Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 981 bajtů ,  5. 11. 2018, 14:08
== Společenské důsledky rozpadu společné znalosti ==
Žijeme v období, kdy se rozpadají dřívější pevné celky (rodina, národ, profesní komunity) a všemi oblastmi prostupuje individualizace. S tím se pojí rozpad dřívější obecně sdílené společné znalosti. DIgitální revoluce přinesla řadu možností jak Digitální období přináší další možnosti pro růst individualizace. Jedinec již nemusí koukat na seriály v televizi či číst noviny, co všichni ale může si vybírat z ohromného množství YouTube kanálů či internetových blogů. Roste tak diverzita, každý, kdo surfuje na internetu konzumuje trochu něco jiného, protože je trochu jiný. To ale vede také k tomu, že se dále  Platon - vytrácí společná řeč, protože narážíme na to, že kamarádi neviděli videa či nečetli články jako my. Nemáme proto často společné téma k hovoru, každý chceme mluvit o tom našem, přičemž toho druhého to často nezajímá, protože chce mluvit o tom svém. Rozpad společné znalosti má důsledky napříč společností, např. ve vzdělávání (učitel neví, co jeho žáci ví a co ne, ve třídách roste diverzita znalostí a internet může posílit [https://cs.wikipedia.org/wiki/PodobenstvMatou%C3C5%AD_o_jeskyni Podobenství o Jeskyni]. Wells [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Country_of_the_Blind Země slepcůA1%C5%AFv_efekt Matoušův efekt]. Slunce, pokud by člověk otevřel oči a tvrdil slepcůmtedy, že teplo nejde od ohně ale od velkého kotouče na oblozenejnadanější žáci vědí díky samostudiu mnohem více a ve třídě se nudí); v politice (politik neví o jaké témata mají jeho voliči zájem, chtěli by ho operovatco je jejich problém a jakým jazykem k nim mluvit) či v každodenní komunikaci s lidmi z odlišných sociálních sféry, nahmatali mu oči, usoudilikdy mladí lidé pracující na internetu nejsou třeba již vůbec schopni vysvětlit prarodičům, co že to je příčina jeho nemoci vlastně dělají, protože s nimi postrádají společnou znalost nejen sociálních sítí ale často také internetu a oslepili by hovůbec počítačůColumbus - https://en.wikipedia.org/wiki/Conventional_wisdom
''Více v hlavním článku''
Anonymní uživatel

Navigační menu