Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 771 bajtů ,  21. 2. 2008, 16:40
bez shrnutí editace
 == „Syndromový přístup“ == Výzkum globálních změn se soustřeďuje na identifikaci příčin a vzájemných souvislostí globálních problémů, možnosti jejich zmírnění nebo předcházení, a na předpovědi budoucích trendů. Tyto aktivity vychází z přesvědčeníHodnocení struktur, že nelze narušovat úzké hranice tzv. „rozvojového koridoru“ - jejich překročení by mělo za následek zvýšené nároky na prostředífunkcí, ale procesů a vzájemných vztahů mezi prvky (udržitelných) systémů má však vést i na sociální k praktickým řešením. Vhodným a ekonomické systémyosvědčeným postupem využívajícím vědecky podložených informací je metoda zv. Proto je určením těchto mezí se třeba odborně zabývatSyndrome Approach
Inegrovaný (zahrnující komplexitu vztahů, mezioborovou spolupráci přírodních a společenských věd) popis globálních problémů životního prostředí a rozvoje v rámci tzv. syndromového přístupu je rozvíjen celosvětově, například [http://www.wbgu.de/wbgu_globalerwandel_en.html Německou radou pro globální změny]. Tato syndromy zahrnují 16 ukazatelů, které jsou diagnostikovány a hodnoceny, aby bylo možné jevům jimi popisovaným předcházet nebo hledat pro ně vhodnou „terapii“.
 
Viz též [[Syndromy změn v prostředí]]
 
== Praktické aspekty výzkumu ==
 
Výzkumné aktivity mají přímou vazbu na praxi - vychází z přesvědčení, že nelze narušovat úzké hranice tzv. „rozvojového koridoru“, jejich překročení by mělo za následek zvýšené nároky na prostředí, ale i na sociální a ekonomické systémy. Proto je určením těchto mezí se třeba odborně zabývat. Problémy globálních změn jsou tak pochopeny nejen jako komplexní a dynamické procesy, které je třeba teoreticky studovat, ale také jako východisko pro odpovědné a podložené rozhodování. Rozvíjí se tak schopnost předvídání, pochopení rozvojových alternativ; na tomto základě lze navrhovat udržitelné scénáře budoucího vývoje.
== Odkazy ==
[http://www.wbgu.de/wbgu_download_engl.html Knihovna download souborů] na webu WBGU (Německé rady pro globální změny)
{{Upravit Jana}}
1 143

editací

Navigační menu