídá: ,,Ovšem (...) a to mnoho věcí, arci malých.”<ref>https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3krat%C3%A9s</ref> V obou případech bychom měli citovat zdroj u . U prvního tvrzení proto, aby si čtenář mohl ověřit, zda dané tvrzení správně parafrázujeme (což u Sókrata možná úplně neplatí); u druhého pak proto, že je to potřeba pro ověření, zda to skutečně v daném zdroji řekl.
== Je potřeba citovat, že je nebe je modré? ==Problematika citování v neanonymních zdrojích je zvláště relevantní pro Wikipedii, která patří mezi nejnavštěvovanější stránky na světě v oblasti informačních zdrojů. Wikipedie není zcela anonymní zdroj. V historii editací je možné dohledat všechny změny a v případě registrovaných uživatelů i jejich profily, popř. přehled všeho, co na Wikipedii udělali. A i v případě IP adres se zobrazuje jejich historie. Faktem ale je, že hledat konkrétní editace konkrétních uživatelů v rámci článků je časově náročné. A zejména hlavně není nikdo není podepsaný pod článkem jako celkem(negarantuje jeho kvalitu), proto je možné Wikipedii do jisté míry považovat za anonymní zdroj. [[File:Alaska Airlines Boeing 737-890 N579AS.jpg|thumb|Je nebe modré?|184x184pixelů]]Na Wikipedii se problematika citování zdrojů často řeší. Mezi základní pravidla Wikipedie patří, že na ní není prostor pro [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:No_original_research žádný vlastní výzkum] (tedy informace, které nebyly publikovány jinde) a [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability#Reliable_sources ověřitelnost] (všechna nezjevná tvrzení , co nejsou společnou znalostí, by měla být ověřitelná z věrohodných sekundárních zdrojů jako jsou např. vědecké články). Viz přehledové články [[Wikipedia:Citing sources]] a [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Common_knowledge Wikipedia:Common knowledge].
Základní problém s citovním citováním zdrojů na Wikipedii se dá shrnout do dvou otázek:
* 1). Jaké zdroje jsou považovány za důvěryhodné? (zde se dá vyjít např. ze stránky [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Identifying_reliable_sources Wikipedia:Identifying reliable sources])
* 2). Co citovat a co ne? (resp. co je [[společná znalost]] a co není). Na tuto otázku jsou na Wikipedii dvě esejes opačnými názory, které tak výstižně ilustrují tuto problematikutento obtížný problém:
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:You_don%27t_need_to_cite_that_the_sky_is_blue Nepotřebujete citovat, že nebe je modré.] Esej argumentuje proti pedantství určitých editorů (jeden např. vyžadoval zdroj pro tvrzení, že většina lidí má 5 prstů). Tyto námitky mohou být [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Disruptive_editing rušivou editací].
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:You_do_need_to_cite_that_the_sky_is_blue Potřebujete citovat, že nebe je modré.] Esej argumentuje, že i pro tvrzení, která se zdají zjevnábýt společnou znalostí, je vhodné uvést citaci, např. a) protože obvykle vedou k podrobnější znalosti; b) tvrzení, která považujeme za zjevnáspolečnou znalost, jí být nemusí být zjevná těm ostatním. Wikipedie je globální projekt a přicházejí na ni lidé z různých kultur a zázemí.
[[File:Sandro Botticelli - La nascita di Venere - Google Art Project - edited.jpg|thumb|Sandro Botticelli - La nascita di Venere (Zrození Venuše) - Google Art Project - edited]]Pokud se rozhodneme citovat vše, měli bychom zvážit kontext daného tvrzení a nalézt věrohodný zdroj (pokud zdroj nenalezneme, popř. nám tvrzení přijde až moc zjevné, můžeme si také položit otázku, zda ho vůbec v textu uvádět). Něco jiného je tvrzení: ,,bezmračné nebe je modré."<ref>http://math.ucr.edu/home/baez/physics/General/BlueSky/blue_sky.html</ref> a něco jiného ,,na obraze Zrození Venuše od Botticelliho je nebe modré"<ref>https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg</ref>. V obou může být ideální uvést zdroj:
* Pokud dané tvrzení čte (formou softwaru umožňující převod textu do řeči) např. nevidomý člověk (nebo barvoslepý), který si tuto zkušenost nemůže osobně ověřit, není odkázán pouze na autora Wikipedie, který to tvrdí napíše ale ví, že to tvrdí i další odborný respektovaný zdroj.
* Zejména je ale dobré citaci uvést, aby si čtenář mohl rozkliknout zdroj a dozvědět se nejen, že je bezmračné nebe modré (což ví) ale pochopit proč tomu tak je (protože molekuly ve vzduchu rozptýlí modré světlo ze slunce víc, než rozptýlí červené světlo<ref>http://math.ucr.edu/home/baez/physics/General/BlueSky/blue_sky.html</ref>) a dostat se tak od deskriptivního poznání k vysvětlujícímu; popř. se ve druhém případě jednoduše formou [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg odkazu podívat na krásný Botticelliho obraz] a rozšířit si tak obzory.
Byrokraté, editor
1 417
editací

Navigační menu