Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Syndromy globálních změn

Přidáno 970 bajtů, 25. 3. 2008, 10:48
bez shrnutí editace
 
== „Syndromový přístup“ ==
Výzkum globálních změn se soustřeďuje na identifikaci příčin a vzájemných souvislostí globálních problémů, možnosti jejich zmírnění nebo předcházení, a na předpovědi budoucích trendů. Hodnocení struktur, funkcí, procesů a vzájemných vztahů mezi prvky (udržitelných) systémů má však vést i k praktickým řešením. Vhodným a osvědčeným postupem využívajícím vědecky podložených informací je metoda zv. Syndrome Approachzvaná Syndromový přístup.
Inegrovaný Integrovaný (zahrnující komplexitu vztahů, mezioborovou spolupráci přírodních a společenských věd) popis globálních problémů životního prostředí a rozvoje v rámci tzv. syndromového přístupu je rozvíjen celosvětově, například [http://www.wbgu.de/wbgu_globalerwandel_en.html Německou radou pro globální změny]. Tato Tyto syndromy ( [[Katanga syndrom]], [[syndrom závažných nehod]] ) zahrnují 16 ukazatelů, které jsou diagnostikovány a hodnoceny, aby bylo možné jevům jimi popisovaným předcházet nebo hledat pro ně vhodnou „terapii“.
Viz též [[Syndromy změn v prostředí]]
== Praktické aspekty výzkumu Aplikace syndomového přístupu na globální problémy ==
Výzkumné aktivity mají přímou vazbu Výzkumy globálních změn poukazují v poslední době na enormní změny v životním prostředí. Běžné přístupy ke globálním environmentálním změnám se soustřeďují vždy na praxi - vychází z přesvědčeníjeden aspekt problému: například klimatickou změnu, že nelze narušovat úzké hranice tzvzměnu zemského povrchu nebo změny hydrologického režimu. „rozvojového koridoru“V důsledku toho ovšem doporučení, jejich překročení by mělo za následek zvýšené nároky na prostředíkterá negativní aspekty těchto změn mají eliminovat, ale mohou být jednostranná a tak i neúčinná nebo dokonce kontraproduktivní.  Syndromový koncept globálních problémů je založen na sociální a ekonomické systémymyšlence '''provázanosti globálních problémů'''. Proto je určením těchto mezí Tento koncept se třeba odborně zabývat. Problémy soustřeďuje na identifikaci příčin a vzájemných souvislostí globálních změn jsou tak pochopeny nejen jako komplexní problémů, možnosti jejich zmírnění nebo předcházení, a dynamické procesyna předpovědi budoucích trendů. Hodnocení struktur, které je třeba teoreticky studovatfunkcí, ale také jako východisko pro odpovědné procesů a podložené rozhodovánívzájemných vztahů mezi prvky (udržitelných) systémů má však vést i k praktickým řešením. Rozvíjí   Globální změna a její syndromy jsou tedy analogií nemoci, která má několik různých projevů. V tomto přístupu nejsou pouze analyzovány příčiny problému, spíše směřuje k vytvoření akčních znalostí.   Autorem konceptu je German Advisory Council on Global Change (zkratka WBGU), v jejíž publikaci Annual Report z roku 1996 se tak schopnost předvídánísetkáváme s 16 příznaky globální změny, pochopení rozvojových alternativ; na tomto základě které lze navrhovat udržitelné scénáře budoucího vývojerozdělit do 3 základních podskupin syndromů== Témata ==* [[Hlavní syndromy globální změny]]
== Odkazy ==
*Schellnhuber H.J. et al. (1997) Syndromes of Global Change. GAIA 6(1): 19{34, 1997. URL (19.10.2006) http://www.pik-potsdam.de/~luedeke/gaia97.pdf
*[http://www.wbgu.de/wbgu_syndromkonzept_en.html "Syndromový" koncept] - stručný popis 16 modelů globálních změn, podrobně v rámci odkazu na [http://www.wbgu.de/wbgu_jg1996_engl.pdf The 1996 Annual Report of the WBGU]
*[http://www.wbgu.de/wbgu_download_engl.html Knihovna download souborů] na webu WBGU (Německé rady pro globální změny)
Schellnhuber H.J. et al. (1997) Syndromes of Global Change. GAIA 6(1): 19{34, 1997. URL (19.10.2006) http://www.pik-potsdam.de/~luedeke/gaia97.pdf * [http://www.wbgu.de/wbgu_download_engl.html Knihovna download souborů[Syndromy změn v prostředí]] na webu WBGU (Německé rady pro globální změny)
{{Upravit}}
[[Kategorie:Antropogenní rizika]]
2 625

editací

Navigační menu