Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 7 038 bajtů ,  3. 3. 2021
bez shrnutí editace
Řádek 98: Řádek 98:  
| datum přístupu = 2018-08-16
 
| datum přístupu = 2018-08-16
 
}}</ref> Na globální úrovni a v rámci celoročního průměru je dostatek sladké vody k uspokojení této poptávky, ale prostorové a časové rozdíly v poptávce a dostupnosti vody jsou velké, což vede k (fyzickému) nedostatku vody v několika částech světa během určitých časových období roku.<ref name=":0" /> Všechny příčiny nedostatku vody souvisejí s lidskými zásahy do vodního cyklu. Nedostatek se v průběhu času liší v důsledku přirozené hydrologické variability, ale mění se ještě více, a to jako funkce převažujícího přístupu v oblasti hospodářské politiky, plánování a řízení. Očekává se, že nedostatek se u většiny forem hospodářského rozvoje zintenzívní, avšak při správném určení příčin lze mnohé z jeho příčin předvídat, vyhnout se jim, nebo je alespoň zmírnit.<ref name="FAO2012" />
 
}}</ref> Na globální úrovni a v rámci celoročního průměru je dostatek sladké vody k uspokojení této poptávky, ale prostorové a časové rozdíly v poptávce a dostupnosti vody jsou velké, což vede k (fyzickému) nedostatku vody v několika částech světa během určitých časových období roku.<ref name=":0" /> Všechny příčiny nedostatku vody souvisejí s lidskými zásahy do vodního cyklu. Nedostatek se v průběhu času liší v důsledku přirozené hydrologické variability, ale mění se ještě více, a to jako funkce převažujícího přístupu v oblasti hospodářské politiky, plánování a řízení. Očekává se, že nedostatek se u většiny forem hospodářského rozvoje zintenzívní, avšak při správném určení příčin lze mnohé z jeho příčin předvídat, vyhnout se jim, nebo je alespoň zmírnit.<ref name="FAO2012" />
 +
 +
Některé země již prokázaly, že je možné oddělit využívání vody od ekonomického růstu. Například v Austrálii klesla spotřeba vody mezi lety 2001 a 2009 o 40 %, zatímco ekonomika vzrostla o více než 30 %.<ref name=":1">{{Citace elektronického periodika
 +
| titul = Half the World to Face Severe Water Stress by 2030 unless Water Use is "Decoupled" from Economic Growth, Says International Resource Panel {{!}} capacity4dev.eu
 +
| periodikum = europa.eu
 +
| url = https://europa.eu/capacity4dev/unep/blog/half-world-face-severe-water-stress-2030-unless-water-use-decoupled-economic-growth-says-intern
 +
| jazyk = en
 +
| datum přístupu = 2018-08-16
 +
}}</ref> Mezinárodní panel OSN pro lidská práva uvádí, že vlády mají tendenci výrazně investovat do velmi neefektivních řešení – do mega-projektů, jako jsou přehrady, kanály, akvadukty, potrubí a vodní nádrže, které nejsou obecně udržitelné z hlediska životního prostředí ani ekonomicky životaschopné. Podle panelu je nejefektivnější cestou k oddělení intenzity využívání vody od hospodářského růstu, vytvoření celostních vodohospodářských plánů, které berou v potaz celý koloběh vody: od pramene k distribuci, ekonomickému využití, zpracování, recyklaci, opětovnému použití a návratu do životního prostředí.<ref name=":1" />
 +
 +
== Nabídka a poptávka ==
 +
Celkové množství snadno přístupné sladké vody na Zemi ve formě povrchových vod (řek a jezer) nebo podzemních vod (např. ve [[w:cs:zvodeň|zvodních]]) je 14 000 km<sup>3</sup> . Z tohoto celkového množství používá a recykluje lidstvo "pouhých" 5 000 km<sup>3</sup>. Teoreticky je tedy k dispozici více než dostatek sladké vody, k uspokojení současné světové populace 7 miliard lidí a dokonce podpořit i pro růst populace na 9 miliard nebo více. Kvůli nerovnému geografickému rozložení a zejména nerovnoměrné spotřebě vody je však v některých částech světa a v pro některé skupiny obyvatel voda vzácný zdroj.<ref name="NCDO" /> Nedostatek vody v důsledku spotřeby je způsoben především rozsáhlým využíváním v zemědělství a při chovu hospodářských zvířat a v průmyslu. Lidé ve vyspělých zemích obecně denně používají asi desetkrát více vody než lidé v rozvojových zemích.<ref>{{Citace elektronického periodika
 +
| příjmení = McKie
 +
| jméno = Robin
 +
| titul = Why fresh water shortages will cause the next great global crisis
 +
| periodikum = the Guardian
 +
| url = http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/08/how-water-shortages-lead-food-crises-conflicts
 +
| datum vydání = 2015-03-08
 +
| jazyk = en
 +
| datum přístupu = 2018-08-16
 +
