Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Co citovat v anonymním zdroji

Přidáno 115 bajtů, 16. 11. 2018, 17:32
bez shrnutí editace
''Článek v přípravě - zatím není určen pro jakékoliv využívání.''
Tento článek diskutuje na otázku: ,,Co citovat v anonymním zdroji?", tedy ve zdroji, pod nímž není nikdo podepsán (např. autor či organizaciorganizace) a není tedy jasné, kde mají uvedená tvrzení původ (mohl je napsat jak nositel Nobelovy ceny, tak student základní školy).
Na rozdíl od otázky [[Co citovat a co ne?]] kterou je obtížné zodpovědět u [[Co citovat v neanonymním zdroji|neanonymního zdroje]] dá použít jednoduché pravidlo: '''Citovat by se mělo každé tvrzení, které není [[Společná znalost|společnou znalostí]] pro danou cílovou skupinu.''' Vzhledem k [[Důsledky rozpadu společné znalosti|rozpadu společné znalosti]] v rámci různých společenství může být proto nejlepší držet se zásady '''citovat vše, co uvádíme''' (a pokud chceme používat použít vlastní úvahy, tak se raději pod článkem podepsat a udělat z něj tak zdroj neanonymní).
== Je potřeba citovat, že nebe je modré? ==
Problematika citování v neanonymních zdrojích je zvláště relevantní pro Wikipedii, která je nejnavštěvovanější stránkou na světě v oblasti informačních zdrojů. Často je uváděno, že Wikipedie je není zcela anonymní zdroj. To není přesné. V historii editací je možné dohledat všechny změny a v případě registrovaných uživatelů i jejich profily, popř. přehled všeho, co na Wikipedii udělali. A i v případě IP adres se zobrazuje jejich historie. Faktem je, že hledat konkrétní editace konkrétních uživatelů v rámci článků je časově náročné. A zejména nikdo není podepsaný pod článkem jako celkem, proto je možné Wikipedii do určité míry považovat za anonymní zdroj. [[File:Alaska Airlines Boeing 737-890 N579AS.jpg|thumb|Je nebe modré?|184x184pixelů]]Na Wikipedii se problematika citování zdrojů často řeší. Mezi základní pravidla Wikipedie patří, že na ní není prostor pro [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:No_original_research žádný vlastní výzkum ] (tedy informace, které nebyly publikovány jinde) a [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability#Reliable_sources ověřitelnost ] (všechna nezjevná tvrzení by měla být ověřitelná z věrohodných sekundárních zdrojů jako jsou např. vědecké články). Viz přehledové články [[Wikipedia:Citing sources]] a [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Common_knowledge Wikipedia:Common knowledge]. Základním  Základní problém s citacemi citovním zdrojů na Wikipedii se dá shrnout do dvou otázek : * 1). Jaké zdroje jsou považovány za důvěryhodné ? (zde se dá vyjít např. z guidelinu [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Identifying_reliable_sources Wikipedia:Identifying reliable sources]) * 2). Co citovat a co ne, ? (resp. co je [[společná znalost]] a co není). Na tuto otázku jsou na Wikipedii dvě eseje, které ilustrují tuto problematiku: 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:You_don%27t_need_to_cite_that_the_sky_is_blue Nepotřebujete citovat, že nebe je modré.] Esej argumentuje proti pedantství určitých editorů (jeden např. vyžadoval zdroj pro tvrzení, že většina lidí má 5 prstů). Tyto námitky mohou být [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Disruptive_editing rušivou editací].
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:You_do_need_to_cite_that_the_sky_is_blue Potřebujete citovat, že nebe je modré.] Esej argumentuje pro to, že i pro tvrzení, která se zdají zjevná, je vhodné uvést citaci, např. a) protože obvykle vedou k podrobnější znalosti; b) tvrzení, která považujeme za zjevná a společnou znalost , nemusí být zjevná těm ostatním. Wikipedie je globální projekt a lidi přicházejí na nic přicházejí ni lidé z různých kultur a zázemí.
[[File:Sandro Botticelli - La nascita di Venere - Google Art Project - edited.jpg|thumb|Sandro Botticelli - La nascita di Venere (Zrození Venuše) - Google Art Project - edited]]Pokud se rozhodneme citovat vše, měli bychom zvážit kontext daného tvrzení a nalézt věrohodný zdroj (pokud zdroj nenalezneme, popř. nám tvrzení přijde až moc zjevné můžeme si také položit otázku, zda ho vůbec v textu uvádět). Něco jiného je tvrzení: ,,bezmračné nebe je modré."<ref>http://math.ucr.edu/home/baez/physics/General/BlueSky/blue_sky.html</ref> a něco jiného ,,na obraze Zrození Venuše od Boticelliho je nebe modré"<ref><nowiki>https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:You_do_need_to_cite_that_the_sky_is_blue</nowiki></ref>. V obou může být ideální uvést zdroj:
* Pokud dané tvrzení čte (formou softwaru umožňující převod textu do řeči) např. nevidomý člověk (nebo barvoslepý), který si tuto zkušenost nemůže osobně ověřit, není odkázán pouze na autora Wikipedie, který to tvrdí ale ví, že to tvrdí i další odborný zdroj.
Byrokraté, editor
1 417
editací

Navigační menu