}}</ref> Velkou část této spotřeby tvoří nepřímé použití ve výrobních procesech spotřebního zboží, jako jsou ovoce, olejniny a bavlna, které jsou náročné na vodu. Vzhledem k tomu, že mnoho z těchto výrobních řetězců bylo globalizováno, v rozvojových zemích se využívá a znečišťuje mnoho vody, aby se ve vyspělých zemích vyrobilo zboží určené ke spotřebě.<ref name="NCDO" />
 +
 +
== Fyzický a ekonomický nedostatek vody ==
 +
Nedostatek vody může vyplývat ze dvou mechanismů:
 +
* fyzický (absolutní) nedostatek vody
 +
* ekonomický nedostatek vody
 +
Fyzický nedostatek vody vyplývá z nedostatečných přírodních vodních zdrojů k zásobování poptávky v regionu a ekonomický nedostatek vody je důsledkem špatným řízením dostatečných dostupných vodních zdrojů. Podle Programu OSN pro rozvoj je ekonomický nedostatek častěji považován za příčinu nedostatky vody v některých zemích nebo regionech, jelikož většina zemí nebo regionů má dostatek vody k uspokojení domácích, průmyslových, zemědělských a ekologických potřeb, ale postrádá prostředky poskytnout ji dostupným způsobem.<ref name=":2">{{Citace elektronického periodika
 +
| titul = Human Development Report 2006 {{!}} Human Development Reports
 +
| periodikum = hdr.undp.org
 +
| url = http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2006
 +
| jazyk = en
 +
| datum přístupu = 2018-08-16
 +
}}</ref> Přibližně jedna pětina světové populace v současné době žije v regionech postižených nedostatečnou fyzickou zásobou vody, kde jsou nedostatečné vodní zdroje k uspokojení poptávky v zemi nebo na regionální úrovni, včetně vody potřebné k naplnění efektivního fungování ekosystémů.<ref name=":2" />. Vyschlé oblasti často trpí fyzickým nedostatkem vody. Vyskytuje se také tam, kde se voda zdá být dostatek vody, ale kde jsou zdroje nadměrně vyčerpány, např. nadměrným využíváním zavlažování. Symptomy fyzického nedostatku vody zahrnují zhoršování životního prostředí a klesající podzemní vody, jakož i jiné formy nadměrného používání.<ref>{{Citace monografie
 +
| titul = Water scarcity, risk and vulnerability
 +
| url = https://www.un-ilibrary.org/economic-and-social-development/human-development-report-2006_6a10efec-en
 +
| vydavatel = UN
 +
| strany = 131–170
 +
| isbn = 9789210576956
 +
| doi = 10.18356/6a10efec-en
 +
| jazyk = en
 +
}}</ref>
 +
 +
Ekonomický nedostatek vody je způsoben nedostatkem investic do infrastruktury nebo technologií pro čerpání vody z řek, vodních toků nebo jiných vodních zdrojů nebo nedostatečné lidské kapacity k uspokojení poptávky po vodě. Čtvrtina světové populace je postižena ekonomickým nedostatkem vody. Ekonomický nedostatek vody zahrnuje nedostatek infrastruktury, což způsobuje, že lidé bez spolehlivého přístupu k vodě musí cestovat na dlouhé vzdálenosti, aby přinesli vodu, která je často kontaminována z řek pro domácí a zemědělské účely. Velká část Afriky trpí ekonomickým nedostatkem vody; rozvoj vodní infrastruktury v těchto oblastech by proto mohl přispět ke snížení chudoby. Kritické podmínky často vznikají u ekonomicky chudých a politicky slabých komunit žijících v již tak suchém prostředí. Spotřeba se ve většině vyspělých zemí zvyšuje s růstem HDP na obyvatele, průměrná spotřeba činí přibližně 200-300 litrů denně. V méně rozvinutých zemích (např. v afrických zemích, jako je Mozambik) byla průměrná denní spotřeba vody na obyvatele nižší než 10 l. Mezinárodní organizace přitom doporučují minimálně 20 litrů vody (bez vody potřebné k praní prádla ), který má být k dispozici nejdále 1 km od domácnosti. Zvýšená spotřeba vody souvisí s rostoucím příjmem, měřeným HDP na obyvatele. V zemích, které trpí nedostatkem vody, je často voda předmětem spekulací.<ref>{{Citace periodika
 +
| příjmení = Prokurat
 +
| jméno = Sergiusz
 +
| titul = Drought and water shortages in Asia as a threat and economic problem.
 +
| periodikum = Journal of Modern Science
 +
| datum = 2015
 +
| ročník = 26
 +
| číslo = 3
 +
| strany = 235–250
 +
| issn = 1734-2031
 +
| jazyk = English
 +
| url = https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469801
 +
| datum přístupu = 2018-08-16
 +
}}</ref>
    
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==
Řádek 131: Řádek 186:  
}}
 
}}
 
[[Kategorie:Vodní hospodářství]]
 
[[Kategorie:Vodní hospodářství]]
[[Kategorie:Udržitelná spotřeba]]
   
[[Kategorie:Povrchové a podzemní vody]]
 
[[Kategorie:Povrchové a podzemní vody]]
[[Kategorie:Dopady na zdraví obyvatel]]
   
[[Kategorie:Dopady na ekosystémy]]
 
[[Kategorie:Dopady na ekosystémy]]
 +
[[Kategorie:Krajina]]
 +
[[Kategorie:Klimatické změny]]
 +
 +
{{MAS}}
1 443

editací

Navigační menu